0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Lúa gạo ngày 09/11/2018

Giám sát giá gạo tuần 5/11-9/11

-

Reuters: Thị trường gạo Châu Á: Tại Ấn Độ giá gạo xuất khẩu tăng do giá nội đi lên

-

Thị trường lúa gạo (5/11-9/11/2018) - Giá gạo NL/TP IR50404 trong tuần này có xu hướng giảm nhẹ

-

Những lo ngại của các bên dự thầu 500 ngàn tấn trong cuộc tiền đấu thầu

-

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 8/11/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 9/11/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 9/11/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 9/11/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 9/11/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 9/11/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 9/11/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 9/11/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 9/11/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 ngày 9/11/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 9/11/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 9/11/2018

-

Xuất khẩu gạo tăng hơn 14% giá trị

- Bộ NN&PTNT cho biết khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 5,2 triệu tấn với kim ngạch 2,6 tỷ USD, tăng 1,7% về khối lượng và 14,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

5 công ty Việt Nam tham gia phiên đấu thầu nhập khẩu 500000 tấn gạo của Philippines

- Thứ Tư (7/11), 13 công ty quốc tế đã tham dự hội nghị trước phiên đấu thầu của Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) cho một đơn hàng nhập khẩu 500.000 tấn gạo trắng hạt dài 25% tấm.

Thị trường Lúa gạo ngày 08/11/2018