Công bố BC triển vọng ngành thủy sản, 10/2010
 

Công bố BC triển vọng ngành thủy sản, 10/2010

 Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành thủy sản, phát hành tháng 10 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH 8

DANH MỤC CÁC BẢNG 10

DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN PHỤ LỤC 11

TỔNG LƯỢC 12

I. XUẤT KHẨU CHUNG 13

1. Diễn biến xuất khẩu theo tháng 13

2. Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam tháng 8/2010 14

3. Top 10 thị trường có tăng trưởng nhập khẩu lớn nhất tháng 8/2010 (các thị trường có kim ngạch nhập khẩu lớn hơn 1 triệu USD) 15

II. CÁ TRA, BASA 16

1. Giá cả 16

1.1.Giá nguyên liệu nội địa 16

1.2.Đơn giá xuất khẩu theo thị trường 17

2. Thương mại 17

2.1. Xuất khẩu chung 17

2.2. Xuất khẩu theo thị trường 18

3. Thị trường thế giới 20

3.1. Thị trường Mĩ 20

3.2. Thị trường Châu Âu 21

III. TÔM 23

1. Giá cả 23

1.1. Giá tôm nội địa 23

1.2. Đơn giá xuất khẩu theo thị trường 25

2. Thương mại 26

2.1. Xuất khẩu chung 26

2.2. Xuất khẩu theo thị trường 27

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới thương mại tôm 29

3. Thị trường thế giới 29

3.1. Thị trường Nhật 29

3.2. Thị trường Mĩ 31

IV. GIÁ TACN 33

1. Thị trường quốc tế 33

1.1. Giá đậu tương - khô đậu tương 33

1.2. Giá bột cá Pêru 33

2. Thị trường trong nước 35

2.1. Giá cám gạo 35

2.2. Giá khoai mì lát 35

V. DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 37

1. Top 10 Doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất tháng 8/2010 37

2. Top các DN có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong tháng 8/2010 ( các DN có kim ngạch xuất khẩu lớn hơn 1 triệu USD) 38

3.  Chuyển động DN lớn 39

3.1. Công ty CP Vĩnh Hoàn 39

3.2. Công ty CP Hùng Vương 41

3.3. Công ty CP Nam Việt 42

3.4. Công ty CP Việt An 44

4. Các DN trên sàn chứng khoán 45

VI. TRIỂN VỌNG 47

1.  Cung – giá cả nội địa 47

1.1. Cung nội địa 47

1.2.  Giá cả nội địa 48

2.  Triển vọng xuất khẩu 48

PHỤ LỤC 50

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Kim ngạch và lượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo tháng, T1/2009 – T9/2010 (nghìn tấn, triệu USD) 13

Hình 2: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch của Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T7 – T8/2010 (triệu USD, %) 14

Hình 3: Tăng trưởng của Top 10 thị trường có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T8/2010 (%) 15

Hình 4: Diễn biến giá cá tra ao thịt trắng và ao thịt vàng tại An Giang (đồng/kg) 16

Hình 5: Đơn giá xuất khẩu cá tra basa trung bình đến một số thị trường quan trọng, T8/2009 – T8/2010 (USD/tấn) 17

Hình 6: Xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam theo tháng năm 2009/2010 (nghìn tấn, triệu USD) 18

Hình 7: Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa lớn nhất  của Việt Nam T6-T7/2010 (triệu USD) 19

Hình 8: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa có tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam T8/2010 (triệu USD, %) 19

Hình 9: Lượng nhập khẩu cá da trơn Mĩ theo tháng (triệu pao) 21

Hình 10: Diễn biến giá tôm các loại tại Bạc Liêu (đồng/kg) 23

Hình 11: Diễn biến giá thu mua tôm sú loại 25 – 30 con/kg tại ĐBSCL (đồng/kg) 24

Hình 12: Giá thu mua tôm thẻ loại 90 – 100 con/kg tại ĐBSCL (đồng/kg) 25

Hình 13:  Đơn giá xuất khẩu tôm trung bình đến một số thị trường quan trọng (USD/tấn) 26

Hình 14:  Kim ngạch và lượng xuất khẩu tôm theo tháng 2009- 2010 (nghìn tấn, triệu USD) 26

Hình 15: Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam T7/2010 - 2009 (triệu USD) 27

Hình 16: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu tôm có tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam T8/2010 (triệu USD, %) 28

Hình 17: Kim ngạch nhập khẩu tôm Nhật theo tháng 2009 – 2010 30

Hình 18: Diễn biến giá khô đậu tương CBOT theo ngày, 2009-2010 33

Hình 19: Giá cám gạo tại thị trường An Giang theo tháng, 2009-2010 (đồng/kg) 35

Hình 20: Giá thu mua sắn trong nước của doanh nghiệp theo tuần, 2010 (đồng/kg) 36

Hình 21: Top 10 DN có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất T7/2010 - T8/2010 (triệu USD,%) 37

Hình 22: Kim ngạch xuất khẩu theo tháng của Vĩnh Hoàn, 2009 – 2010 (triệu USD) 40

Hình 23: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Vĩnh Hoàn 8 tháng 2009 – 2010 40

Hình 24: Kim ngạch xuất khẩu theo tháng của Hùng Vương, 2009 – 2010 (triệu USD) 41

Hình 25: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Hùng Vương 42

Hình 26 : KN xuất khẩu theo tháng của Nam Việt , 2009 – 2010 (triệu USD) 43

Hình 27: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Nam Việt 8 tháng 2009 - 2010 43

Hình 28 : Kim ngạch xuất khẩu theo tháng của Việt An , 2009 – 2010 (triệu USD) 44

Hình 29: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt An 8 tháng 2009 - 2010 44

Hình 30 : Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của 20 doanh nghiệp thủy sản trên sàn tháng 7 và tháng 8/2010 (triệu USD) 45

Hình 31 : Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của 20 DN trên sàn chứng khoán trong T8/2010 (so với tháng 7/2010 - %) 46

Hình 32 : Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của 20 DN trên sàn chứng khoán trong T8/2010 (so với tháng 8/2009 - %) 46

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Giá xuất khẩu bột cá Peru, tháng 6 – 10/2010 (USD/tấn) 34

Bảng 2: Top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất T8/2010 38

Bảng 3: Top 10 DN đầu ngành về tăng trưởng xuất khẩu thủy sản T8/2010 39

DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN PHỤ LỤC

Bảng 1: Kim ngạch và lượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo tháng, T1/2009 – T8/2010 50

Bảng 2: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch của Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T7 – T8/2010 (triệu USD, %) 50

Bảng 3: Kim ngạch và Tăng trưởng kim ngạch của Top 10 thị trường có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu thủy sản lớn nhất, T8/2010 (triệu USD, %) 51

Bảng 4: Xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam năm 2009/2010  (nghìn tấn, triệu USD) 51

Bảng 5: Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2009-2010 (nghìn tấn, triệu USD) 52

Bảng 6: Kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa lớn nhất của Việt Nam T7-T8/2010 (triệu USD) 52

Bảng 7: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, basa có tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam T8/2010 (triệu USD, %) 53

Bảng 8: Đơn giá xuất khẩu cá tra basa trung bình đến một số thị trường quan trọng T8/2009 - 2010 (USD/tấn) 53

Bảng 9: Đơn giá xuất khẩu tôm trung bình đến một số thị trường quan trọng T8/2009 - 2010 (USD/tấn) 54

Bảng 10: Nhập khẩu cá da trơn Mĩ theo tháng 2009 – 2010 (triệu pao) 54

Bảng 11: Kim ngạch nhập khẩu tôm của Nhật theo tháng 2009 – 2010 (triệu yên) 55

Bảng 12: Kim ngạch xuất khẩu của công ty CP Vĩnh Hoàn theo tháng 2009 – 2010 (triệu USD) 55

Bảng 13: Kim ngạch xuất khẩu của công ty CP Hùng Vương theo tháng 2009 – 2010 (triệu USD) 56

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411