Thị trường đường Trung Quốc ngày 21/06/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm qua
 

Thị trường đường Trung Quốc ngày 21/06/2018: Giá đường tại các địa phương không đổi so với hôm qua

Sáng 21/06/2018, giá đường tại các địa phương không đổi. Tại Côn Minh giá đường thấp nhất, ở mức 5130-5310 NDT/tấn. Tại Nam Ninh, Liễu Châu và Trạm Giang giá đường lần lượt ở các mức 5400-5500 NDT/tấn,  5400-5460 NDT/tấn và 5400-5450 NDT/tấn.

Tham khảo giá bán buôn đường tại một số địa phương của Trung Quốc, NDT/tấn

Địa phương/Ngày

20/06

21/06

Thay đổi

Côn Minh

5130-5310

5130-5310

0

Nam Ninh

5400-5500

5400-5500

0

Liễu Châu

5400-5460

5400-5460

0

Trạm Giang

5400-5450

5400-5450

0

 

Trên sàn ZCE – Trung Quốc, chốt phiên ngày 20/06, hợp đồng đường trắng giao tháng 07/2018 tăng 6 NDT/tấn so với phiên trước lên mức 5,045 NDT/tấn trước đó. Kỳ hạn tháng 09/2018 và tháng 11/2018 cũng lần lượt ở các mức 5,132 NDT/tấn và 5,174 NDT/tấn.

Hợp đồng

19/06

20/06

Thay đổi

SR807

5,039

5,045

6

SR809

5,142

5,132

-10

SR811

5,185

5,174

-11

SR901

5,251

5,238

-13

SR903

5,196

5,214

18

SR905

5,228

5,207

-21

SR907

5,204

5,211

7

SR909

5,278

5,242

-36

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

14/06

15/06

19/06

20/06

21/06

THB/VND

700.47

694.56

691.29

689.78

686.03

USD/VND

22778

22785

22819

22832

22848

CNY/VND

3537

3527

3515

3500

3495