Báo cáo thường niên Thị trường Mía đường 2017 và Triển vọng 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường Mía đường 2017 và Triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường mía đường 2017 và triển vọng 2018, phát hành ngày 20/12/2017. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI 
I. Thị trường mía đường thế giới
1. Diện tích và sản lượng
2. Tiêu thụ
3. Tồn kho
4. Xuất, nhập khẩu
II. Thị trường đường của một số quốc gia xuất khẩu đường lớn trên thế giới
1. Brazil
1.1. Tình hình sản xuất
1.2. Cân đối cung cầu đường Brazil
1.3. Tình hình xuất khẩu
2. Thái Lan
2.1. Tình hình sản xuất
2.2. Cân đối cung cầu đường Brazil
2.3. Chính sách phát triển thương mại đường Thái Lan 
2.4. Tình hình xuất khẩu
III. Thị trường đường của một số quốc gia nhập khẩu đường lớn trên thế giới
1. Trung Quốc
1.1 Diện tích và sản lượng vùng nguyên liệu
1.2 Giá nguyên liệu và giá đường tại thị trường Trung Quốc
1.3 Cân đối cung cầu đường Trung Quốc
1.4 Thương mại 
2. Ấn Độ
2.1 Diện tích và sản lượng vùng nguyên liệu
2.2 Giá đường tại thị trường Ấn Độ
2.3 Chính sách nhập khẩu đường của Ấn Độ
PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM
I. Sản xuất trong nước 
II. Tình hình xuất nhập khẩu
1. Xuất khẩu
1.1. Kim ngạch xuất khẩu đường giai đoạn 2010-2017
1.2. Xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng 
1.3. Thị trường xuất khẩu
2. Nhập khẩu
2.1. Kim ngạch nhập khẩu đường giai đoạn 2010-2017
2.2. Nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng
2.3. Nhập khẩu đường của Việt Nam từ các nước
III. Tổng kết sản xuất Mía đường niên vụ 2016-2017
IV. Chính sách phát triển mía đường Việt Nam
V. Một số thông tin về kênh tiểu ngạch
VI. Cân đối cung cầu mía đường 2017 
PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG
I. Triển vọng thị trường mía đường thế giới
1. Sản lượng và tiêu thụ
2. Tồn kho
3. Xuất, nhập khẩu
II. Triển vọng thị trường mía đường trong nước
PHẦN 4: PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Sự kiện ngành mía đường
Phụ lục 2: Một số thuật ngữ và khái niệm thường sử dụng trong báo cáo

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện