Thị trường Lúa gạo ngày 12/01/2019

Reuters: Giá gạo nội địa tại Ấn Độ tăng cao, Sản lượng tại Thái Lan và Việt Nam dự kiến cũng tăng

-

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 11/1/2019

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 11/1/2019

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/1/2019

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 12/1/2019

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 12/1/2019

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 12/1/2019

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 12/1/2019

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 12/1/2019

-

Giá lúa tươi Nàng Hoa ngày 12/1/2019

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 12/1/2019

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 12/1/2019

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 12/1/2019

-

Giám sát giá gạo tuần 7/1-11/1

-

Đồng Tháp: Liên kết tiêu thụ hơn 46000ha lúa cho nông dân

- Đến thời điểm này, tỉnh Đồng Tháp đã có 90 công ty, thương lái thực hiện liên kết tiêu thụ nông sản với diện tích sản xuất lúa hơn 46 nghìn ha, sản lượng tiêu thụ trên 293.000 tấn.

Giải pháp dài hạn với chính sách phát triển lúa gạo Thái Lan

- Mặc dù chính phủ hiện nay đã xây dựng các chính sách quản lý gạo dài hạn, song cách thức cân bằng giữa cung-cầu và tăng thu nhập người nông dân mới chỉ là các giải pháp ngắn hạn.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam, Thái Lan dự kiến giảm trong thời gian tới vì nguồn cung tăng

- Giá xuất khẩu gạo tại Ấn Độ đã tăng trong tuần này vì giá tại địa phương đi lên, trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Việt Nam dự kiến ​​sẽ giảm trong những tuần tới khi nguồn cung tươi mới được đưa ra thị trường.

Thị trường Lúa gạo ngày 11/01/2019