Báo cáo thường niên Thị trường Lúa gạo 2017 và Triển vọng 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường Lúa gạo 2017 và Triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Lúa gạo 2017 & Triển vọng 2018, dự kiến phát hành ngày 20/12/2017. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC CÁC BẢNG    
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH    
DANH MỤC CÁC HỘP    
TỔNG LƯỢC    

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 2017 & TRIỂN VỌNG 2018    
1. Sản xuất và thương mại gạo thế giới năm 2016    
2. Giá gạo thế giới năm 2017    
2.1. Giá gạo xuất khẩu Thái Lan năm 2017    
2.2. Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ năm 2017    
3. Triển vọng thị trường lúa gạo thế giới năm 2018    

PHẦN 2: CÂN ĐỐI CUNG CẦU LÚA GẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2017 VÀ TRIỂN  VỌNG XUẤT KHẨU 2018 CỦA VIỆT NAM    
1. Sản xuất lúa gạo Việt Nam năm 2017    
2. Cân đối cung cầu lúa gạo năm 2017 vùng đồng bằng Sông Cửu Long    
3. Cân đối cung cầu gạo IR50404 năm 2017 vùng đồng bằng Sông Cửu Long    
4. Cân đối cung cầu gạo Nếp năm 2017 vùng đồng bằng Sông Cửu Long    
5. Cân đối cung cầu gạo Jasmine năm 2017 vùng đồng bằng Sông Cửu Long    
6. Cân đối cung cầu lúa gạo Japonica năm 2017 vùng đồng bằng Sông Cửu Long    
7. Triển vọng xuất khẩu Việt Nam năm 2018    

PHẦN 3: XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM NĂM 2017    
1. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2017    
2. Xuất khẩu chính ngạch    
3. Xuất khẩu tiểu ngạch    
4. Tổng xuất khẩu điều chỉnh    
5. Thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam    
6. Xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại    
7. Thầu Philippines    
8. Xuất khẩu gạo Việt Nam đi Bangladesh    
9. Xuất khẩu gạo Việt Nam đi Hàn Quốc    

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT – NHẬP KHẨU GẠO    
1. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu    
1.1. Top doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu    
1.2. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu    
1.3. Thay đổi xếp hạng top 10 doanh nghiệp xuất khẩu    
2. Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu    
2.1. Top doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu    
2.2. Sự chi phối của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu    
2.3. Thay đổi xếp hạng top 10 doanh nghiệp nhập khẩu    

PHẦN 5: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH    
1. Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo    
1.1. Nông dân    
1.2. Thương lái    
1.3. Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu    
1.4. VFA (Hiệp hội Lương thực Việt Nam)    
1.5. Bộ Công thương    
1.6. Bộ Nông nghiệp    
1.7. Ngân hàng    
2. Phân tích Swot ngành lúa gạo    
2.1. Điểm mạnh    
2.2. Điểm yếu    
2.3. Cơ hội    
2.4. Thách thức    

PHẦN 6: PHỤ LỤC    
Phụ lục 1: Hàng tàu cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng    
Phụ lục 2: Sự kiện ngành lúa gạo trong năm 2017    
Phụ lục 3: Các khái niệm và thuật ngữ thông dụng    

---

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện