Báo cáo thường niên thị trường thịt và thực phẩm 2017 và triển vọng 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên thị trường thịt và thực phẩm 2017 và triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Thịt và Thực phẩm 2017 & Triển vọng 2018, dự kiến phát hành ngày 20/12/2017. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

A. CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH CHĂN NUÔI, NGÀNH THỊT CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

 

B. THỊ TRƯỜNG THỊT LỢN VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

I. Thị trường thịt lợn thế giới

1. Sản xuất và tiêu thụ thịt lợn của thế giới

2. Thương mại thịt lợn thế giới

II.Thị trường thịt lợn Việt Nam

1. Sản xuất thị lợn Việt Nam

1.1. Tổng đàn lợn nái và lợn thịt của Việt Nam năm 2017

1.2. Số lượng lợn phân theo vùng kinh tế và theo địa phương năm 2017

1.3. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng của Việt Nam năm 2017

2. Tiêu thụ thịt lợn Việt Nam

3. Thương mại thịt lợn Việt Nam

3.1. Nhập khẩu

3.1.1. Nhập khẩu lợn sống

3.1.2. Nhập khẩu lợn đã qua giết mổ, chế biến

3.1.3. Nhập khẩu theo thị trường

3.2. Xuất khẩu

3.2.1. Xuất khẩu lợn sống theo đường biên mậu

3.2.2. Xuất nhập khẩu thịt lợn theo đường chính ngạch

4. Cân đối cung – cầu thịt lợn Việt Nam

5. Diễn biến giá cả thịt lợn

5.1. Giá thịt lợn hơi (heo hơi) trong nước

5.2. Giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc và giá heo hơi tại biên giới phía Bắc

6. Chi phí sản xuất và giá bán lợn hơi, xác định điểm hòa vốn

7. Chuỗi giá trị sản xuất và phân phối thịt lợn tại Việt Nam

III. Triển vọng thị trường thịt lợn Việt Nam và thế giới năm 2018

 

C. THỊ TRƯỜNG THỊT GÀ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

I. Thị trường thịt gà thế giới

1. Sản xuất và tiêu thụ thịt gà thế giới

2.  Thương mại thịt gà thế giới

II. Thị trường thịt gà Việt Nam

1. Chăn nuôi gà Việt Nam 2017

1.1. Nuôi gà lấy thịt

1.2. Nuôi gà lấy trứng

2. Tiêu thụ thịt gà Việt Nam

3. Thương mại thịt gà Việt Nam

3.1. Xuất khẩu gà sống theo đường biên mậu

3.2. Xuất nhập khẩu thịt gia cầm theo đường chính ngạch

3.2.1 Nhập khẩu gia cầm sống

3.2.2. Nhập khẩu gia cầm đã qua giết mổ

3.2.3 Nhập khẩu theo thị trường

4. Chi phí sản xuất và điểm hoà vốn

5. Diễn biến giá thịt gà 2017

5.1. Giá gà tam hoàng bán ra tại trại ở khu vực Đông Nam Bộ

5.2. Giá gà trắng bán ra tại trại khu vực Đông Nam Bộ

6. Chuỗi giá trị sản xuất và phân phối thịt gà tại Việt Nam

III. Thị trường thịt vịt Việt Nam

IV. Triển vọng thị trường thịt gà Việt Nam và thế giới 2018

 

D. THỊ TRƯỜNG THỊT BÒ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

I. Thị trường thịt bò thế giới

1. Sản xuất và tiêu thụ thịt bò thế giới năm 2017

2. Thương mại thịt bò thế giới

II. Thị trường thịt bò Việt Nam

1. Sản xuất thịt bò Việt Nam

2. Tiêu thụ thịt bò Việt Nam

3. Thương mại thịt bò Việt Nam

3.1. Nhập khẩu bò sống theo đường biển và đường biên mậu

3.2. Nhập khẩu thịt trâu/bò tươi sống/đông lạnh/ướp lạnh

3.3. Xuất khẩu trâu/bò sống và thịt trâu/bò theo đường biên mậu

4. Chuỗi giá trị sản xuất và phân phối thịt bò tại Việt Nam

III. Triển vọng thị trường thịt bò Việt Nam và thế giới năm 201

 

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Số lượng đàn lợn theo thời điểm điều tra năm 2016-2017 (triệu con)

Bảng 2: Tổng đàn lợn nái và lợn thịt của Việt Nam phân theo 2 miền Nam, Bắc năm 2017 (triệu con)

Bảng 3: Tổng đàn lợn phân theo khu vực Bắc, Nam năm 2016-2017 (triệu con)

Bảng 4: Ước tính sản lượng lợn hơi phân theo 2 miền Bắc, Nam năm 2017 (triệu tấn)

Bảng 5: Tổng đàn lợn phân theo khu vực kinh tế năm 2016-2017 (con)

Bảng 6: Top 20 tỉnh có tổng đàn lợn lớn nhất năm 2017 (so với năm 2016, con)

Bảng 7: Ước tính lượng heo xuất đi Trung Quốc năm 2017

Bảng 8: Cân đối cung cầu thịt lợn Việt Nam năm 2016-2017 (nghìn tấn thịt xẻ quy đổi)

Bảng 9: Chi phí sản xuất và giá bán lợn hơi tại thời điểm tháng 12/2017 khu vực miền Bắc (VND)

Bảng 10: Chi phí sản xuất và giá bán lợn hơi tại thời điểm tháng 12/2017 khu vực miền Nam (VND)

Bảng 11: Tổng đàn gà và gà thịt, gà đẻ trứng của Việt Nam năm 2016-2017 (nghìn con)

Bảng 12: Sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng theo chủng loại năm 2016-2017 (tấn)

Bảng 13: Sản lượng gà hơi xuất chuồng phân theo chủng loại năm 2017 (tấn)

Bảng 14: Sản lượng gà hơi xuất chuồng phân theo chủng loại năm 2017 (tấn)

Bảng 15: Tổng đàn gà phân theo chủng loại năm 2016-2017 (nghìn con)

Bảng 16: Chăn nuôi gà đẻ trứng năm 2016 (số liệu của GSO và số liệu ước tính của AgroMonitor)

Bảng 17: Chăn nuôi gà đẻ trứng năm 2017 (số liệu của GSO và số liệu ước tính của AgroMonitor)

Bảng 18: Lượng thịt gà tiêu thụ của Việt Nam năm 2017 (nghìn tấn)

Bảng 19: Dòng chi phí chăn nuôi gà và giá thành gà bán ra tại trại khu vực miền Nam (VND/kg)

Bảng 20: Dòng chi phí chăn nuôi gà và giá thành gà bán ra tại trại khu vực miền Bắc

Bảng 21: Đàn vịt Việt Nam năm 2016-2017 (nghìn con)

Bảng 22: Tổng đàn trâu bò Việt Nam năm 2016-2017 (con)

Bảng 23: Đàn trâu bò và sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2016-2017 (con, tấn)           

Bảng 24: Đàn trâu bò và sản lượng thịt hơi xuất chuồng phân theo vùng kinh tế năm 2017 (con, tấn)

Bảng 25: Top 10 tỉnh có chăn nuôi trâu/bò phát triển nhất năm 2017 (con, tấn)

Bảng 23: Tiêu thụ thịt bò bình quân đầu người của Hà Nội và TPHCM năm 2017 (kg/người/năm, so sánh với mức bình quân chung cả nước)

Bảng 24: Tính toán tổng lượng thịt bò tiêu thụ của TPHCM và Hà Nội dựa trên số liệu về tiêu thụ của hộ gia đình                                                                                                        

---

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện