Công bố BC triển vọng ngành thủy sản, 9/2010
 

Công bố BC triển vọng ngành thủy sản, 9/2010

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành thủy sản, phát hành tháng 9 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau

 MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH 8

DANH MỤC CÁC BẢNG 10

DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN PHỤ LỤC 11

TỔNG LƯỢC 12

PHẦN I : THƯƠNG MẠI 13

I. Xuất khẩu chung 13

1. Diễn biến xuất khẩu theo tháng 13

2. Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam tháng 7/2010 14

3. Top 10 thị trường có tăng trưởng nhập khẩu lớn nhất tháng 7/2010 (các thị trường có kim ngạch nhập khẩu lớn hơn 1 triệu USD) 15

II. Xuất khẩu theo chủng loại 15

1. Cá tra, basa 16

2. Tôm 19

III. Các yếu tố ảnh hưởng tới thương mại 21

1. Tỷ giá và hoạt động xuất khẩu 21

2.  Thông tư 25 Bộ NN&PTNT và thị trường nguyên liệu nội địa 23

3.  Thuế chống bán phá giá tại thị trường Mĩ 25

PHẦN II: GIÁ CẢ 27

I. Giá cá tra, basa 27

1. Giá nội địa 27

2. Đơn giá xuất khẩu theo thị trường 27

II. Giá tôm 28

1. Giá nội địa 28

2. Đơn giá xuất khẩu theo thị trường 30

III. Giá TACN 31

1. Thị trường quốc tế 31

2. Thị trường trong nước 33

PHẦN III: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 36

1. Top 10 Doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất tháng 7/2010 36

2. Top các DN có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong tháng 7/2010 ( các DN có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn 1 triệu USD) 37

II. Thị phần của các DN tại một số thị trường chủ lực 38

1. Thị trường Nhật Bản 38

2. Thị trường Mĩ 39

III. Các DN trên sàn chứng khoán 41

PHẦN IV: ĐỘNG THÁI THỊ TRƯỜNG CHỦ LỰC 43

I.  Thị trường Nhật Bản 43

1.  Xu hướng tiêu dùng 43

2.  Nhập khẩu tôm 44

II. Thị trường Mĩ 45

1. Thị trường tôm Mĩ 45

2. Thị trường cá tra, basa 46

3.  Xu hướng tiêu dùng 47

III. Thị trường Châu Âu 48

PHẦN V: TRIỂN VỌNG 50

I. Cung – giá cả nội địa 50

II. Tình hình xuất khẩu 50

PHỤ LỤC 51

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Kim ngạch và lượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo tháng, T1/2009 – T8/2010 (nghìn tấn, triệu USD) 13

Hình 2 . Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch của Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T6 – T7/2010 (triệu USD, %) 14

Hình 3 : Tăng trưởng của Top 10 thị trường có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T7/2010 (%) 15

Hình 4 : Xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam theo tháng năm 2009/2010 (nghìn tấn, triệu USD) 16

Hình 5 : Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa lớn nhất  của Việt Nam T6-T7/2010 (triệu USD) 17

Hình 6 : Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa có tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam T7/2010 (triệu USD, %) 18

Hình 7 :  Kim ngạch và lượng xuất khẩu tôm theo tháng 2009- 2010 (nghìn tấn, triệu USD) 19

Hình 8 : Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam T7/2010 - 2009 (triệu USD) 20

Hình 9 : Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu tôm có tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam T7/2010 (triệu USD, %) 21

Hình 10 : Tương quan tỉ giá giữa đồng bạt Thái và Việt Nam đồng với USD, 2009-2010 22

Hình 11 : Kim ngạch nhập khẩu thủy sản Việt Nam theo tháng 2009- 2010 (triệu USD) 23

Hình 12 : Cơ cấu nhập khẩu thủy sản Việt Nam 7 tháng đầu năm 2009- 2010 24

Hình 13 : Diễn biến giá cá tra ao thịt trắng và ao thịt vàng tại An Giang (đồng/kg) 27

Hình 14 : Đơn giá xuất khẩu cá tra basa trung bình đến một số thị trường quan trọng (USD/tấn) 28

Hình 15 : Diễn biến giá thu mua tôm sú loại 25 – 30 con/kg tại ĐBSCL (đồng/kg) 29

Hình 16 : Giá thu mua tôm thẻ loại 90 – 100 con/kg tại ĐBSCL (đồng/kg) 30

Hình 17 :  Đơn giá xuất khẩu tôm trung bình đến một số thị trường quan trọng (USD/tấn) 31

Hình 18 : Diễn biến giá khô đậu tương CBOT theo ngày, 2010 31

Hình 19 : Giá cám gạo tại thị trường An Giang theo tuần, 2010 (đồng/kg) 34

Hình 20 : Giá sắn trong nước nhập về kho của doanh nghiệp theo tuần, 2010 34

Hình 21 : Top 10 DN có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất T7/2010-T7/2009 (triệu USD,%) 36

Hình 22 : Tỷ trọng DN xuất khẩu vào thị trường Nhật T6/2009 – T6/2010 39

Hình 23 : Kim ngạch Top 10 DN xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mĩ tháng 7/2010 (triệu USD) 40

Hình 24 : Tỷ trọng DN xuất khẩu vào thị trường Mĩ T7/2009 – T7/2010: 40

Hình 25 : Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của 20 doanh nghiệp thủy sản trên sàn tháng 6 và tháng 7/2010 (triệu USD) 41

Hình 26 : Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của 20 DN trên sàn chứng khoán trong T7/2010 (so với tháng 6/2010 - %) 42

Hình 27 : Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của 20 DN trên sàn chứng khoán trong T7/2010 (so với tháng 7/2009 - %) 42

Hình 28 : Kim ngạch nhập khẩu tôm Nhật theo tháng 2009 – 2010 (triệu yên) 44

Hình 29 : Cơ cấu các nhà cung cấp tôm chính cho thị trường Nhât T7/2009 – T7/2010 (%) 45

Hình 30 : Lượng nhập khẩu cá da trơn Mĩ theo tháng (triệu pao) 47

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1 : Giá xuất khẩu bột cá Peru, tháng 6 – 9/2010 (USD/tấn) 33

Bảng 2 : Top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất T7/2010 37

Bảng 3 : Top 10 DN đầu ngành về tăng trưởng xuất khẩu thủy sản T7/2010 38

Bảng 4 : Kim ngạch của 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn nhất vào thị trường Nhật Bản trong tháng 7/2010 (triệu USD, % so với tháng trước) 38

Bảng 5 : Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm thịt và thủy sản tại thị trường Nhật (yên) 43

Bảng 6 : Danh sách các sản phẩm thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Mĩ năm 2008 – 2009 (pao/người/năm) 48

DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN PHỤ LỤC

Bảng 1: Kim ngạch và lượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo tháng, T1/2009 – T8/2010 51

Bảng 2: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch của Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T6 – T7/2010 (triệu USD, %) 51

Bảng 3: Kim ngạch và Tăng trưởng kim ngạch của Top 10 thị trường có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T6/2010 (triệu USD, %) 52

Bảng 4: Xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam năm 2009/2010  (nghìn tấn, triệu USD) 52

Bảng 5: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2009-2010 (nghìn tấn, triệu USD) 53

Bảng 6: Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa lớn nhất của Việt Nam T6-T7/2010 (triệu USD) 53

Bảng 7: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa có tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam T7/2010 (triệu USD, %) 54

Bảng 8: Đơn giá xuất khẩu cá tra basa trung bình đến một số thị trường quan trọng T6/2009 - 2010 (USD/tấn) 54

Bảng 9: Đơn giá xuất khẩu tôm trung bình đến một số thị trường quan trọng T6/2009 - 2010 (USD/tấn) 55

Bảng 10: Kim ngạch Top 10 DN xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mĩ tháng 7/2010 (triệu USD) 55

Bảng 11: Kim ngạch xuất khẩu tôm của 1 số nước vào thị trường Nhật theo tháng 2009 – 2010 (triệu yên) 56

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411