0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Mía đường ngày 12/01/2019

Giám sát giá đường tuần 7/1-11/1

-

Mía đường Nghệ An hội nhập ATIGA

- Năm 2018, ngành sản xuất mía đường Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do nguồn cung đường tăng cao, lượng đường ồ ạt nhập lậu tác động tiêu cực đến sản lượng tiêu thụ đường của các nhà máy trong tỉnh sản xuất, cùng với đó là sinh kế của người hàng vạn hộ nông dân và người lao động.

Thị trường Mía đường ngày 11/01/2019