Thị trường đường thế giới ngày 9/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng
 

Thị trường đường thế giới ngày 9/10/2018: Giá đường thô, đường trắng thế giới tiếp tục tăng

Chốt phiên giao dịch 9/10 giá đường thô, đường trắng thế giới tăng.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 03/2019 hôm nay giao dịch tăng lên mức 12.97 cent/lb (286.31 USD/tấn) tăng 0.23% so với phiên trước.

Hợp đồng đường trắng trên sàn London kỳ hạn tháng 12/2018 hôm nay tăng so với phiên trước đó lên mức 353.40 USD/tấn.

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – NewYork, cent/lb

Kỳ hạn

8/10

9/10

Thay đổi (%)

03/2019

12.94

12.97

0.23

05/2019

13.07

13.13

0.46

07/2019

13.17

13.24

0.53

10/2019

13.39

13.46

0.52

03/2020

13.94

14.02

0.57

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE – New York, quy đổi ra USD/tấn

Kỳ hạn

8/10

9/10

Thay đổi (%)

03/2019

285.65

286.31

0.23

05/2019

288.52

289.85

0.46

07/2019

290.73

292.27

0.53

10/2019

295.58

297.13

0.52

03/2020

307.73

309.49

0.57

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

8/10

9/10

Thay đổi (%)

12/2018

349.70

353.40

1.06

03/2019

353.20

356.60

0.96

05/2019

358.00

360.40

0.67

08/2019

362.90

364.20

0.36

10/2019

366.50

367.20

0.19

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp