Công bố BCTN Nông nghiệp Việt Nam 2009 và triển vọng 2010
 

Công bố BCTN Nông nghiệp Việt Nam 2009 và triển vọng 2010

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2009 và triển vọng 2010.

Năm 2009 với những khó khăn cộng hưởng từ sản xuất, tiêu dùng tới xuất khẩu năm 2009 đã khiến khu vực nông lâm thủy sản không còn là khu vực cứu cánh của nền kinh tế như năm 2008. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, GDP khu vực nông, lâm, thủy sản năm 2009 theo giá so sánh 1994 đạt 87,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,83% so với năm 2008. Với kết quả này, khu vực nông lâm thủy sản đã rơi xuống mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch của chính phủ đặt ra (kế hoạch tăng 2,8%).

Báo cáo thường niên ngành nông nghiệp Việt Nam 2009 và triển vọng 2010 đưa ra những phân tích mới và toàn diện nhất về những biến động của ngành nông nghiệp Việt Nam gắn với biến động của ngành nông nghiệp thế giới được đặt trong bối cảnh chịu tác động trực tiếp và gián tiếp bởi các chỉ báo kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước

Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và lấy từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Tổ chức nông lương Liên hợp quốc (FAO), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các cơ quan nghiên cứu thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):  Ban Nghiên cứu kinh tế (ERS), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS)…

Thông tin về ấn phẩm:

Ngày phát hành: 25/03/2010 (bản tiếng Việt)

Số trang: 92 trang

Để có thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng:

Trần Thị Thu Trang

Email: sales@agromonitor.vn

Mobile: 0943 411 411

MỤC LỤC

I. BỐI CẢNH KINH TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP THẾ GIỚI 2009

1. Kinh tế thế giới năm 2009

1.1. Tăng trưởng kinh tế

1.2. Lạm phát

2. Nông nghiệp thế giới 2009

2.1. Trồng trọt

2.1.1. Lúa gạo

2.1.2. Cà phê

2.2. Chăn nuôi

2.3. Thủy sản

II. BỐI CẢNH KINH TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2009

1. Bối cảnh kinh tế Việt Nam


1.1. Tăng trưởng GDP

1.2. Lạm phát

1.3. Xuất nhập khẩu

1.4. Lãi suất

1.5. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

1.6. Tỷ giá hối đoái

1.7. Tiêu dùng

2. Bối cảnh nông nghiệp Việt Nam

2.1. Tăng trưởng GDP nông nghiệp

Tăng trưởng GDP nông nghiệp rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây và chỉ đạt 65% mức tăng trưởng kế hoạch

2.2. Sản xuất

2.2.1. Nông nghiệp

2.2.1.1. Trồng trọt

Lúa

Ngô

Sắn

Cao su, cà phê, chè, hạt tiêu, hạt điều

Cây ăn quả

2.2.1.2. Chăn nuôi

2.2.2. Lâm nghiệp

2.2.3. Thủy sản

2.3. Thương mại

2.3.1. Thương mại chung

2.3.2. Thương mại theo mặt hàng

2.3.2.1. 5 mặt hàng có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2009 (xét những mặt hàng có kim ngạch trên 1 triệu USD)

2.3.2.2. 5 mặt hàng có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất năm 2009 (xét những mặt hàng có kim ngạch trên 1 triệu USD)

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2009

1. Ngành cà phê rơi vào khủng hoảng khi phải đối mặt với sự suy giảm mạnh về kim ngạch xuất khẩu và giá giảm

2. Cơn sốt giá đường trong nước và vấn đề nhập khẩu đường

3. Xuất khẩu sắn bùng nổ

4. Nhập khẩu thịt năm 2009 giảm mạnh và những vấn đề về VSATTP

5. Xuất khẩu nông sản Việt Nam giảm tại 9/10 thị trường lớn nhất. Trung Quốc là thị trường duy nhất thuộc top 10 thị trường dẫn đầu có sự tăng trưởng dương về kim ngạch so với năm 2008.

IV. CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG NGHIỆP

1. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo hàng đầu năm 2009

2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hàng đầu năm 2009

3. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón hàng đầu năm 2009

4. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu năm 2009

5. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu TACN hàng đầu năm 2009

V. TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2010

1. Triển vọng kinh tế thế giới năm 2010

1.1. Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2010

1.2. Thương mại toàn cầu

1.3. Chỉ số giá tiêu dùng

2. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2010

3. Triển vọng nông nghiệp Việt Nam năm 2010

3.2. Thị trường ngành hàng 2010

3.2.1. Lúa gạo

3.2.2. Cà phê

3.2.3. Đường

V. PHỤ LỤC

1.  Kinh tế thế giới 2009

2. Kinh tế Việt Nam 2009

3. Nông nghiệp Việt Nam 2009

4. Văn bản chính sách nông nghiệp ban hành năm 2009

5. Kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của Chính phủ

6.  Kế hoạch phát triển ngành năm 2010

7. Địa chỉ các website về nông nghiệp hữu ích

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1. Sản xuất và thương mại thủy sản thế giới năm 2009

Bảng 2. Tăng trưởng GDP năm 2009 vượt mức kế hoạch đặt ra

Bảng 3: Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản chỉ bằng 65-69% so với kế hoạch đặt ra

Bảng 4. Chi tiết chi phí và doanh thu nuôi cá tra của các hộ nuôi – Nghiên cứu trường hợp An Giang

Bảng 5. Thay đổi mạnh về vị trí trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam năm 2009

Bảng 6. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản theo nhóm doanh nghiệp 11 tháng năm 2009 (USD)

Bảng 7. Nhóm 20% doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất chiếm 93% tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón năm 2009 (triệu USD)

Bảng 8. Xếp hạng và tốc độ tăng trưởng của 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su lớn nhất Việt Nam năm 2009

Bảng 9. Các kịch bản tăng trưởng thế giới năm 2010 (%)

Bảng 10: Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế chính của Việt Nam năm 2010

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng dương 0,3% nhờ những nỗ lực vượt bậc trong quý 4/2009 (%)

Hình 2: Nhật Bản và Trung Quốc – hai trạng thái tăng trưởng đối lập (%)

Hình 3: Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối mặt với tình trạng giảm phát trong năm 2009 (%)

Hình 4: Giá dầu thô trung bình năm 2009 giảm khoảng 40% so với năm 2008 (USD/thùng)

Hình 5. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao – trở ngại chính cho quá trình phục hồi kinh tế (%)

Hình 6. Sản lượng gạo 2009 tăng giảm trái chiều tại một số nước sản xuất gạo lớn trên thế giới, (triệu tấn)

Hình 7. Sản lượng cà phê thế giới năm 2009 giảm 3,5% so với năm 2008 (1000 bao 60kg)

Hình 8. Ngành công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng rất ấn tượng từ quý 2 đến quý 4/2009

Hình 9. Chỉ số giá thực phẩm tăng mạnh các tháng cuối năm do giá gạo tăng

Hình 10. Kim ngạch xuất khẩu năm 2009 giảm 10% so với năm 2008 do suy giảm 23,1% và 21,5% trong quý 1 và quý 2 (triệu USD, %)

Hình 11. Nhập siêu năm 2009 đã giảm 32,8% do kim ngạch nhập khẩu giảm 15,2% so với năm 2008 (triệu USD)

Hình 12. Tỷ giá giao dịch VND/USD của ngân hàng năm 2007-2009

Hình 13. Tăng trưởng GDP nông nghiệp chỉ đạt 1,83% trong năm 2009 – mức thấp nhất từ năm 2001 (%)

Hình 14: Khu vực nông nghiệp chỉ chiếm 20,7% tổng GDP chung năm 2009 (%)

Hình 15. Năm 2009, tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp thấp nhất trong 15 năm, ngành thủy sản thấp nhất trong 10 năm (%)

Hình 16. Diện tích một số loại cây lương thực hàng năm năm 2008-2009 (nghìn ha)

Hình 17: Sản lượng một số loại cây lương thực hàng năm năm 2008-2009 (nghìn tấn)

Hình 18. Diện tích gieo trồng một số loại cây công nghiệp năm 2008-2009 (nghìn ha)

Hình 19. Sản lượng một số loại cây công nghiệp năm 2008-2009 (nghìn tấn)

Hình 20. Kim ngạch xuất khẩu của 5 mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất năm 2009: cà phê rút khỏi câu lạc bộ xuất khẩu trên 2 tỷ (triệu USD)

Hình 21. Kim ngạch nhập khẩu 5 mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất năm 2009: TACN sụt giảm mạnh nhất (triệu USD)

Hình 22: Hàng nông lâm thủy sản tăng về tỷ trọng đóng góp cả ở xuất khẩu và nhập khẩu trong năm 2009 (%)

Hình 23. Năm 2009, gỗ là mặt hàng duy nhất có thặng dư thương mại tăng so với năm 2008 (triệu USD)

Hình 24: Sắn và tinh bột sắn dẫn đầu top 5 mặt hàng có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với 56,5% so với năm 2008 (triệu USD, %)

Hình 25. Hạt tiêu dẫn đầu top 5 mặt hàng có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất với 437,6% (triệu USD, %)

Hình 26: Kim ngạch xuất khẩu cà phê năm 2009 giảm 19,4% mặc dù lượng xuất khẩu tăng 3% (triệu USD, nghìn tấn)

Hình 27: Có tới 9/12 tháng kim ngạch xuất khẩu cà phê giảm tăng trưởng so với năm 2008, đặc biệt tháng 7 giảm tới 52% (%)

Hình 28: Tương quan giá cà phê trong nước và giá xuất khẩu trung bình năm 2008-2009 (giá tháng 1/2008=100)

Hình 29. Giá cà phê Việt Nam biến động cùng chiều với giá Robusta tại London nhưng ngược chiều với giá Arabica tại NewYork (giá tháng 1/2008=100)

Hình 30: Tương quan giá đường trong nước và giá đường tinh luyện tại London (giá tháng 1/2008=100)

Hình 31: Nhập khẩu đường năm 2009 tăng 38,5% so với năm 2008 do 2 lần điều chỉnh quota nhập khẩu (triệu USD)

Hình 32. Xuất khẩu đường năm 2009 vẫn tăng 53,8% so với năm 2008 trong bối cảnh giá đường trong nước leo thang và kim ngạch nhập khẩu tăng tới 38,5% (triệu USD)

Hình 33. Xuất khẩu sắn lát năm 2009 tăng 107,5%, tinh bột sắn tăng 18,1% so với năm 2008 (triệu USD)

Hình 34: Giá sắn lát bắt đầu tăng trở lại trong năm 2009 (VND/kg)

Hình 35. Trung Quốc chiếm tới 91,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sắn lát/sắn thô của Việt Nam năm 2009 (%)

Hình 36. Kim ngạch nhập khẩu thịt năm 2009 giảm 47,4% so với năm 2008 (triệu USD)

Hình 37. Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc năm 2009 tăng 10,1% trong bối cảnh 9/10 thị trường lớn còn lại đều giảm (triệu USD, %)

Hình 38. 10 quốc gia Việt Nam có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông sản lớn nhất năm 2009 (triệu USD, %)

Hình 39. Thị phần theo nhóm doanh nghiệp xuất khẩu: 20% lớn nhất chiếm tới gần 90%

Hình 40. 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất trong 11 tháng năm 2009 (triệu USD)

Hình 41. 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón hàng đầu chiếm 44,4% tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón năm 2009 (triệu USD)

Hình 42. CP Việt Nam dẫn đầu danh sách 10 doanh nghiệp nhập khẩu TACN lớn nhất năm 2009 (triệu USD)

Hình 43. Dự báo sản lượng gạo một số nước sản xuất lớn trên thế giới niên vụ 2009/2010 (triệu tấn)

Hình 44. Dự báo sản lượng gạo nhập khẩu của một số nước nhập khẩu lớn năm 2010 (nghìn tấn)

Hình 45. Dự báo sản lượng và tốc độ tăng sản lượng cà phê của một số nước sản xuất chính năm 2010 (nghìn bao 60kg, %)

DANH MỤC CÁC HỘP TRONG BÁO CÁO

Hộp 1. Người nuôi cá tra bị lỗ trong năm 2009

Hộp 2. Vì sao giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam giảm

Hộp 3. Giá đường tăng có phải do đầu cơ?

DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN PHỤ LỤC

Bảng 1. 1. Tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2007-2009 theo quý (%)

Bảng 1. 2. Tăng trưởng GDP của Nhật Bản và Trung Quốc năm 2007-2009 theo quý (%)

Bảng 1. 3. Giá dầu thô năm 2008-2010 theo tháng (USD/thùng)

Bảng 1. 4. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ, Canada, Ý, Nhật, Úc năm 2007-2010 theo tháng (%)

Bảng 1. 5. Sản lượng cà phê thế giới năm 2008-2009 (1000 bao  60 kg)

Bảng 2. 1. Tốc độ tăng trưởng GDP chung và theo khu vực kinh tế năm 2007-2009 (%)

Bảng 2. 2. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2008-2009 (triệu USD)

Bảng 3. 1. Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế từ năm 1995-2009 (%)

Bảng 3. 2. Tăng trưởng GDP nông nghiệp phân chi tiết theo ngành năm 1996-2009 (%)

Bảng 3. 3. Diện tích một số loại cây nông nghiệp chủ đạo năm 2008-2009 (nghìn ha)

Bảng 3. 4. Sản lượng một số loại cây nông nghiệp chủ đạo năm 2008-2009 (nghìn tấn)

Bảng 3. 5. Kim ngạch xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính năm 2008-2009 (triệu USD)

Bảng 3. 6. 5 mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2009 (triệu USD)

Bảng 3. 7. 5 mặt hàng nông sản có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất năm 2009 (Triệu USD)

Bảng 3. 8. 5 mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2009 (triệu USD, %)

Bảng 3. 9. 5 mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất năm 2009 (triệu USD, %)

Bảng 3. 10. Kim ngạch và lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam theo tháng năm 2008-2009 (triệu USD, nghìn tấn)

Bảng 3. 11. Giá cà phê trong nước (VND/kg) theo tháng năm 2008-2009

Bảng 3. 12. Tương quan giá cà phê Việt Nam và giá cà phê thế giới (giá tháng 1/2008 =100)

Bảng 3. 13. Tương quan giá đường trong nước và đường tinh luyện tại London (giá tháng 1/2008=100)

Bảng 3. 14. Kim ngạch nhập khẩu đường theo tháng năm 2008-2009 (triệu USD)

Bảng 3. 15: Kim ngạch xuất khẩu đường theo tháng năm 2009 (triệu USD)

Bảng 3. 16. Kim ngạch xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn theo tháng năm 2008-2009 (triệu USD)

Bảng 3. 17. Giá sắn lát theo tháng năm 2008-2010 (VND/kg)

Bảng 3. 18. Kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam sang 10 thị trường lớn nhất năm 2009 (triệu USD, %)

Bảng 3. 19. Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch của 10 nước Việt Nam có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất (triệu USD, %)

Bảng 3. 20. 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón hàng đầu năm 2009 (triệu USD)

Bảng 3. 21. Dự báo sản lượng gạo của một số nước sản xuất lớn (triệu tấn)

Bảng 3. 22. Dự báo sản lượng gạo nhập khẩu của một số nước nhập khẩu lớn (nghìn tấn)

Bảng 7. 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành nông nghiệp 2010

Bảng 7. 2. Chỉ tiêu tăng trưởng chung toàn ngành nông nghiệp 2010

Bảng 7. 3. Chỉ tiêu tăng trưởng ngành trồng trọt

Bảng 7. 4. Chỉ tiêu tăng trưởng ngành chăn nuôi

Bảng 7. 5. Chỉ tiêu tăng trưởng ngành thủy sản

Bảng 7. 6. Chỉ tiêu phát triển ngành lâm nghiệp