Phân tích và dự báo thị trường AgroMonitor

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Danh sách báo cáo

Để “hóa rồng” không chỉ là giấc mơ

(AgroMonitor - Alphabooks vừa ấn hành cuốn sách Khi rồng muốn thức dậy do Ts Phạm Đỗ Chí chủ biên. Ts Phạm Đỗ Chí là đồng sáng lập AgroMonitor. Trong tập sách này có sự góp mặt của các thành viên điều hành AgroMonitor như Phạm Quang Diệu, Trần Ngọc Yến, Nguyễn Trang Nhung).

Triển vọng thị trường lúa gạo (Free download)

AgroMonitor công bố báo cáo Chuyên đề. Triển vọng thị trường lúa gạo: Từ kết quả xuất khẩu gạo Quý 1 nhìn đến vụ Hè Thu.

Công bố BC triển vọng ngành lúa gạo, 04/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành lúa gạo, phát hành tháng 04 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor công bố BC thường niên ngành điều 2010 và triển vọng 2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo thường niên ngành điều năm 2010 và triển vọng 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor công bố báo cáo đặc biệt : Xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Trung Quốc

(Agromonitor) - Báo cáo sẽ giúp doanh nghiệp kiểm chứng lại hiệu quả xuất khẩu của mình và điều chỉnh quyết định xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc hiệu quả hơn

Công bố BC triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi, 04/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi, phát hành tháng 04 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC triển vọng ngành cao su, 04/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành cao su, phát hành tháng 04 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor releases Cashew sector Annual Report 2010 and Outlook for 2011

AgroMonitor would like to introduce Cashew sector Annual Report 2010 and Outlook for 2011 with the detail table of contents as follows:

Công bố BC triển vọng ngành lúa gạo, 04/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành lúa gạo, phát hành tháng 04 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor releases Pepper sector Annual Report 2010 and Outlook for 2011

AgroMonitor would like to introduce Pepper sector Annual Report 2010 and Outlook for 2011 with the detail table of contents as follows:s:

AgroMonitor releases Coffee sector Annual Report 2010 and Outlook for 2011

AgroMonitor would like to introduce Coffee sector Annual Report 2010 and Outlook for 2011 with the detail table of contents as follows:

AgroMonitor công bố BC thường niên ngành điều 2010 và triển vọng 2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo thường niên ngành điều năm 2010 và triển vọng 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor công bố BC thường niên ngành nông nghiệp 2010 và triển vọng 2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo thường niên ngành nông nghiệp năm 2010 và triển vọng 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor công bố BC thường niên ngành hồ tiêu 2010 và triển vọng 2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo thường niên ngành hồ tiêu năm 2010 và triển vọng 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC triển vọng ngành thủy sản, 03/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành thủy sản, phát hành tháng 03 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC triển vọng ngành phân bón, 03/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành phân bón, phát hành tháng 03 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

AgroMonitor releases Meat & Foods Annual Report 2010 and Outlook for 2011

AgroMonitor would like to introduce Meat & Foods Annual Report 2010 and Outlook for 2011 with the detail table of contents as follows:

Công bố BC triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi, 03/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi, phát hành tháng 03 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau :

Công bố BC triển vọng ngành lúa gạo, 03/2011

Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor xin trân trọng giới thiệu báo cáo triển vọng ngành lúa gạo, phát hành tháng 03 năm 2011 với mục lục chi tiết như sau:

AgroMonitor releases Cassava Annual Report 2010 and Outlook for 2011

AgroMonitor would like to introduce Cassava Annual Report 2010 and Outlook for 2011 with the detail table of contents as follows: