Thị trường Phân bón ngày 16/05/2019

Phân bón 4/2019 - Thị trường Ure nội địa Trung Quốc sau khi tăng mạnh trong tháng 3 đã suy yếu trở lại trong tháng 4

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng Quy Nhơn trong tháng 5/2019, cập nhật ngày 16/5/2019

-

Giá DAP nhập khẩu chào tại thị trường nội địa Việt Nam nửa đầu tháng 5 không đổi so với cuối tháng 4/2019

-

Thị trường Phân bón ngày 16/5/2019

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Cần Thơ ngày 16/5/2019: Giá NPK bán ra ổn định

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá Ure bán ra tạm chững

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá DAP bán ra không đổi

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 16/5/2019: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá NPK tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/5/2019: Giá SA không đổi

-

Thị trường Phân bón ngày 15/05/2019