Báo cáo thường niên Thị trường sắn, tinh bột sắn 2017 và Triển vọng 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường sắn, tinh bột sắn 2017 và Triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Sắn, tinh bột sắn 2017 và triển vọng 2018, dự kiến phát hành ngày 20/12/2017. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC

TỔNG LƯỢC

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

A. CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH SẮN VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

I. CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH SẮN VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC LỚN TRONG KHU VỰC

II. THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ THU HOẠCH SẮN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC CHÂU Á

 

B. NGUỒN CUNG SẮN CỦ TƯƠI CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 2017

I. NGUỒN CUNG SẮN CỦ TƯƠI THẾ GIỚI NĂM 2017

1. Nguồn cung sắn củ tươi thế giới năm 2017

2. Sơ đồ lưu chuyển sắn củ tươi tại các nước Đông Nam Á và Trung Quốc

II. NGUỒN CUNG SẮN CỦ TƯƠI VIỆT NAM NĂM 2017

1. Nguồn cung sắn củ tươi nội địa niên vụ 2016/2017 và 2017/2018

2. Nguồn cung sắn củ tươi nhập khẩu năm 2016 và 2017

 

C. SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ THƯƠNG MẠI SẮN LÁT VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 2017

I. THẾ GIỚI

1. Tiêu thụ sắn lát trên thế giới

1.1. Sắn lát dùng cho ngành công nghiệp cồn

1.1.1. Trung Quốc

1.1.2. Thái Lan

1.2. Sắn lát dùng cho ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi

2. Thương mại sắn lát thế giới

2.1. Sơ đồ lưu chuyển sắn lát thế giới

2.2. Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc

2.2. Nhập khẩu sắn lát của Hàn Quốc

2.3. Xuất - nhập khẩu sắn lát của Thái Lan

2.3.1. Xuất khẩu sắn lát của Thái Lan

2.3.2. Nhập khẩu sắn lát của Thái Lan

II. VIỆT NAM

1. Sơ đồ lưu chuyển sắn lát của Việt Nam

2.  Sản lượng sắn lát Việt Nam 2016-2017

2.1. Nguồn cung nội địa

2.2. Nguồn cung nhập khẩu

2. Tiêu thụ

2.1. Tiêu thụ của ngành thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ sản

2.2. Tiêu thụ của ngành sản xuất cồn

3. Xuất khẩu sắn lát 2017

3.1. Lượng và giá trị xuất khẩu 2016-2017

3.2. Xuất khẩu theo thị trường 2016-2017

3.3. Xuất khẩu theo cảng/cửa khẩu 2016-2017

3.3.1. Xuất khẩu theo cảng

3.3.2. Xuất khẩu biên mậu

3.4. Xuất khẩu theo doanh nghiệp 2016-2017

4. Diễn biến giá sắn lát nội địa và xuất khẩu 2016-2017

5. Các nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất, tiêu thụ và thương mại sắn lát Việt Nam 2017

5.1. Nguồn cung sắn lát của Việt Nam trong năm 2017 giảm mạnh do diện tích và sản lượng sắn nội địa giảm

5.2. Chăn nuôi heo ảm đạm, kéo sản lượng thức ăn cho gia súc, gia cầm giảm mạnh làm giảm nhu cầu tiêu thụ đối với sắn lát

5.3. Nhập khẩu ngô và lúa mì ở mức cao trong khi tiêu thụ giảm kéo giá ngô nội địa đi xuống, ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ sắn cho ngành thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

5.3. Nhập khẩu cồn các loại của Trung Quốc giảm mạnh do thuế nhập khẩu tăng từ 5% lên mức 30% kể từ tháng 01/2017, đồng thời các nhà máy cồn vẫn chịu kiểm soát chặt chẽ hơn về vấn đề môi trường

5.4. Giá cồn tại Trung Quốc tăng mạnh, hỗ trợ cho giá xuất khẩu sắn lát của Việt Nam và Thái Lan

5.5. Giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2017 nhưng vẫn khó tăng mạnh về ngưỡng 100 USD/thùng như trước đây

6. Bảng cân đối cung cầu sắn lát Việt Nam 2017

 

D. SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ THƯƠNG MẠI TINH BỘT SẮN VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 2017

I. THẾ GIỚI

1. Tiêu thụ tinh bột sắn của thế giới

II. VIỆT NAM

1. Sản lượng tinh bột sắn Việt Nam 2016-2017

1.1. Nguồn cung nội địa

1.2. Nguồn cung nhập khẩu

2. Tiêu thụ

2.1. Tiêu thụ của ngành thực phẩm

2.2. Tiêu thụ của các ngành chế biến sâu từ tinh bột sắn

3. Xuất khẩu tinh bột sắn 2017

3.1. Lượng và giá trị xuất khẩu 2016-2017

3.2. Xuất khẩu theo thị trường 2016-2017

3.3. Xuất khẩu theo cảng/cửa khẩu 2016-2017

3.3.1. Xuất khẩu theo đường biển

3.3.2. Xuất khẩu biên mậu

3.4. Xuất khẩu theo doanh nghiệp 2016-2017

4. Diễn biến giá tinh bột sắn nội địa và xuất khẩu 2016-2017

5. Các nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất, tiêu thụ và thương mại tinh bột sắn Việt Nam 2017

5.1. Giá tinh bột ngô nội địa tại Trung Quốc tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2017 khiến cho tinh bột sắn trở nên khó cạnh tranh

5.2. Trung Quốc ban hành một số chính sách nhằm kiểm soát các hợp đồng mua bán và chuyển tiền tại cửa khẩu khiến cho việc xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam theo đường biên mậu gặp khó khăn

5.3. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá mạnh so với đô la Mỹ, hỗ trợ cho tỷ giá CNY/VND tăng, qua đó thúc đẩy các giao dịch kênh biên mậu

5.4. Giá xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong 6 tháng đầu năm 2017 rồi sau đó tăng mạnh trở lại trong các tháng cuối năm

6. Bảng cân đối cung cầu tinh bột sắn Việt Nam 2017

 

E. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG SẮN VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 2018

I. TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ SẮN THẾ GIỚI

1. Triển vọng nguồn cung sắn thế giới 2018

2. Triển vọng tiêu thụ sắn thế giới 2018

II. TRIỂN VỌNG NGUỒN CUNG VÀ TIÊU THỤ SẮN VIỆT NAM

1. Triển vọng nguồn cung sắn Việt Nam 2017/2018

2. Triển vọng tiêu thụ sắn cho các ngành

2.1. Tiêu thụ sắn lát

2.2. Tiêu thụ tinh bột sắn

3. Triển vọng giá sắn Thế giới và Việt Nam 2017/2018

4. Bảng cân đối cung cầu sắn 2018 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Sản lượng sắn thế giới phân theo khu vực năm 2016-2017 (nghìn tấn)

Hình 2: Sản lượng sắn củ tươi của một số nước trồng sắn lớn khu vực châu Á năm 2016-2017 (nghìn tấn)

Hình 3: Sản lượng sắn củ tươi của Thái Lan và Indonesia trong năm 2016-2017 (nghìn tấn)

Hình 4: Diện tích và sản lượng sắn Việt Nam năm 2015-2017 (nghìn ha, triệu tấn)

Hình 5: Top 20 tỉnh có diện tích và sản lượng sắn lớn nhất năm 2015 và 2016 (nghìn ha, nghìn tấn)

Hình 6: Tỷ trọng sản lượng sắn củ tươi phân theo vùng kinh tế năm 2016 (%)

Hình 7: Năng suất sắn của một số tỉnh có sản lượng lớn và năng suất trung bình cả nước năm 2016 (tấn/ha)

Hình 8: Lượng sắn củ tươi Việt Nam nhập khẩu năm 2016-2017 (tấn)

Hình 9: Lượng sắn củ tươi nhập khẩu theo tháng của Việt Nam năm 2016-2017 (tấn)

Hình 10: Sản lượng cồn của Thái Lan năm 2010-2017 (triệu lít)

Hình 11: Sản xuất và tiêu thụ cồn ethanol của Thái Lan năm 2013-2017 (triệu lít)

Hình 12: Sản lượng sắn, mật rỉ, mía được dùng để sản xuất cồn tại Thái Lan năm 2013-2017 (nghìn tấn)

Hình 13: Sản lượng mía tại Thái Lan năm 2015-2017 (triệu tấn)

Hình 14: Top các quốc gia có sản lượng thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới năm 2017 (triệu tấn)

Hình 15: Lượng sắn lát Trung Quốc nhập khẩu năm 2014-2017 (nghìn tấn)

Hình 16: Lượng sắn lát và sắn ép viên Hàn Quốc nhập khẩu năm 2013-2017 (nghìn tấn)

Hình 17: Lượng sắn lát và sắn ép viên Hàn Quốc nhập khẩu theo tháng năm 2015-2017 (nghìn tấn)

Hình 18: Lượng sắn lát xuất khẩu của Thái Lan theo năm 2016-2017 (nghìn tấn)

Hình 19: Lượng xuất khẩu sắn lát của Thái Lan theo tháng năm 2016-2017 (nghìn tấn)

Hình 20: Lượng sắn lát Thái Lan nhập khẩu năm 2016-2017 theo thị trường (nghìn tấn)

Hình 21: Lượng sắn lát Việt Nam nhập khẩu theo tháng năm 2016-2017 (tấn) (vẽ lại đồ thị)

Hình 22: Sản lượng thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản của Việt Nam từ năm 2013-2017 (triệu tấn)

Hình 23: Diễn biến giá dầu và giá ethanol trên thị trường thế giới 2015-2017 (USD/thùng với giá dầu và USD/gallon với giá ethanol)

Hình 24: Diễn biến giá ethanol tại thị trường Brazil (USD/lít, Sao Paolo)

Hình 25: Lượng xuất khẩu sắn lát của Việt Nam theo năm và theo tháng năm 2016-2017 (nghìn tấn)

Hình 26: Lượng xuất khẩu sắn lát của Việt Nam đi các thị trường năm 2016-2017 và thị phần (nghìn tấn, %)

Hình 27: Lượng sắn lát Việt Nam xuất khẩu đi Hàn Quốc, Trung Quốc theo tháng năm 2016-2017 (tấn)

Hình 28: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát lớn nhất trong 11 tháng 2017 (tấn)

Hình 29: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát lớn nhất trong năm 2016 (tấn)

Hình 30: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát lớn nhất 11 tháng 2017, so với năm 2016 (tấn)

Hình 31: Lượng xuất khẩu sắn lát của doanh nghiệp theo tháng năm 2017 (tấn)

Hình 32: Diễn biến giá sắn lát tại Quy Nhơn và Tây Ninh trong năm 2016-2017 (VND/kg)

Hình 33: Chào giá sắn lát của Thái Lan và Việt Nam sang thị trường Trung Quốc năm 2016-2017 (USD/tấn FOB)

Hình 34: Lượng nhập khẩu TACN và nguyên liệu của Việt Nam năm 2014-2017 (nghìn tấn)

Hình 35: Diễn biến giá ngô và lúa mỳ thế giới năm 2014-2017 (USD/tấn)

Hình 36: So sánh giá ngô nhập khẩu quy đổi và chào giá bán tại cảng miền Bắc của DNTM (đồng/kg)

Hình 37: So sánh giá ngô nhập khẩu quy đổi và chào giá bán tại cảng miền Nam của DNTM (đồng/kg, giá quy đổi được tính từ giá CNF về cảng, cộng thuế và các chi phí khác rồi nhân với tỷ giá)

Hình 38: Giá ethanol tại thị trường Trung Quốc 2015-2017 (tệ/tấn)

Hình 39: Diễn biến tỷ giá USD/CNY và USD/THB trong năm 2016-2017

Hình 40: Lượng mì gói tiêu thụ của thế giới năm 2015-2016 (triệu gói)

Hình 41: Sản lượng bột ngọt của Việt Nam năm 2013-2017 (nghìn tấn)

Hình 42: Sản lượng đường kính của Việt Nam năm 2013-2017 (nghìn tấn)

Hình 43: Lượng giấy và bìa sản xuất tại Việt Nam năm 2012-2016 (nghìn tấn)

Hình 44: Lượng xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2015-2017 (nghìn tấn)

Hình 45: Lượng tinh bột sắn xuất khẩu theo tháng của Việt Nam năm 2016-2017 (nghìn tấn)

Hình 46: Lượng tinh bột sắn của Việt Nam xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc và các thị trường ngoài Trung Quốc năm 2016-2017 (%)

Hình 47: Tỷ trọng xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam theo đường biển và đường biên mậu trong năm 2016-2017 (nghìn tấn)

Hình 48: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn lớn nhất 11 tháng 2017 (tấn)

Hình 49: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu tinh bột sắn lớn nhất năm 2016 (tấn)

Hình 50: Giá xuất khẩu tinh bột sắn trung bình theo tháng đi một số thị trường chính trong năm 2015-2017 (USD/tấn, CFR)

Hình 51: So sánh giá xuất khẩu tinh bột sắn đi Trung Quốc qua đường biên mậu và đường biển trung bình theo tháng năm 2015-2017 (USD/tấn, giá DAF và CFR)

Hình 52: Diễn biến giá sắn nguyên liệu tại Tây Ninh và Phú Yên (đồng/kg)

Hình 53: Diễn biến giá nhập khẩu từ Campuchia về cửa khẩu Tây Ninh năm 2016-2017 (USD/tấn DAF)

Hình 54: Diễn biến giá tinh bột ngô giao dịch nội địa tại Trung Quốc năm 2016-2017 (tệ/tấn)

Hình 55: Diễn biến giá tinh bột sắn nội địa và xuất khẩu của Thái Lan năm 2016-2017 (Bath/kg và USD/tấn FOB)               

Hình 56: Lượng xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan theo tháng năm 2016-2017 (nghìn tấn)

Hình 57: Lượng tinh bột sắn biến tính xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2016-2017 (Mã hs 35051090, nghìn tấn)

Hình 58: Giá trị xuất khẩu tinh bột sắn biến tính của Thái Lan theo thị trường trong 10 tháng 2017 (%)

Hình 59: Diện tích trồng mía, ngô và lúa của Thái Lan vụ 2016/2017 và 2017/2018 (nghìn ha)

Hình 60: Dự báo giá dầu, giá ngô và lúa mỳ thế giới trong năm 2018 (USD/tấn với ngô và lúa mỳ, USD/thùng với dầu)

Hình 61: Sản xuất và tiêu thụ ngô tại Trung Quốc niên vụ 2017/2018 (triệu tấn)

Hình 62: Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2017-2018 (%)

Hình 63: Dự báo sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp năm 2018 (triệu tấn)

---

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor