Báo cáo thường niên Thị trường Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 2017 và Triển vọng 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 2017 và Triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm 2017 & Triển vọng 2018, dự kiến phát hành ngày 20/12/2017. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT      

DANH MỤC CÁC BẢNG 

DANH MỤC CÁC BIỂU   

DANH MỤC CÁC HỘP     

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH     

TỔNG LƯỢC          

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THẾ GIỚI NĂM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2018   

I. THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THẾ GIỚI NĂM 2017

1. Tình hình chung

2. Các thị trường sản xuất lớn và Việt Nam

II. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THẾ GIỚI NĂM 2018          

 

PHẦN 2: TỔNG QUAN NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM CỦA VIỆT NAM NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THÀNH PHẨM

1. Theo loại vật nuôi

2. Theo khu vực

II. SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU NỘI ĐỊA

1. Ngô

2. Cám gạo

3. Cám mỳ

4. Sắn lát

5. Đậu tương, khô đậu tương

6. Bột cá         

III. NGUYỄN LIỆU NHẬP KHẨU

1. Ngô

2. Lúa mỳ       

3. DDGS        

4. Cám gạo

5. Cám mỳ

6. Sắn lát

7. Khô đậu tương       

8. Bột cá, bột xương thịt       

IV. CÂN ĐỐI CUNG CẦU NĂM 2017

1. Cân đối cung cầu thức ăn thành phẩm

1.1. Thức ăn cho heo

1.2. Thức ăn cho gia cầm      

1.3. Tổng thức ăn cho heo và gia cầm           

2. Cân đối cung cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

2.1. Ngô

2.2. Lúa mỳ    

2.3. DDGS     

2.4. Cám gạo

2.5. Cám mỳ

2.6. Sắn lát

2.7. Khô đậu tương    

2.8. Bột cá, bột xương thịt      

 

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM CỦA VIỆT NAM NĂM 2018

I. TRIỂN VỌNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM THÀNH PHẨM

1. Thức ăn cho heo

2. Thức ăn cho gia cầm          

3. Tổng thức ăn cho heo và gia cầm  

II. TRIỂN VỌNG THEO TỪNG LOẠI NGUYÊN LIỆU

1. Ngô

2. Lúa mỳ       

3. DDGS        

4. Cám gạo

5. Cám mỳ

6. Sắn lát

7. Khô đậu tương       

8. Bột cá, bột xương thịt

 

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP THỨC ĂN CHĂN NUÔI NĂM 2017      

I. SẢN LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO DOANH NGHIỆP 

1. Khu vực

2. Loại vật nuôi

II. NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2017   

1. Miền Nam

2. Miền Bắc

III. XUẤT  KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO DOANH NGHIỆP VÀO VIỆT NAM TRONG NĂM 2017  

PHẦN PHỤ LỤC           

I. DIỄN BIẾN GIÁ THẾ GIỚI NĂM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG CUNG CẦU NĂM 2018

1. Ngô

2. Lúa mỳ       

3. Đậu tương, khô đậu tương

4. Bột cá         

II. SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA NGÀNH TRONG NĂM 2017     

III. HÀNG TÀU NĂM 2017 Ở CẢNG MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC

IV. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH   

1. Chuỗi giá trị ngành hàng TAGS&GC của Việt Nam        

1.1. Nông dân

1.2. Thương nhân      

1.3. Nhà kho/đơn vị xay xát, phơi, sấy, chế biến        

1.4. Doanh nghiệp thương mại nhập khẩu nguyên liệu TACN          

1.5. Đại lý thu mua bán cho trang trại chăn nuôi làm thức ăn tự chế           

1.6. Nhà máy TACN  

2. Bản đồ phân bổ đàn vật nuôi theo tỉnh và vùng kinh tế    

3. Thời gian chăn nuôi và xuất chuồng gia súc, gia cầm ở Việt Nam

IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM 

---

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện