0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Lúa gạo ngày 12/07/2018

Tin tức tổng hợp thị trường lúa gạo ĐBSCL ngày 12/7/2018

-

Reuters: Cơ quan an ninh lương thực Philippines đề xuất nhập khẩu 500 ngàn tấn gạo vào cuối năm 2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 12/7/2018

-

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 12/7/2018

-

Giá lúa Nếp Long An ngày 12/7/2018

-

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 12/7/2018

-

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu ngày 12/7/2018

-

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu ngày 12/7/2018

-

Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/7/2018

-

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 12/7/2018

-

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 12/7/2018

-

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 12/7/2018

-

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 12/7/2018

-

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 12/7/2018

-

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 12/7/2018

-

Kiên Giang: Lúa gạo thắng lớn, 9/11 xã đạt chuẩn NTM

- “Sản lượng lương thực thu hoạch ước đạt hơn 4 triệu tấn, 9/11 xã kế hoạch năm 2018 đạt chuẩn nông thông mới, mô hình liên kết sản xuất theo cánh đồng lớn và ký kết bao tiêu nông sản được mở rộng, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản tăng…”.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ dự kiến giảm vì chính phủ tăng giá thu mua

- Xuất khẩu gạo của Ấn Độ dự kiến giảm từ tháng 10 khi nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới tăng giá đảm bảo mà nông dân nhận được cho phần lớn vụ mùa của họ, khiến xuất khẩu của mùa vụ mới đắt hơn so với nguồn cung từ các quốc gia đối thủ.

Thị trường Lúa gạo ngày 11/07/2018