Thị trường Lúa gạo ngày 13/06/2019

Dự báo USDA 6/2019: Dự báo nhập khẩu gạo của Trung Quốc năm 2019 giảm.

-

Thời tiết ngày 13/6: Khu vực ĐBSCL ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 12/6/2019

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 12/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 13/6/2019

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 13/6/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 13/6/2019

-

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 13/6/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 13/6/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 13/6/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 13/6/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 13/6/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 13/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 13/6/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 50404 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 13/6/2019

-

Thị trường Lúa gạo ngày 12/06/2019