Công bố BC triển vọng ngành thủy sản, 11/2010
 

Công bố BC triển vọng ngành thủy sản, 11/2010

 Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành thủy sản, phát hành tháng 11 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau:

 MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH    8

DANH MỤC CÁC BẢNG    10

DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN PHỤ LỤC    11

TỔNG LƯỢC    12

I. XUẤT KHẨU CHUNG    13

1. Diễn biến xuất khẩu theo tháng    13

2. Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam tháng 9/2010    14

3. Top 10 thị trường có tăng trưởng nhập khẩu lớn nhất tháng 9/2010 (các thị trường có kim ngạch nhập khẩu lớn hơn 1 triệu USD)    15

II. CÁ TRA, BASA    16

1.  Giá cả    16

1.1.  Giá nguyên liệu nội địa    16

2. Thương mại    18

2.1. Xuất khẩu chung    18

2.2. Xuất khẩu theo thị trường    19

3.  Thị trường thế giới    22

3.1.  Thị trường Mĩ    22

3.2.  Thị trường Châu Âu    23

III. TÔM    24

1.  Giá cả    24

1.1.  Giá tôm nội địa    24

1.2.  Đơn giá xuất khẩu theo thị trường    26

2.  Thương mại    27

2.1.  Xuất khẩu chung    27

2.2.  Xuất khẩu theo thị trường    28

3.  Thị trường thế giới    29

3.1.  Thị trường Nhật    29

3.2. Thị trường Mĩ    31

IV. GIÁ TACN    34

1. Thị trường quốc tế    34

1.1. Giá đậu tương - khô đậu tương    34

1.2. Giá bột cá Pêru    35

2. Thị trường trong nước    36

2.1. Giá cám gạo    36

2.2. Giá khoai mì lát    36

V. DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU    38

1. Top 10 Doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất tháng 9/2010    38

2. Top các DN có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong tháng 9/2010 ( các DN có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn 1 triệu USD)    39

3.  Chuyển động DN lớn    40

3.1. Công ty CP TS Minh Phú     40

3.2.  Công ty CP Thực Phẩm Sao Ta    42

3.3.  Công ty TNHH KDCBTS và XK Quốc Việt    43

4.  Các DN trên sàn chứng khoán    44

VI. CÁC CHỈ SỐ QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN    47

VII. TRIỂN VỌNG    50

1.  Cung – giá cả nội địa    50

1.1.  Cung nội địa    50

1.2.  Giá cả nội địa    51

2.  Triển vọng xuất khẩu    51

PHỤ LỤC    53

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Kim ngạch và lượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo tháng, T1/2009 – T10/2010 (nghìn tấn, triệu USD)    13

Hình 2: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch của Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T8 – T9/2010 (triệu USD, %)    14

Hình 3: Tăng trưởng của Top 10 thị trường có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T9/2010 (%)    15

Hình 4: Diễn biến giá cá tra ao thịt trắng và ao thịt vàng tại An Giang (đồng/kg)    16

Hình 5 : Tương quan giá bán buôn cá tra ao thị trắng nội địa và giá xuất khẩu, T1/2009 – T9/2010 (T1/2009 = 100)    17

Hình 6: Đơn giá xuất khẩu cá tra basa trung bình đến một số thị trường quan trọng, T9/2009 – T9/2010 (USD/tấn)    18

Hình 7: Xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam theo tháng năm 2009/2010 (nghìn tấn, triệu USD)    18

Hình 8: Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa lớn nhất  của Việt Nam T8-T9/2010 (triệu USD)    19

Hình 9: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa có tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam T9/2010 (triệu USD, %)    20

Hình 10: Lượng nhập khẩu cá da trơn Mĩ theo tháng (triệu pao)    23

Hình 11: Diễn biến giá tôm các loại tại Bạc Liêu (đồng/kg)    24

Hình 12: Diễn biến giá thu mua tôm sú loại 25 – 30 con/kg tại ĐBSCL (đồng/kg)    25

Hình 13: Giá thu mua tôm thẻ loại 90 – 100 con/kg tại ĐBSCL (đồng/kg)    26

Hình 14:  Đơn giá XK tôm trung bình đến một số thị trường  (USD/tấn)    27

Hình 15:  Kim ngạch và lượng xuất khẩu tôm theo tháng 2009- 2010 (nghìn tấn, triệu USD)    27

Hình 16: Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam T9/2010 - 2009 (triệu USD)    28

Hình 17: Kim ngạch nhập khẩu tôm Nhật theo tháng 2009 – 2010    30

Hình 18: Các nhà cung cấp tôm chính cho thị trường Mĩ T9/2009 – T9/2010    32

Hình 19: Diễn biến giá khô đậu tương CBOT theo ngày, 2009-2010    34

Hình 20: Giá cám gạo tại thị trường An Giang theo tuần, 2009-2010 (đồng/kg)    36

Hình 21: Giá thu mua sắn trong nước của doanh nghiệp theo tuần, 2009-2010 (đồng/kg)    37

Hình 22: Top 10 DN có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất T9/2009 – T9/2010 (triệu USD,%)    38

Hình 23: Kim ngạch xuất khẩu theo tháng của Minh Phú, 2009 – 2010 (triệu USD)    40

Hình 24: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Minh Phú 9 tháng 2009 – 2010    41

Hình 25: Kim ngạch xuất khẩu theo tháng của Sao Ta, 2009 – 2010 (triệu USD)    42

Hình 26: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Sao Ta    43

Hình 27 : KN XK theo tháng của Quốc Việt , 2009 – 2010 (triệu USD)    43

Hình 28: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Quốc Việt 9 tháng 2009 - 2010    44

Hình 29 : Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của 20 doanh nghiệp thủy sản trên sàn tháng 8 và tháng 9/2010 (triệu USD)    45

Hình 30 : Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của 20 DN trên sàn chứng khoán trong T9/2010 (so với tháng 8/2010 - %)    45

Hình 31 : Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của 20 DN trên sàn chứng khoán trong T9/2010 (so với tháng 9/2009 - %)    46

Hình 32 : Chỉ số sản xuất và tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (%)    47

Hình 33 : Chỉ số sản xuất ngành nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (%)    48

Hình 34 : Chỉ số tiêu thụ các tiểu ngành công nghiệp chế biến thủy sản    49

Hình 35 : Chỉ số tồn kho các tiểu ngành công nghiệp chế biến thủy sản(%)    49

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu tôm có tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam T9/2010 (triệu USD, %)    29

Bảng 2: Giá xuất khẩu bột cá Peru, tháng 8 – 11/2010 (USD/tấn)    35

Bảng 3: Top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất T9/2010    39

Bảng 4: Top 10 DN đầu ngành về tăng trưởng xuất khẩu thủy sản T9/2010    40

DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN PHỤ LỤC

Bảng 1: Kim ngạch và lượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo tháng, T1/2009 – T10/2010    53

Bảng 2: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch của Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T8 – T9/2010 (triệu USD, %)    53

Bảng 3: Kim ngạch và Tăng trưởng kim ngạch của Top 10 thị trường có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T9/2010 (triệu USD, %)    54

Bảng 4: Xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam năm 2009/2010  (nghìn tấn, triệu USD)    54

Bảng 5: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2009-2010 (nghìn tấn, triệu USD)    55

Bảng 6: Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa lớn nhất của Việt Nam T8-T9/2010 (triệu USD)    55

Bảng 7: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa có tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam T9/2010 (triệu USD, %)    56

Bảng 8: Đơn giá xuất khẩu cá tra basa trung bình đến một số thị trường quan trọng T9/2009 - 2010 (USD/tấn)    56

Bảng 9: Đơn giá xuất khẩu tôm trung bình đến một số thị trường quan trọng T8/2009 - 2010 (USD/tấn)    57

Bảng 10: Nhập khẩu cá da trơn Mĩ theo tháng 2009 – 2010 (triệu pao)    57

Bảng 11: Kim ngạch nhập khẩu tôm của Nhật theo tháng 2009 – 2010 (triệu yên)    58

Bảng 12: Kim ngạch xuất khẩu của công ty CP tập đoàn THS Minh Phú theo tháng 2009 – 2010 (triệu USD)    59

Bảng 13: Kim ngạch xuất khẩu của công ty CP Thực phẩm Sao Ta theo tháng 2009 – 2010 (triệu USD)    60

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411