Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 2018 và triển vọng 2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 2018 và triển vọng 2019

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 2018 & Triển vọng 2019, dự kiếm phát hành tháng 20/12/2018. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THẾ GIỚI NĂM 2018 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2019

I. THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THẾ GIỚI NĂM 2018

1. Tình hình chung

2. Các nước sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới

II. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THẾ GIỚI NĂM 2018-2019

PHẦN 2: TỔNG QUAN NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM CỦA VIỆT NAM NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THÀNH PHẨM

1. Theo loại vật nuôi

2. Theo khu vực

II. SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU NỘI ĐỊA

1. Ngô

2. Cám gạo

3. Sắn lát và bã sắn

4. Đậu tương, khô đậu tương

5. Bột cá

6. Cám mì

III. NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

1. Ngô

2. Lúa mỳ

3. DDGS

4. Sắn lát

5. Khô đậu tương

6. Bột đạm (Bột cá, bột xương thịt, bột gan mực, bột gia cầm, bột lông vũ thủy phân, bột tôm)

7. Cám mì và cám gạo

8. Khô dầu các loại

IV. TỔNG HỢP NGUỒN CUNG NGUYÊN LIỆU TACN NỘI ĐỊA VÀ NHẬP KHẨU

V. DIỄN BIẾN GIÁ NHẬP KHẨU VÀ NỘI ĐỊA

1. Giá nguyên liệu nhập khẩu

2. Giá nhập khẩu và nội địa một số loại nguyên liệu chính

2.1. Ngô

2.2. Khô đậu tương

2.3. Lúa mì TACN

2.4. Sắn lát và cám gạo

V. TÍNH TOÁN NHU CẦU TIÊU THỤ TACN THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU

VI. CÂN ĐỐI CUNG CẦU MỘT SỐ LOẠI NGUYÊN LIỆU CHÍNH

1. Ngô

2. Sắn lát

3. Khô đậu tương

4. Bột cá, bột xương thịt

5. Lúa mì TACN

6. Cám gạo và cám mì

VI. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU CỦA VIỆT NAM NĂM 2018

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM CỦA VIỆT NAM NĂM 2019

I. TRIỂN VỌNG NGÀNH CHĂN NUÔI 2019

II. TRIỂN VỌNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THÀNH PHẨM

III. TRIỂN VỌNG GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 2019

1. DIỄN BIẾN GIÁ THẾ GIỚI NĂM 2018 VÀ TRIỂN VỌNG CUNG CẦU NĂM 2019

1.1. Ngô

1.1.1 Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2018

1.1.2. Triển vọng cung-cầu thế giới năm 2019

1.2. Lúa mỳ

1.2.1. Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2018

1.2.2. Triển vọng cung-cầu năm 2019

1.3. Đậu tương, khô đậu tương

1.3.1. Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2018

1.3.2. Triển vọng cung-cầu năm 2019

1.4. Bột cá

1.4.1. Cung-cầu thế giới và diễn biến giá năm 2018

1.4.2. Triển vọng cung-cầu năm 2019

II. TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG VÀ GIÁ NGUYÊN LIỆU NỘI ĐỊA

1. Sắn

2. Ngô

3. Cám gạo

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP THỨC ĂN CHĂN NUÔI NĂM 2018

I. SẢN LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO DOANH NGHIỆP

II. NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2018

1. Miền Nam

1.1. Doanh nghiệp sản xuất

1.2. Doanh nghiệp thương mại

2. Miền Bắc

2.1. Doanh nghiệp sản xuất

2.2. Doanh nghiệp thương mại

PHẦN PHỤ LỤC

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện