Công bố BC tháng ngành TACN tháng 6 năm 2010
 

Công bố BC tháng ngành TACN tháng 6 năm 2010

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo tháng ngành TACN  tháng 6 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau

MỤC LỤC BÁO CÁO THÁNG NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

1. Nhập khẩu chung

Diễn biến nhập khẩu theo tháng

 Tăng trưởng nhập khẩu so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước

2. Nhập khẩu theo chủng loại

Chủng loại chung: Tăng trưởng so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước

Thị trường theo từng chủng loại

3. Nhập khẩu theo thị trường

Top 10 thị trường lớn nhất tháng 5/2010 (so với tháng trước và cùng kỳ năm trước)

Top 10 thị trường tăng trưởng mạnh nhất tháng 5/2010

Chủng loại theo từng thị trường

Hoa Kỳ

Achentina

Ấn Độ

4. Nhập khẩu theo doanh nghiệp

Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu đứng đầu, tháng 5/2010

Top doanh nghiệp nhập khẩu theo từng tiểu ngành, tháng 5/2010

Top doanh nghiệp theo từng thị trường, tháng 5/2010

5. Giá nhập khẩu và giá trong nước

Diễn biến giá nguyên liệu thế giới: ngô, DDGS Hoa Kỳ, khô đậu tương Ấn Độ, bột cá, sắn lát Thái Lan…

Diễn biến giá nhập khẩu trung bình theo tháng: ngô, khô đậu tương, bột cá, TACN thành phẩm dùng cho tôm, gia cầm…

Diễn biến giá TACN và nguyên liệu trong nước: cám gạo, ngô hạt, sắn,…

6. Tình hình sản xuất trong tháng

Thế giới

Ngô

Đậu tương – khô đậu tương

Nguyên liệu khác

Trong nước

7. Triển vọng

-  Nguồn cung thế giới

-  Sản xuất trong nước

-  Nguồn cung nhập khẩu

-  Giá cả

-  Triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp

Danh mục các hình

Hình: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam theo tháng, 1/2008-6/2010

Hình: Kim ngạch nhập khẩu 3 loại nguyên liệu chính (khô đậu tương, ngô, bột cá) tháng 5/2010, so sánh với tháng 4 và cùng kỳ năm 2009

Hình: Tỉ trọng nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam, tháng 5/2010 (%)

Hình: So sánh tỉ trọng nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2009-2010 (%)

Hình: Tỉ trọng nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam từ 1 số thị trường chính (Hoa Kỳ, Achentina, Ấn Độ…), tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Hình: Tỉ trọng nhập khẩu ngô và DDGS của Việt Nam từ 1 số thị trường chính (Hoa Kỳ, Achentina…), tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Hình: Tỉ trọng nhập khẩu các loại cám của Việt Nam từ 1 số thị trường chính (Srilanka, Indonesia,…), tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Hình: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu lớn nhất vào Việt Nam, tháng 5/2010: Ấn Độ, Achentina, Hoa Kỳ….

Hình: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu có tăng trưởng mạnh nhất vào Việt Nam, tháng 5/2010 (xét từ mức kim ngạch 1 triệu USD trở lên): Hungary, Chile, Srilanka…

Hình: Cơ cấu chủng loại nhập từ Hoa Kỳ trong tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Hình: Cơ cấu chủng loại nhập từ Achentina trong tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Hình: Cơ cấu chủng loại nhập từ Ấn Độ trong tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Hình: Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu các loại tháng 5/2010: Cargill, Proconco, Greenfeed…

Hình: Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu khô đậu tương: CP Việt Nam, Proconco, Uni-President Việt Nam…

Hình: Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu bột cá:  Uni-President Việt Nam, DDP, Grobest & I-Mei Industrial Việt Nam…

Hình: Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Ấn Độ: CP Việt Nam, Proconco, Việt Thắng…

Hình: Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Achentina: Proconco, Lái Thiêu, Greenfeed…

Hình: Giá các nguyên liệu trên thị trường Chicago theo ngày, 2009 – 2010

Hình: Giá bột cá xuất khẩu của Peru

Hình: Giá sắn lát xuất khẩu của Thái Lan

Hình: Giá khô đậu tương xuất khẩu của Ấn Độ

Hình: Giá nhập khẩu các loại nguyên liệu: ngô, khô đậu tương, bột cá, TACN thành phẩm dùng cho tôm, gia cầm…

Hình: Giá các nguyên liệu tại thị trường trong nước theo tuần, 2008 – 2010: cám gạo, ngô hạt, sắn,…

Hình; Sản lượng ngô thế giới và một số nước sản xuất chính, cập nhật đến tháng 6/2010

Hình; Sản lượng đậu tương - khô đậu tương thế giới và một số nước sản xuất chính, cập nhật đến tháng 6/2010

Hình; Sản lượng các nguyên liệu khác của thế giới và một số nước sản xuất chính, cập nhật đến tháng 6/2010

Hình; Sản lượng một số nguyên liệu TACN trong nước, tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Danh mục các bảng

Bảng: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam theo tháng, 1/2008-6/2010

Bảng: Kim ngạch nhập khẩu 3 loại nguyên liệu chính (khô đậu tương, ngô, bột cá) tháng 5/2010, so sánh với tháng 4 và cùng kỳ năm 2009

Bảng: Tỉ trọng nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam, tháng 5/2010 (%)

Bảng: So sánh tỉ trọng nhập khẩu các loại TACN và nguyên liệu của Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2009-2010 (%)

Bảng: Tỉ trọng nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam từ 1 số thị trường chính (Hoa Kỳ, Achentina, Ấn Độ…), tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Bảng: Tỉ trọng nhập khẩu ngô và DDGS của Việt Nam từ 1 số thị trường chính (Hoa Kỳ, Achentina…), tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Bảng: Tỉ trọng nhập khẩu các loại cám của Việt Nam từ 1 số thị trường chính (Srilanka, Indonesia,…), tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Bảng: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu lớn nhất vào Việt Nam, tháng 5/2010: Ấn Độ, Achentina, Hoa Kỳ….

Bảng: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu có tăng trưởng mạnh nhất vào Việt Nam, tháng 5/2010 (xét từ mức kim ngạch 1 triệu USD trở lên): Hungary, Chile, Srilanka…

Bảng: Cơ cấu chủng loại nhập từ Hoa Kỳ trong tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Bảng: Cơ cấu chủng loại nhập từ Achentina trong tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Bảng: Cơ cấu chủng loại nhập từ Ấn Độ trong tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Bảng: Top 10 doanh nghiệp đứng đầu ngành về kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu các loại tháng 5/2010: Cargill, Proconco, Greenfeed…

Bảng: Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu khô đậu tương: CP Việt Nam, Proconco, Uni-President Việt Nam…

Bảng: Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu bột cá:  Uni-President Việt Nam, DDP, Grobest & I-Mei Industrial Việt Nam…

Bảng: Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Ấn Độ: CP Việt Nam, Proconco, Việt Thắng…

Bảng: Top các doanh nghiệp đứng đầu ngành về nhập khẩu nguyên liệu từ Achentina: Proconco, Lái Thiêu, Greenfeed…

Bảng: Giá các nguyên liệu trên thị trường Chicago theo ngày, 2009 – 2010

Bảng: Giá bột cá xuất khẩu của Peru

Bảng: Giá sắn lát xuất khẩu của Thái Lan

Bảng: Giá khô đậu tương xuất khẩu của Ấn Độ

Bảng: Giá nhập khẩu các loại nguyên liệu: ngô, khô đậu tương, bột cá, TACN thành phẩm dùng cho tôm, gia cầm…

Bảng: Giá các nguyên liệu tại thị trường trong nước theo tuần, 2008 – 2010: cám gạo, ngô hạt, sắn,…

Bảng; Sản lượng ngô thế giới và một số nước sản xuất chính, cập nhật đến tháng 6/2010

Bảng; Sản lượng đậu tương - khô đậu tương thế giới và một số nước sản xuất chính, cập nhật đến tháng 6/2010

Bảng; Sản lượng các nguyên liệu khác của thế giới và một số nước sản xuất chính, cập nhật đến tháng 6/2010

Bảng; Sản lượng một số nguyên liệu TACN trong nước, tháng 5/2010, so sánh với tháng trước và cùng kỳ năm trước

 

Quý vị có thể download đồ thị NK TACN tại đây LinkClick.aspx

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411