Báo cáo thường niên Thị trường Mía đường 2018 và Triển vọng 2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường Mía đường 2018 và Triển vọng 2019

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Mía đường 2018 và triển vọng 2019, phát hành ngày 20/12/2018. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

DANH MỤC CÁC HỘP

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2018

I. Thị trường đường thế giới năm 2018

1. Sản lượng, tiêu thụ và tồn kho đường

2. Xuất, nhập khẩu

2.1. Xuất khẩu

2.2. Nhập khẩu

II. Cung cầu đường một số quốc gia xuất khẩu đường lớn

1. Brazil

1.1. Diện tích, sản lượng

1.2. Xuất khẩu

2. Thái Lan

2.1. Diện tích, sản lượng, tiêu thụ

2.2. Xuất khẩu

2.3. Chính sách phát triển

III. Cung cầu đường một số quốc gia nhập khẩu đường lớn

1.Trung Quốc

1.1.     Diện tích, sản lượng

1.2.     Giá nguyên liệu và giá đường tại thị trường Trung Quốc

1.3. Cân đối cung cầu đường Trung Quốc

1.4.Thương mại

1.5. Chính sách phát triển đường Trung Quốc

2. Ấn Độ

2.1. Sản lượng và tiêu thụ

2.2. Xuất nhập khẩu

IV. Diễn biến giá đường thế giới năm 2018

PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM NĂM 2018

I. Sản xuất mía đường 2018

1. Diện tích, năng suất, sản lượng mía đường năm 2018

2. Tồn kho năm 2018

3. Tiêu thụ đường và giá đường năm 2018

3.1. Tiêu thụ đường 2018

3.2. Giá đường năm 2018

4. Xuất nhập khẩu đường năm 2018

4.1. Xuất khẩu đường năm 2018

4.2. Nhập khẩu đường năm 2018

5. Diễn biến giá đường trong nước các tháng năm 2018

II. Doanh nghiệp mía đường năm 2018

1. Kết quả sản xuất đường của các nhà máy năm 2018

2. Đấu giá quota nhập khẩu đường năm 2018

3. Tàu vận chuyển đường nhập khẩu và từ Nam ra Bắc trong năm 2018

4. Chuyển động doanh nghiệp

III. Cân đối cung cầu mía đường Việt Nam 2018

IV. Chính sách ngành mía đường Việt Nam

1. Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2. Chính sách tạm nhập tái xuất mặt hàng đường

3. Chính sách hạn ngạch thuế quan

V. Chuỗi giá trị ngành mía đường

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG NĂM 2019

I. Triển vọng thị trường mía đường thế giới

1. Sản lượng và tiêu thụ đường năm 2019

2. Xuất, nhập khẩu đường 2019

II. Triển vọng thị trường mía đường Việt Nam

1. Kế hoạch sản xuất mía, đường niên vụ 2018/2019

2. Kế hoạch sản xuất 2018 - 2019 của các nhà máy

3. Các kịch bản của thị trường đường năm 2018 và triển vọng 2020

3.1. Kịch bản 1: Các giả định chính được dựa trên sản lượng giảm nhẹ, thuế ngoài Quota giảm xuống, giá đường thế giới và nội địa giảm

3.2. Kịch bản 2: Các giả định chính được dựa trên sản lượng tăng, thuế ngoài Quota giảm xuống, giá đường thế giới và nội địa giảm, đường đi Trung Quốc tăng

3.3. Triển vọng thị trường 2020 tự do hóa hoàn toàn thị trường đường

PHẦN 4: PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Sự kiện ngành mía đường

1.1.     Sự kiện trong nước

1.2.     Sự kiện Quốc tế

Phụ lục 2: Một số thuật ngữ và khái niệm thường sử dụng trong báo cáo

Phụ lục 3:Tổng hợp số liệu của các nhà máy vụ sản xuất 2017-2018 và kế hoạch sản xuất vụ 2018-2019

Phụ lục 4: Giá đường RS tại nhà máy đường 2015-2018 (đồng/kg)

Phụ lục 5: So sánh giá đường tiểu ngạch biên giới Tây Nam và đường tại các nhà máy ở miền Nam, 2015-2018 (đồng/kg)

Phụ lục 6: Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mía đường của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022

Phụ lục 7: Danh sách thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan đường thô năm 2018

Phụ lục 8: Danh sách thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện năm 2018

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện