Phân tích và dự báo thị trường AgroMonitor
 

Danh sách báo cáo

AgroMonitor công bố BC triển vọng ngành Cao su, 10/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành Cao su, phát hành tháng 10 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor phát hành Báo cáo Triển vọng ngành lúa gạo, 10/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành lúa gạo, phát hành tháng 10 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC Thực trạng và triển vọng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2001 và 2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo Thực trạng và triển vọng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2001 và 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi, 09/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi, phát hành tháng 09 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor phát hành Báo cáo Triển vọng ngành lúa gạo, 9/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành lúa gạo, phát hành tháng 9 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC triển vọng ngành Cao su, 08/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành Cao su, phát hành tháng 08 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor công bố báo cáo Doanh nghiệp xuất khẩu gạo hiệu quả 6 tháng 2011

(Thitruongluagao.com) - Báo cáo phân tích doanh nghiệp xuất khẩu đạt hiệu quả cao giúp doanh nghiệp nhìn lại giai đoạn vừa qua với những biến động của thị trường và kiểm chứng lại kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mình

AgroMonitor công bố BC triển vọng ngành lúa gạo, 08/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành lúa gạo, phát hành tháng 8 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Ẩn số thị trường phân bón cuối năm 2011?

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành phân bón, phát hành tháng 8 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi, 08/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi, phát hành tháng 08 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi, 07/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi, phát hành tháng 07 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi, 06/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi, phát hành tháng 06 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC triển vọng ngành thủy sản T7/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành Thủy sản, phát hành tháng 07 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor công bố BC triển vọng ngành Cao su, 07/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành Cao su, phát hành tháng 07 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor công bố BC triển vọng ngành lúa gạo, 07/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành lúa gạo, phát hành tháng 07 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor công bố chuyên đề xuất khẩu gạo sang Philippines

(AgroMonitor) - Thị trường đang trở nên biến động hơn và đa dạng hơn. Những chuyển biến của Philippines và thị trường nói chung có những hàm ý rất quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam theo một cách lý giải là những gì là hợp lý của ngày hôm qua có thể không còn hợp lý của ngày hôm nay và ngày mai nữa. Bối cảnh mới đòi hỏi doanh nghiệp một tư duy và cách ứng

AgroMonitor công bố BC triển vọng ngành lúa gạo, 06/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành lúa gạo, phát hành tháng 06 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor công bố BC triển vọng ngành Cao su, 06/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành Cao su, phát hành tháng 06 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor releases Agriculture Annual Report 2010 and Outlook for 2011

AgroMonitor would like to introduce Agriculture Annual Report 2010 and Outlook for 2011 with the detail table of contents as follows:

Công bố BC triển vọng ngành thủy sản T5/2011

Trong quý 1/2011, cá tra/basa vẫn là mặt hàng đóng góp lớn nhất về lượng xuất khẩu (chiếm 54,8% tổng lượng thủy sản xuất khẩu) và tôm là mặt hàng đóng góp lớn nhất về giá trị xuất khẩu (chiếm 35% tổng giá trị thủy sản xuất khẩu). Xuất khẩu cá ngừ đang dần chiếm một vị trí khá quan trọng trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam khi trong quý 1 mặc dù chỉ đóng góp 4,8% về lượng n