Thị trường Phân bón ngày 12/10/2018

Giám sát giá phân bón tuần 8/10-12/10

-

Thị trường phân bón (5/10-11/10/2018) - Giá phân bón thị trường Việt Nam tăng cao theo xu hướng giá thế giới

-

Thị trường Phân bón ngày 12/10/2018

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/10/2018: Giá Ure bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/10/2018: Giá DAP bán ra tăng lên

-

Thị trường Sóc Trăng ngày 12/10/2018: Giá Kali bán ra ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá Urea tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá DAP tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá Kali tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/10/2018: Giá NPK không đổi

-

Đạm Cà Mau đạt lợi nhuận gần 570 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

- Kết thúc quý III/2018, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, chuẩn bị nội lực sẵn sàng đương đầu với những thách thức trong giai đoạn khó khăn sau năm 2018.

Thị trường Phân bón ngày 11/10/2018