Báo cáo thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi thuỷ sản 2017 và Triển vọng 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi thuỷ sản 2017 và Triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi thuỷ sản 2017 & Triển vọng 2018, dự kiến phát hành ngày 30/12/2017. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT      

DANH MỤC CÁC BẢNG 

DANH MỤC CÁC BIỂU   

DANH MỤC CÁC HỘP     

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH     

TỔNG LƯỢC          

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN THỦY SẢN THẾ GIỚI NĂM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2018       

I. THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN THỦY SẢN THẾ GIỚI NĂM 2017

1. Tình hình chung

2. Các thị trường sản xuất lớn và Việt Nam

II. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN THỦY SẢN THẾ GIỚI NĂM 2018   

 

PHẦN 2: TỔNG QUAN NGÀNH THỨC ĂN THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỨC ĂN THUỶ SẢN THÀNH PHẨM

1. Theo chủng loại

2. Theo khu vực

II. SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU NỘI ĐỊA

1. Khô đậu tương

2. Cám gạo

3. Cám mỳ

4. Sắn lát

5. Bột cá         

III. NGUYỄN LIỆU NHẬP KHẨU

1. Khô đậu tương (nguồn cung, diễn biến giá…. nhập bao nhiêu, giá tăng/giảm thế nào, đối tác nhập khẩu chính là ai)

2. Lúa mỳ       

4. Cám gạo

5. Cám mỳ

6. Sắn lát        

8. Bột cá, bột xương thịt       

IV. CÂN ĐỐI CUNG CẦU NĂM 2017

1. Cân đối cung cầu thức ăn thành phẩm

1.1. Thức ăn cho (bảng cần đối cung cầu, text về sản xuất và tiêu thụ năm 2017)

1.2. Thức ăn cho tôm 

1.3. Tổng thức ăn cho cá và tôm        

2. Cân đối cung cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

2.1. Khô đậu tương (Nguồn cung nội địa, nguồn cung nhập khẩu, tiêu thụ) 

2.2. Lúa mỳ    

2.3. Cám gạo

2.4. Cám mỳ

2.5. Sắn lát

2.7. Bột cá, bột xương thịt      

 

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG NGÀNH THỨC ĂN THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM NĂM 2018

I. TRIỂN VỌNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THỨC ĂN THỦY SẢN THÀNH PHẨM

1. Thức ăn cho cá (bảng cần đối cung cầu dự kiến cho năm 2018, text về sản xuất và tiêu thụ năm 2017)

2. Thức ăn cho tôm    

3. Tổng thức ăn cho cá và tôm

II. TRIỂN VỌNG THEO TỪNG LOẠI NGUYÊN LIỆU

1. Khô đậu tương (bảng cần đối cung cầu dự báo cho năm 2018, kèm theo text ở dưới dự báo về triển vọng nguồn cung nội địa, nguồn cung nhập khẩu (bao gồm đề cập ngắn gọn tới triển vọng giá thế giới), tiêu thụ

2. Lúa mỳ                   

3. Cám gạo

4. Cám mỳ

5. Sắn lát        

6. Bột cá, bột xương thịt

 

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP THỨC ĂN THỦY SẢN NĂM 2017

I. NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN THỦY SẢN THEO DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2017           

1. Miền Nam

2. Miền Bắc

II. XUẤT  KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN THỦY SẢN THEO DOANH NGHIỆP VÀO VIỆT NAM TRONG NĂM 2017

 

PHẦN PHỤ LỤC           

I. DIỄN BIẾN GIÁ THẾ GIỚI NĂM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG CUNG CẦU NĂM 2018

1. Đậu tương, khô đậu tương

2. Lúa mỳ       

3. Bột cá         

II. SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA NGÀNH TRONG NĂM 2017     

III. HÀNG TÀU NĂM 2017 Ở CẢNG MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC

IV. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH   

1. Chuỗi giá trị ngành hàng TATS của Việt Nam      

2. Phân bố nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

3. Mùa vụ thả nuôi tôm, cá    

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH THỨC ĂN THỦY SẢN   

---

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện