Công bố BC ngành hàng ngô 2005 - 2010 và triển vọng
 

Công bố BC ngành hàng ngô 2005 - 2010 và triển vọng

 Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo ngành hàng ngô 2005 - 2010 và triển vọng  phát hành tháng 10 năm 2010 với mục lục chi tiết như sau

 

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Phần I.   Thị trường thế giới

1.   Nguồn cung nguyên liệu ngô

2.   Cầu nguyên liệu ngô

3.   Thương mại ngô thế giới

3.1. Các nước xuất khẩu lớn

3.2.   Các nước nhập khẩu lớn

4.   Giá ngô thế giới

Phần II.   Thị trường trong nước

1.   Cung sản xuất trong nước

1.1.   Diện tích

1.1.1.   Diện tích chung

1.1.2.   10 tỉnh có diện tích ngô lớn nhất cả nước

1.2.   Năng suất

1.2.1.   Năng suất ngô cả nước

1.2.2.   Các tỉnh có năng suất ngô lớn nhất cả nước

1.3.   Sản lượng

1.3.1.   Sản lượng ngô cả nước

1.3.2.   10 tỉnh có sản lượng ngô lớn nhất

2.   Nhập khẩu ngô

2.1.   Nhập khẩu ngô giai đoạn 2001-2009

2.2.   Nhập khẩu ngô theo nước xuất khẩu

3.   Nhu cầu sử dụng

3.1.   Tăng trưởng ngành chăn nuôi

3.1.1.   Giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi

3.1.2.   Quy mô đàn và sản lượng thịt xuất chuồng năm 2009

3.2.   Nhu cầu sử dụng ngô trong nước

3.   Giá ngô trong nước

Phần III.   Triển vọng thị trường

1.   Cung-cầu, giá nguyên liệu ngô Thế giới

2.   Cung-cầu, giá nguyên liệu ngô trong nước

2.1.   Cung trong nước

2.2.   Cung nhập khẩu

2.3.   Cầu

2.3.   Giá cả

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Để biết thêm thông tin xin liên hệ với bộ phận bán hàng

Email: agromonitor.hn@gmail.com

Phone: +84-4-6273 3596

Hotline: 0943.411.411