Báo cáo thường niên Thị trường Phân bón 2019 & triển vọng 2020
 

Báo cáo thường niên Thị trường Phân bón 2019 & triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Phân bón 2019 và triển vọng 2020, CẬP NHẬT tháng 17/2/2020. Báo cáo có nội dung CHÍNH THỨC như sau:

MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NÔNG SẢN – TỔNG QUAN PHÂN BÓN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 2020
I. Thị trường hàng hóa nông sản thế giới 2019 và triển vọng 2020
II. Cung cầu phân bón thế giới năm 2019 và triển vọng 2020
1. Cung cầu phân bón thế giới năm 2019
1.1. Nhu cầu phân bón thế giới
1.2. Cung phân bón thế giới
2. Triển vọng thị trường phân bón thế giới năm 2020
2.1. Triển vọng thị trường Nitrogen
2.2. Triển vọng thị trường Phosphate
2.3. Triển vọng thị trường Potash
PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP THƯƠNG MẠI PHÂN BÓN NĂM 2019 VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA TRUNG QUỐC NĂM 2020
I. Chính sách thuế xuất nhập khẩu phân bón và triển vọng của Trung Quốc năm 2020
1. Thuế xuất khẩu phân bón của Trung Quốc năm 2020
2. Thuế nhập khẩu phân bón của Trung Quốc năm 2020
3. Thuế Giá trị giá tăng (VAT) đối với phân bón của Trung Quốc
II. Chính sách thuế đối với mặt hàng phân bón Việt Nam
1. Thuế nhập khẩu phân bón năm 2020 của Việt Nam
2. Thuế tự vệ chính thức cho phân DAP/MAP nhập khẩu
4. Thuế Giá trị gia tăng VAT của Việt Nam
PHẦN 3: NHU CẦU PHÂN BÓN VIỆT NAM NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 2020
I. Tổng nhu cầu phân bón của Việt Nam và triển vọng 2020
II. Nhu cầu phân bón cho lúa tại ĐBSCL năm 2019-2020
1. Nhu cầu phân bón cho lúa vụ Đông Xuân năm 2019-2020 tại khu vực ĐBSCL (tháng 9/2019-1/2020)
2. Nhu cầu phân bón cho lúa vụ Thu Đông năm 2019 tại khu vực ĐBSCL (Tháng 7-8/2019)
3. Nhu cầu phân bón cho lúa vụ Hè Thu 2019 tại khu vực ĐBSCL (tháng 2-5/2019)
PHẦN 4: SẢN XUẤT-TIÊU THỤ-TỒN KHO CÁC LOẠI PHÂN BÓN CỦA VIỆT NAM
I. Sản lượng phân bón Việt Nam sản xuất năm 2019
II. Chỉ số sản xuất ngành phân bón năm 2019
III. Chỉ số tồn kho ngành phân bón năm 2019
PHẦN 5: NHẬP KHẨU VÀ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU PHÂN BÓN CỦA VIỆT NAM
I. Nhập khẩu phân bón của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón năm 2019
2. Nhập khẩu phân bón theo chủng loại năm 2019
II. Nhập khẩu phân bón theo thị trường năm 2019
1. Top 10 thị trường nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong năm 2019
2. Thay đổi vị trí của top 10 thị trường nhập khẩu phân bón lớn nhất năm 2019
3. Nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ chốt năm 2019
3.1. Nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc năm 2019
3.2. Nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga trong năm 2019
III. Doanh nghiệp nhập khẩu phân bón Việt Nam năm 2019
1. TOP các doanh nghiệp tham gia nhập khẩu phân bón Việt Nam năm 2019
2. Thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất năm 2019
PHẦN 6: XUẤT KHẨU VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN VIỆT NAM NĂM 2019
I. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam năm 2019
1. Tạm nhập tái xuất
2. Xuất khẩu hàng xuất xứ Việt Nam
II. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu phân bón của Việt Nam
1. Xuất khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại
2. Xuất khẩu phân bón của Việt Nam theo thị trường
3. Doanh nghiệp xuất khẩu phân bón của Việt Nam năm 2019
3.1. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân bón lớn nhất Việt Nam trong năm 2019
3.2. Thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân bón lớn nhất năm 2019
PHẦN 7: THỊ TRƯỜNG URE THẾ GIỚI – TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
PHẦN 7.1: CUNG CẦU - GIÁ URE THẾ GIỚI NĂM 2019
I. Cung cầu Ure thế giới và triển vọng
II. Giá Ure thế giới năm 2019
PHẦN 7.2: CUNG CẦU - GIÁ URE TRUNG QUỐC NĂM 2019
I. Sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu Ure của Trung Quốc năm 2019
II. Giá Ure nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc năm 2019
1. Giá Ure nội địa Trung Quốc năm 2019
2. Giá Ure xuất khẩu của Trung Quốc năm 2019
PHẦN 7.3: THỊ TRƯỜNG URE VIỆT NAM: CUNG CẦU – DOANH NGHIỆP - GIÁ URE VIỆT NAM NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 2020
I. Cung cầu phân bón Ure Việt Nam
1. Cung cầu Ure của Việt Nam năm 2019
2. Triển vọng cung cầu Ure của Việt Nam năm 2020
2.1 Triển vọng nhập khẩu Ure của Việt Nam năm 2020
2.2. Triển vọng sản xuất Ure của Việt nam năm 2020
II. Sản xuất Ure của Việt Nam năm 2019
III. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu Ure của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu Ure của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân Ure trong năm 2019
3. Thị trường nhập khẩu Ure năm 2019
IV. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu Ure của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu Ure của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân Ure
3. Thị trường xuất khẩu Ure của Việt Nam
V. Giá Ure nhập khẩu, xuất khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
1. Giá Ure nhập khẩu
2. Giá Ure giao dịch tại thị trường nội địa năm 2019
3. Giá Ure xuất khẩu
PHẦN 8: THỊ TRƯỜNG DAP THẾ GIỚI – TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
PHẦN 8.1: CUNG CẦU - GIÁ DAP THẾ GIỚI NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 2020
PHẦN 8.2: CUNG CẦU - GIÁ DAP TRUNG QUỐC NĂM 2019
I. Sản xuất và xuất khẩu DAP của Trung Quốc
II. Giá DAP nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc
1. Giá DAP nội địa Trung Quốc năm 2019
2. Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc năm 2019
PHẦN 8.3: THỊ TRƯỜNG DAP VIỆT NAM: Cung cầu - Doanh nghiệp - Giá DAP Việt Nam năm 2019 và triển vọng 2020
I. Cung cầu phân bón DAP Việt Nam
1. Cung cầu phân DAP của Việt Nam trong năm 2019
2. Triển vọng cung cầu phân DAP của Việt Nam
2.1. Triển vọng nhâp khẩu DAP của Việt Nam năm 2020
2.2. Triển vọng sản xuất DAP của Việt Nam năm 2020
II. Sản xuất DAP của Việt Nam
III. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu DAP của Việt Nam năm 2019
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu DAP của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân DAP năm 2019
3. Thị trường nhập khẩu DAP năm 2019
IV. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu DAP của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu DAP của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân DAP
3. Thị trường xuất khẩu DAP của Việt Nam
V. Giá DAP nhập khẩu, xuất khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
1. Giá DAP nhập khẩu
2. Giá DAP giao dịch tại thị trường nội địa năm 2019
3. Giá DAP xuất khẩu
PHẦN 9: THỊ TRƯỜNG NPK VIỆT NAM: CUNG CẦU – DOANH NGHIỆP - GIÁ NPK VIỆT NAM NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 2020
I. Cung cầu phân bón NPK Việt Nam
1. Cung cầu phân NPK của Việt Nam trong năm 2019
2. Triển vọng cung cầu phân NPK của Việt Nam năm 2020
2.1 Triển vọng nhập khẩu NPK của Việt Nam năm 2020
2.2. Triển vọng sản xuất NPK của Việt Nam năm 2020
II. Sản xuất NPK của Việt Nam
III. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu NPK của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu NPK của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân NPK năm 2019
3. Thị trường nhập khẩu NPK trong năm 2019
IV. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu NPK của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu NPK của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân NPK
3. Thị trường xuất khẩu NPK của Việt Nam
V. Giá NPK nhập khẩu, xuất khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
1. Giá NPK nhập khẩu
2. Giá NPK giao dịch tại thị trường nội địa năm 2019
3. Giá NPK xuất khẩu
PHẦN 10: THỊ TRƯỜNG KALI THẾ GIỚI – TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
PHẦN 10.1: CUNG CẦU - GIÁ KALI THẾ GIỚI NĂM 2019
PHẦN 10.2: CUNG CẦU - GIÁ KALI TRUNG QUỐC NĂM 2019
I. Sản xuất và nhập khẩu Kali clorua Trung Quốc năm 2019
II. Giá Kali Trung Quốc năm 2019
PHẦN 10.3: THỊ TRƯỜNG KALI VIỆT NAM: DOANH NGHIỆP – GIÁ KALI VIỆT NAM NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 2020
I. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu Kali của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali của Việt Nam năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân Kali năm 2019
3. Thị trường nhập khẩu Kali
II. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu Kali của Việt Nam
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu Kali của Việt Nam trong năm 2019
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân Kali
3. Thị trường xuất khẩu Kali
III. Giá Kali nhập khẩu, xuất khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
1. Giá Kali Việt Nam nhập khẩu
2. Giá Kali giao dịch tại thị trường nội địa năm 2019
3. Giá Kali Việt Nam xuất khẩu
PHẦN 11: THỊ TRƯỜNG SA VIỆT NAM: DOANH NGHIỆP – GIÁ SA VIỆT NAM NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 2020 
I. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu SA của Việt Nam năm 2019
II. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân SA năm 2019
III. Thị trường nhập khẩu SA trong năm 2019
IV. Tương quan giá SA nhập khẩu, giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
1. Giá SA nhập khẩu
2. Giá SA giao dịch tại thị trường nội địa năm 2019
PHẦN 12: CẬP NHẬP VĂN BẢN CHÍNH SÁCH NGÀNH PHÂN BÓN 2019-2020
PHẦN 13: PHỤ LỤC
Phụ lục 01: Danh sách các nước/vùng lãnh  thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức
Phụ lục 02: Thuế suất nhập khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu phân bón theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg
Phụ lục 03: Kế hoạch tăng giảm công suất các nhà máy sản xuất phân bón năm 2019-2020


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1: Chỉ số giá nông sản thế giới, 2015-2030 (2010=100)
Hình 2: Diễn biến giá dầu thô bình quân, USD/thùng, 2015-2030
Hình 3: Diễn biến giá khí, than và giá phân bón Ure thế giới năm 2000-2018
Hình 4: Dự báo giá than, khí giai đoạn 2019-2030
Hình 5: Giá Ure (E Europe, Bulk, FOB) bình quân từ 2016-2018 và dự báo đến 2030, USD/tấn
Hình 6: Giá DAP thế giới bình quân từ 2016-2018 và dự báo đến 2030, USD/tấn
Hình 7: Giá Potassium Chloride (Spot, Vancouver, FOB) bình quân từ 2016-2018 và dự báo đến 2030, USD/tấn
Hình 8: Cơ cấu dinh dưỡng cho từng loại cây trồng
Hình 9: Tiêu thụ phân bón theo loại cây trồng
Hình 10: Diễn biến giá lúa giao dịch tại thị trường Việt Nam năm 2018-2019
Hình 11: Diễn biến giá một số sản phẩm cây công nghiệp giao dịch tại thị trường Việt Nam năm 2018-2019
Hình 12: Diện tích xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2019/20 tại ĐBSCL theo thời gian, ha
Hình 13: Lượng phân bón sản xuất của Việt Nam từ 1/2018-12/2019, nghìn tấn
Hình 14: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2018 – tháng 12/2019
Hình 15: Cơ cấu lượng nhập khẩu phân bón theo chủng loại năm 2019 và so với 2018, (%)
Hình 16: Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón của Việt Nam theo lượng năm 2019 và so với năm 2018, (%)
Hình 17: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc, tháng 1/2018 – 12/2019
Hình 18: Lượng nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc theo chủng loại năm 2019 và so với năm 2018 (nghìn tấn)
Hình 19: Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga, tháng 1/2018-12/2019
Hình 20: Lượng nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga theo chủng loại năm 2019 và so với năm 2018, nghìn tấn
Hình 21: So sánh lượng phân bón xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 và năm 2018 (nghìn tấn)
Hình 22: Lượng và kim ngạch phân bón tạm nhập tái xuất của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019
Hình 23: Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 24: Lượng xuất khẩu phân bón theo chủng loại năm 2019 và so với năm 2018, nghìn tấn
Hình 25: Chi tiết  giá, lượng trúng thầu trong các phiên thầu nhập khẩu Ure của Ấn Độ năm 2018-2019
Hình 26: Diễn biến giá Ure hạt đục trung bình theo tháng tại một số khu vực từ tháng 1/2018-12/2019, (USD/tấn, FOB)
Hình 27: So sánh sản lượng sản xuất Ure hàng ngày của Trung Quốc năm 2018-2019, 10 nghìn tấn
Hình 28: Diễn biến tồn kho Ure của Trung Quốc năm 2019-2020, 10 nghìn tấn
Hình 29: So sánh lượng Ure xuất khẩu của Trung Quốc theo tháng 2017-2018-2019, nghìn tấn
Hình 30: So sánh lượng Ure nhập khẩu của Trung Quốc theo tháng năm 2017-2018-2019, tấn
Hình 31: Diễn biến giá Ure nội địa bình quân của Trung Quốc năm 2018-2019, NDT/tấn
Hình 32: Diễn biến giá Ure xuất khẩu bình quân tháng của Trung Quốc năm 2018-2019, USD/tấn FOB
Hình 33: Tương quan giữa giá Ure nhập khẩu - lượng nhập khẩu về Việt Nam từ Indonesia và giá giao dịch tại Đông Nam Á (ĐNA) trong năm 2019
Hình 34: Tương quan giữa giá Ure nhập khẩu và lượng nhập khẩu từ Malaysia trong năm 2019
Hình 35: Thời gian bảo dưỡng định kỳ của 4 nhà máy sản xuất Ure Việt Nam trong năm 2019
Hình 36: Lượng Ure sản xuất của Việt Nam (Vinachem + PVCCo) từ tháng 1/2018-12/2019, nghìn tấn
Hình 37: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Ure từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 38: Tỷ trọng lượng nhập khẩu Ure của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019, %
Hình 39: Lượng Ure nhập khẩu từ các thị trường vào Việt Nam trong năm 2019 và so với năm 2018, nghìn tấn
Hình 40: Lượng Ure nhập khẩu về một số cảng chính từ tháng 1/2018-12/2019, nghìn tấn
Hình 41: Lượng và kim ngạch xuất khẩu Ure của Việt Nam từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 42: Tỷ trọng các doanh nghiệp xuất khẩu Ure trong năm 2019 và so với năm 2018, %
Hình 43: Diễn biến giá lệnh ra hàng Ure Cà Mau tại nhà máy năm 2018-2019, vnđ/kg
Hình 44: Diễn biến giá lệnh ra hàng Ure Phú Mỹ tại kho trung chuyển Tây Nam Bộ năm 2018-2019, vnđ/kg
Hình 45: Diễn biến giá Ure bình quân tháng giao dịch tại quận 7 Sài Gòn (TXS) năm 2018-2019, Vnd/kg
Hình 46: Diễn biến giá DAP trung bình theo tháng tại một số khu vực từ tháng 1/2018-12/2019, (USD/tấn, FOB)
Hình 47: So sánh công suất sản xuất DAP bình quân của Trung Quốc năm 2018-2020, %
Hình 48: So sánh lượng DAP xuất khẩu của Trung Quốc theo tháng 2017-2018-2019, nghìn tấn
Hình 49: So sánh giá DAP 64% ở Hồ Bắc Trung Quốc năm 2018-2019, NDT/tấn
Hình 50: So sánh giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc năm 2018-2019, (USD/tấn FOB)
Hình 51: Tương quan giữa giá nhập khẩu DAP Trung Quốc 64% trung bình và giá DAP Đình Vũ tại Sài Gòn, đ/kg
Hình 52: Tương quan lượng và giá nhập khẩu DAP của Việt Nam theo tháng trong năm 2018-2019
Hình 53: Tương quan giá DAP/MAP/NPK16-44-4 nhập khẩu của Trung Quốc về Lào Cai, USD/tấn (giá tại Lào Cai đã bao gồm thuế nhập khẩu và thuế tự vệ tùy mặt hàng)
Hình 54: Lượng DAP sản xuất của Vinachem từ tháng 1/2018-12/2019, nghìn tấn
Hình 55: Lượng và kim ngạch nhập khẩu DAP theo tháng của Việt Nam từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 56: Tỷ trọng lượng nhập khẩu DAP của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trongnăm 2019, %
Hình 57: Lượng DAP nhập khẩu từ các thị trường vào Việt Nam trong năm 2019 và so với năm 2018, nghìn tấn
Hình 58: Diễn biến lượng DAP nhập khẩu qua Lào Cai và một số cảng chính từ tháng 1/2018-12/2019, nghìn tấn
Hình 59: Lượng và kim ngạch xuất khẩu DAP của Việt Nam từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 60: Tỷ trọng các doanh nghiệp xuất khẩu DAP trong năm 2019 và so với năm 2018, %
Hình 61: Diễn biến giá DAP bình quân tháng giao dịch tại quận 7 Sài Gòn (TXS) năm 2018-2019, Vnd/kg
Hình 62: Xu hướng sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất NPK năm 2019 so với năm 2018
Hình 63: Tương quan giá một số cây công nghiệp và giá Ure Phú Mỹ tại Việt Nam trong năm 2016-2019, đ/kg
Hình 64: Lượng NPK sản xuất của Việt Nam từ tháng 1/2018-12/2019, nghìn tấn
Hình 65: Lượng và kim ngạch nhập khẩu NPK của Việt Nam từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 66: Tỷ trọng lượng nhập khẩu NPK của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019, %
Hình 67: Lượng NPK nhập khẩu từ các thị trường vào Việt Nam trong năm 2019 và so với năm 2018, nghìn tấn
Hình 68: Lượng và kim ngạch xuất khẩu NPK của Việt Nam từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 69: Tỷ trọng các doanh nghiệp xuất khẩu NPK trong năm 2019 và so với năm 2018, %
Hình 70: Diễn biến giá NPK bình quân tháng giao dịch tại quận 7 Sài Gòn (TXS) năm 2018-2019, Vnd/kg
Hình 71: Diễn biến giá Kali bình quân tháng tại một số thị trường trên thế giới năm 2018-2019, USD/tấn
Hình 72: Diễn biến tồn kho MOP tại cảng Trung Quốc năm 2018-2020
Hình 73: Diễn biến lượng và trị giá MOP nhập khẩu của Trung Quốc năm 2018-2019
Hình 74: So sánh giá Kali 60% của Salt Lake trong năm 2018 và 2019, NDT/tấn
Hình 75: Lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali của Việt Nam từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 76: Tỷ trọng lượng nhập khẩu Kali của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019, %
Hình 77: Lượng Kali nhập khẩu từ các thị trường vào Việt Nam trong năm 2019 và so với năm 2018, nghìn tấn
Hình 78: Lượng và kim ngạch xuất khẩu Kali của Việt Nam từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 79: Tỷ trọng các doanh nghiệp xuất khẩu Kali trong năm 2019 và năm 2018, %
Hình 80: Diễn biến giá Kali bình quân tháng giao dịch tại quận 7 Sài Gòn (TXS)  năm 2018-2019, Vnd/kg
Hình 81: Lượng và kim ngạch nhập khẩu SA của Việt Nam từ tháng 1/2018-12/2019
Hình 82: Tỷ trọng lượng nhập khẩu SA của Top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019, %
Hình 83: Lượng SA nhập khẩu từ các thị trường vào Việt Nam trong năm 2019 và so với năm 2018, nghìn tấn
Hình 84: Diễn biến giá SA bình quân tháng giao dịch tại quận 7 Sài Gòn (TXS) năm 2018-2019, Vnd/kg

 

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Ước tính nhu cầu phân bón thế giới năm tài chính 2016-2018 và dự báo năm tài chính 2019-2020, triệu tấn
Bảng 2: Dự báo triển vọng phân bón một số thị trường lớn trên thế giới năm 2020
Bảng 3: Ước tính cân đối cung cầu Nitơ năm 2018-2019 và dự báo 2020, triệu tấn
Bảng 4: Ước tính cân đối cung cầu P2O5 năm 2018-2019 và dự báo 2020, triệu tấn
Bảng 5: Ước tính cân đối cung cầu K2O năm 2018-2019 và dự báo 2020, triệu tấn
Bảng 6: Thuế xuất khẩu các mặt hàng phân bón theo mã HS code của Trung Quốc trong năm 2016-2020
Bảng 7: So sánh mức thuế xuất-nhập khẩu đối với phân bón của Trung Quốc trong năm 2018- 2020
Bảng 8: Bảng thay đổi thuế VAT đối với phân bón của Trung Quốc từ năm 2015-2019
Bảng 9: Thống kê thuế phân bón đối với một số chủng loại chính năm 2019
Bảng 10: Thống kê thuế phân bón đối với một số chủng loại chính năm 2020
Bảng 11: Mức thuế và thời gian áp dụng biện pháp tự vệ chính thức với sản phẩm DAP/MAP nhập khẩu vào Việt Nam
Bảng 12: Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và thuế tự vệ đối với mặt hàng DAP nhập khẩu từ một số nước chính vào Việt Nam năm 2019-2020, %
Bảng 13: Các giai đoạn thay đổi chính sách thuế VAT đối với phân bón tại thị trường Việt Nam từ năm 2014-2019
Bảng 14: Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2019-2020, diện tích (ha)
Bảng 15: Nhu cầu phân bón cho lúa tại ĐBSCL năm 2019-2020, nghìn tấn
Bảng 16: Ước tính nhu cầu phân bón cho lúa theo khu vực trong vụ Đông Xuân 2019-2020 tại các tỉnh ĐBSCL, nghìn tấn
Bảng 17: Lịch xuống giống vụ Đông Xuân 2019/20 tại Tây Nam Bộ, ha
Bảng 18: Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 tại ĐBSCL
Bảng 19: Ước tính nhu cầu phân bón cho lúa theo khu vực trong vụ Thu Đông 2019 tại các tỉnh ĐBSCL, nghìn tấn
Bảng 20: Kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông 2019 tại ĐBSCL
Bảng 21: Ước tính nhu cầu phân bón cho lúa theo khu vực trong vụ Hè Thu 2019 tại các tỉnh ĐBSCL, nghìn tấn
Bảng 22: Kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu 2019 và so với 2018
Bảng 23: Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành hoá chất và sản phẩm hóa chất tháng 12/2019, %
Bảng 24: Chỉ số tiêu thụ ngành hoá chất và sản phẩm hóa chất tháng 12/2019, %
Bảng 25: Chỉ số tồn kho ngành hoá chất và sản phẩm hóa chất tháng 12/2019, %
Bảng 26: Sự thay đổi vị trí của top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu phân bón hàng đầu năm 2019 (tính theo lượng nhập khẩu)
Bảng 27: Nhập khẩu phân bón Việt Nam của Top 20 doanh nghiệp đứng đầu trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 28: Sự thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón hàng đầu (tính theo lượng nhập khẩu)
Bảng 29: Tạm nhập tái xuất của một số chủng loại phân bón theo thị trường năm 2019
Bảng 30: Tạm nhập tái xuất của một số chủng loại theo doanh nghiệp xuất khẩu năm 2019
Bảng 31: Top 20 thị trường xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 32: Xuất khẩu phân bón của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019
Bảng 33: Sự thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân bón hàng đầu (tính theo lượng xuất khẩu)
Bảng 34: Ước tính cân đối cung cầu Ure năm 2018-2019 và dự báo 2020, triệu tấn
Bảng 35: Biến động giá Ure bình quân thế giới năm 2019
Bảng 36: Biến động giá Ure xuất xưởng bình quân của Trung Quốc năm 2019
Bảng 37: Biến động giá Ure bình quân của Việt Nam năm 2019
Bảng 38: Bảng cân đối cung cầu Ure năm 2019, nghìn tấn (cập nhật 10/2/2020)
Bảng 39: Một số đơn hàng Ure Trung Đông về Việt Nam quá cảnh/tái xuất năm 2019, tấn
Bảng 40: Nhu cầu Ure cho cây lúa năm 2019 so với năm 2018
Bảng 41: Bảng cân đối cung cầu Ure theo từng tháng trong năm 2019, nghìn tấn (cập nhật 10/2/2020)
Bảng 42: Nhân tố tác động đến nhập khẩu Ure của Việt Nam năm 2020
Bảng 43: Dự báo nhập khẩu Ure năm 2020 tăng nhẹ so với năm 2019
Bảng 44: Nhân tố tác động đến sản xuất Ure của Việt Nam năm 2020
Bảng 45: Bảng cân đối cung cầu Ure năm 2020 so với năm 2019, nghìn tấn, cập nhật 10/2/2020
Bảng 46: Lượng Ure sản xuất của các nhà máy năm 2019, nghìn tấn
Bảng 47: Nhập khẩu Ure theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 48: Xuất khẩu Ure theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 49: Xuất khẩu Ure sang các thị trường lớn nhất trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 50: Giá một số đơn hàng nhập khẩu Ure lớn nhất về lượng của Việt Nam từ các thị trường trong năm 2019, USD/tấn CFR
Bảng 51: Giá một số đơn hàng xuất khẩu Ure lớn nhất về lượng của Việt Nam từ các thị trường trong năm 2019, USD/tấn FOB
Bảng 52: Biến động giá DAP bình quân thế giới năm 2019
Bảng 53: Biến động giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc năm 2019
Bảng 54: Biến động giá DAP bình quân của Việt Nam năm 2019
Bảng 55: Bảng cân đối cung cầu DAP năm 2019, nghìn tấn (cập nhật 10/2/2020)
Bảng 56: Bảng cân đối cung cầu DAP theo từng tháng trong năm 2019, nghìn tấn (cập nhật 10/2/2020)
Bảng 57: Nhân tố tác động đến nhập khẩu DAP của Việt Nam năm 2020
Bảng 58: Nhập khẩu dự kiến tăng trong 2020
Bảng 59: Bảng cân đối cung cầu DAP năm 2020 so với năm 2019, nghìn tấn, cập nhật 10/2/2020
Bảng 60: Nhập khẩu DAP theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 61: Xuất khẩu DAP theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 62: Thị trường xuất khẩu DAP năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 63: Giá một số đơn hàng nhập khẩu DAP lớn nhất về lượng của Việt Nam từ các thị trường trong năm 2019, USD/tấn CFR
Bảng 64: Giá một số đơn hàng xuất khẩu DAP lớn nhất về lượng của Việt Nam từ các thị trường trong năm 2019, USD/tấn FOB
Bảng 65: Bảng cân đối cung cầu phân NPK năm 2019, nghìn tấn (cập nhật ngày 10/2/2020)
Bảng 66: Nhu cầu Ure/NPK cho cây công nghiệp năm 2019 so với năm 2018
Bảng 67: Bảng cân đối cung cầu phân NPK theo từng tháng trong năm 2019, nghìn tấn (cập nhật ngày 10/2/2020)
Bảng 68: Nhập khẩu NPK dự kiến giảm trong 2020 so với năm 2019
Bảng 69: Bảng cân đối cung cầu NPK năm 2020 so với năm 2019, nghìn tấn, cập nhật 20/2/2020
Bảng 70: Nhập khẩu NPK theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 71: Xuất khẩu NPK theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 72: Thị trường xuất khẩu NPK trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 73: Giá một số đơn hàng nhập khẩu NPK lớn nhất về lượng của Việt Nam từ các thị trường trong năm 2019, USD/tấn CFR
Bảng 74: Giá một số đơn hàng xuất khẩu NPK lớn nhất về lượng của Việt Nam sang thị trường Campuchia trong năm 2019, USD/tấn CIF
Bảng 75: Biến động giá Kali bình quân thế giới năm 2019
Bảng 76: Chi tiết kế hoạch cắt giảm sản xuất Kali trong quý 4/2019 của các nhà cung cấp Kali thế giới
Bảng 77: Nhập khẩu Kali theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 78: Xuất khẩu Kali theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 79: Thị trường xuất khẩu Kali trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 80: Giá một số đơn hàng nhập khẩu Kali lớn nhất về lượng của Việt Nam từ các thị trường trong năm 2019, USD/tấn CFR
Bảng 81: Giá một số đơn hàng xuất khẩu Kali lớn nhất về lượng của Việt Nam sang thị trường Mozambique trong năm 2019, USD/tấn CFR
Bảng 82: Nhập khẩu SA theo thị trường của Top 10 doanh nghiệp trong năm 2019 và so với năm 2018
Bảng 83: Giá một số đơn hàng nhập khẩu SA lớn nhất về lượng của Việt Nam từ Trung Quốc trong năm 2019, USD/tấn CFR
Bảng 84: Cập nhật văn bản chính sách ngành phân bón năm 2019-2020
Bảng 85: Mã Hscode các mặt hàng phân bón áp dụng thuế tự vệ
Bảng 86: Danh sách các nước/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức
Bảng 87: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu thông thường áp dụng từ 1/1/2018 với mặt hàng phân bón
Bảng 88: Chi tiết các nhà máy Ure mới dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2019-2020
Bảng 89: Kế hoạch cắt giảm sản lượng sản xuất Kali trên thế giới trong năm 2019

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:
 

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện