Báo cáo thường niên Thị trường Ngô 2019 và Triển vọng 2020
 

Báo cáo thường niên Thị trường Ngô 2019 và Triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường ngô 2019 và triển vọng 2020, phát hành ngày 18/2/2020. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO       

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO  

PHẦN 1: NGUỒN CUNG HẠT ĐIỀU CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM        

1. Nguồn cung hạt điều thế giới 

2. Nguồn cung hạt điều của Việt Nam    

2.1. Nguồn cung nội địa

2.2. Nguồn cung nhập khẩu       

3. Tỷ trọng chi phối của các thị trường hàng đầu 

PHẦN 2: XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU NHÂN CỦA VIỆT NAM NĂM 2019       

1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam năm 2019      

2. Thị trường xuất khẩu hạt điều nhân năm 2019 

2.1. Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt điều           

2.2. Thị trường Hoa Kỳ 

2.3. Thị trường Trung Quốc       

2.4. Thị trường Hà Lan  

2.5. Chi phối của các thị trường hàng đầu           

3. Xuất khẩu hạt điều theo doanh nghiệp

3.1. Tỷ trọng chi phối của các doanh nghiệp hàng đầu     

3.2. Thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp lớn nhất       

4. Xuất khẩu hạt điều nhân theo chủng loại         

5. Xuất khẩu hạt điều theo cảng/cửa khẩu          

5.1. Xuất khẩu hạt điều qua kênh đường biển     

5.2. Xuất khẩu hạt điều qua kênh biên mậu        

PHẦN 3: DIỄN BIẾN GIÁ HẠT ĐIỀU TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NĂM 2019    

1. Giá hạt điều Việt Nam

1.1.Giá hạt điều tại thị trường nội địa      

1.2. Giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam           

2. Giá hạt điều Ấn Độ    

2.1. Giá nội địa 

2.2. Giá xuất khẩu         

PHẦN 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM NĂM 2019    

1. Một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông sản của Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng điều thô giúp đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định và dồi dào hơn cho các nhà máy chế biến hạt điều của Việt Nam           

2. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến giá hạt hạnh nhân trở nên cạnh tranh hơn so với hạt điều tại thị trường Mỹ nhưng lại tăng nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc       

3. Trung Quốc thay đổi chính sách nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam qua kênh biên mậu

4. Đồng nhân dân tệ mất giá mạnh so với đô la Mỹ, kéo tỷ giá CNY/VND giảm sâu gây bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua kênh biên mậu         

5. Ấn Độ tăng giá nhập khẩu tối thiểu và tăng thuế nhập khẩu hạt điều nhân gây khó khăn cho xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ       

6. Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu từ 7,5%-120% với 28 hàng hóa của Mỹ, trong đó có các loại hạt/quả khô làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ hạt điều tại thị trường nội địa           

PHẦN 5: TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỀU 2020       

1. Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020        

2. Triển vọng ngành điều thế giới và Việt Nam năm 2020 

3. Bảng cân đối cung-cầu hạt điều của Việt Nam năm 2020         

PHẦN 6: PHỤ LỤC      

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Sản lượng hạt điều nhân thế giới năm 2009-2020 (tấn)    

Hình 2: Sản lượng điều nhân của một nước/khu vực sản xuất chính trên thế giới niên vụ 2018/2019 (tấn)  

Hình 3: Diện tích gieo trồng và cho thu hoạch hạt điều của Việt Nam năm 2008-2019 (nghìn ha)    

Hình 4: Sản lượng hạt điều Việt Nam năm 2008-2019 (quy đổi theo sản lượng điều thô) (nghìn tấn)           

Hình 5: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2008-2019 (triệu USD) 

Hình 6: Lượng và kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng năm 2016-2019 (nghìn tấn, triệu USD)  

Hình 7: Diễn biến giá nhập khẩu hạt điều thô của Việt Nam năm 2017- 2019 (USD/tấn, giá CFR)   

Hình 8: Cơ cấu sản lượng điều thô nhập khẩu của Việt Nam từ các thị trường 2019 (%)    

Hình 9: Nhập khẩu hạt điều thô của Việt Nam phân theo thị trường năm 2015-2019 (kim ngạch, triệu USD)

Hình 10: Sản lượng hạt điều tươi của Bờ Biển Ngà từ năm 2010-2019 (nghìn tấn)

Hình 11: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều thô của Việt Nam từ Tanzania năm 2014-2019 (triệu USD)           

Hình 12: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam năm 2012-2019 (nghìn tấn, triệu USD)         

Hình 13: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam theo tháng năm 2018-2019   

Hình 14: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân theo tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018, %           

Hình 15: Xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam đi các thị trường chính năm 2017-2019 (lượng, tấn)

Hình 16: Top 20 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất từ Việt Nam trong năm 2019, so với cùng kỳ năm trước (lượng, tấn)      

Hình 17: Cơ cấu sản lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam sang các thị trường trong năm 2018 và 2019, %           

Hình 18: Lượng và kim ngạch hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ từ tháng 01/2018-12/2019 (nghìn tấn, triệu USD)           

Hình 19: Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2019, %

Hình 20: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc năm 2018-2019       

Hình 21: Cơ cấu một số chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong năm 2019 (%)     

Hình 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hà Lan năm 2018-2019 (nghìn tấn, triệu USD)   

Hình 23: Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan năm 2019 (%)       

Hình 24: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam năm 2019 (theo lượng, nghìn tấn)    

Hình 25: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ trong năm 2019 (nghìn tấn)         

Hình 26: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc trong năm 2019 (nghìn tấn)   

Hình 27: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Hà Lan trong năm 2019 (nghìn tấn)          

Hình 28: Cơ cấu chủng loại hạt điều nhân xuất khẩu trong năm 2019 (%) 

Hình 29: Diễn biến giá nhập khẩu điều thô của Việt Nam năm 2017-2019 (USD/tấn)         

Hình 30: Diễn biến giá hạt điều thô tại Bình Phước bình quân theo tháng năm 2017-2019 (đồng/kg)           

Hình 31: Diễn biến giá hạt điều xuất khẩu trung bình theo tháng, 2017-2019 (USD/tấn, FOB)        

Hình 32: Tương quan giá nhập khẩu điều thô và giá xuất khẩu điều nhân của Việt Nam năm 2017-2019 (USD/tấn)

Hình 33: Giá xuất khẩu trung bình một số chủng loại điều của Việt Nam theo tháng năm 2017 -2019 (USD/tấn, FOB)           

Hình 34: Diễn biến giá xuất khẩu hạt điều W320 sang 3 thị trường chính năm 2017-2019 (USD/tấn, FOB) 

Hình 35: Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ năm 2018-2019 (Rs/kg)          

Hình 36: Diễn biến một số chủng loại hạt điều giao dịch tại cảng Tuticorincochin - Ấn Độ trong năm 2017-2019, USD/lb.           

Hình 37: Diễn biến tỷ giá USD/CNY năm 2008-2019        

Hình 38: Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang Ấn Độ theo tháng năm 2018-2019 (tấn)   

Hình 39: Dự báo tăng trưởng GDP thế giới 2017-2020 (%)          

Hình 40: Dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc 2020 (%)          

 

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Cung-cầu hạt điều thô của một số nước sản xuất chính trên thế giới (lượng, nghìn tấn)    

Bảng 2: Sản lượng hạt điều thô nhập khẩu của Việt Nam phân theo thị trường trong năm 2019 (tấn)          

Bảng 3: Tỷ trọng top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều sang Việt Nam trong năm 2017-2019 (%)     

Bảng 4: Sản lượng hạt điều nhân xuất khẩu của Việt Nam theo thị trường năm 2017- 2019 (tấn)   

Bảng 5: Tỷ trọng theo lượng Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều nhân lớn nhất của Việt Nam trong năm 2017-2019 (%)           

Bảng 6: Thay đổi vị trí của top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều nhân lớn nhất của Việt Nam năm 2017- 2019 (theo sản lượng) 

Bảng 7: Thay đổi tỷ trọng của Top 20 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân lớn nhất năm 2017- 2019           

Bảng 8: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều nhân năm 2016- 2019   

Bảng 9: Thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu hạt điều lớn nhất năm 2017- 2019

Bảng 10: Lượng điều nhân xuất khẩu phân theo chủng loại năm 2016- 2019 (tấn) 

Bảng 11: Xuất khẩu hạt điều qua kênh đường biển năm 2017-2019          

Bảng 12: Xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam qua kênh biên mậu trong năm 2016-2019 (lượng, tấn)     

Bảng 13: Giá xuất khẩu bình quân chung các loại hạt điều nhân năm 2019, so với năm 2018 (FOB, USD/tấn)        

Bảng 14: Giá xuất khẩu bình quân hạt điều nhân W320 đi một số thị trường chính trong năm 2018-2019 (USD/tấn, FOB)           

Bảng 15: Giá xuất khẩu bình quân hạt điều loại W240 đi một số thị trường trong năm 2018-2019 (USD/tấn, FOB)  

Bảng 16: Giá xuất khẩu bình quân hạt điều loại W450 đi một số thị trường trong năm 2018-2019 (USD/tấn FOB)   

Bảng 17: Giá xuất khẩu bình quân hạt điều WS đi một số thị trường chính năm 2018-2019 (USD/tấn, FOB)

Bảng 18: Mức thuế nhập khẩu của Trung Quốc áp dụng với một số loại hạt/quả khô năm 2019      

Bảng 19: Cung và cầu tiêu thụ hạt hạnh nhân thế giới năm 2014-2020 (tấn)         

Bảng 20: Tỷ trọng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc qua kênh biên mậu và đường biển (%)           

Bảng 21: Xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam sang Ấn Độ năm 2017-2019 (tấn)           

Bảng 22: Biểu thuế nhập khẩu của Ấn Độ với các loại quả và hạt của Mỹ có hiệu lực từ ngày 16/06/2019   

Bảng 23: Cân đối cung cầu điều thô của Việt Nam 2017-2020 (tấn)          

Bảng 24: Cân đối cung cầu điều nhân của Việt Nam 2017-2020 (tấn)       

Bảng 25: Mùa vụ thu hoạch hạt điều tại một số nước trên thế giới

Bảng 26: Diện tích cây điều gieo trồng và cho thu hoạch cả nước giai đoạn từ 2007-2019  

Bảng 27: Sản lượng hạt điều cả nước (nghìn tấn), năm 2001–2019          

Bảng 28: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trung bình năm từ năm 2005– 2019         

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện