Báo cáo thường niên thị trường lúa gạo 2016 và triển vọng 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên thị trường lúa gạo 2016 và triển vọng 2017

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Lúa gạo 2016 & Triển vọng 2017, phát hành tháng 11/2016. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC CÁC BẢNG    
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH    
DANH MỤC CÁC HỘP    
TỔNG LƯỢC    
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI 2016 & TRIỂN VỌNG 2017    
1. Sản xuất và thương mại gạo thế giới năm 2016    
2. Giá gạo thế giới năm 2016    
2.1. Giá gạo xuất khẩu Thái Lan năm 2016    
2.2. Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ năm 2016    
3. Triển vọng thị trướng lúa gạo thế giới năm 2017    
PHẦN 2: CÂN ĐỐI CUNG CẦU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2016 VÀ TRIỂN  VỌNG XUẤT KHẨU 2017 CỦA VIỆT NAM
1. Cân đối cung cầu năm 2016 vùng đồng bằng Sông Cửu Long    
2. Triển vọng xuất khẩu Việt Nam năm 2017    
PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM NĂM 2016    
1. Sản xuất tại Đồng bằng Sông Cửu Long    
2. Diễn biến giá nội địa
PHẦN 4: XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM NĂM 2016    
1. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2016    
2. Xuất khẩu chính ngạch    
3. Xuất khẩu tiểu ngạch    
4. Tổng xuất khẩu điều chỉnh    
5. Thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam    
6. Xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại    
PHẦN 5: DOANH NGHIỆP XUẤT – NHẬP KHẨU GẠO    
1. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu    
1.1. Top doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu    
1.2. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu    
1.3. Thay đổi xếp hạng top 10 doanh nghiệp xuất khẩu    
2. Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu    
2.1. Top doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu    
2.2. Sự chi phối của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu    
2.3. Thay đổi xếp hạng top 10 doanh nghiệp nhập khẩu    
PHẦN 6: THỊ TRƯỜNG GẠO THƠM NĂM 2016    
1. Sản xuất gạo thơm tại Việt Nam    
2. Xuất khẩu gạo thơm năm 2016    
3. Các doanh nghiệp xuất – nhập khẩu gạo thơm    
PHẦN 7: THỊ TRƯỜNG GẠO NẾP NĂM 2016    
1. Sản xuất gạo nếp 2016    
2. Xuất khẩu gạo nếp năm 2016    
3. Các doanh nghiệp xuất – nhập khẩu gạo nếp    
PHẦN 8: CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÁC CHỦ THỂ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO    
1. Chi phí và lợi nhuận của các chủ thể kênh tiểu ngạch    
1.1 Chi phí và lợi nhuận của các chủ thể    
1.2 Vai trò của Hải Phòng đối với gạo từ miền Tây đi phía Bắc    
2. Chi phí và lợi nhuận của các chủ thể kênh chính ngạch    
3. Chi phí và lợi nhuận của các chủ thể kênh gạo nội địa    
PHẦN 9: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH    
1. Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo    
1.1. Nông dân    
1.2. Thương lái    
1.3. Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu    
1.4. VFA (Hiệp hội Lương thực Việt Nam)    
1.5. Bộ Công thương
1.6. Bộ Nông nghiệp    
1.7. Ngân hàng    
2. Phân tích Swot ngành lúa gạo    
2.1. Điểm mạnh    
2.2. Điểm yếu    
2.3. Cơ hội        
2.4. Thách thức    
PHẦN 10: PHỤ LỤC    
Phụ lục 1: Hàng tàu cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng    
Phụ lục 2: Sự kiện ngành lúa gạo trong năm 2016    
Phụ lục 3: Các khái niệm và thuật ngữ thông dụng    


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu 1: Giá gạo Thái Lan, 1/2012 – 11/2016 (USD/tấn, FOB)    
Biểu 2: Giá gạo Ấn Độ, Pakistan, 1/2012 – 11/2016 (USD/tấn, FOB)    
Biểu 3: Giá gạo 5% xuất khẩu của Việt Nam, Ấn Độ và Thái Lan theo tuần, 1/2015-11/2016 (USD/tấn, FOB)    
Biểu 4: Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tại kho Kiên Giang theo tuần, 2013-2016, đồng/kg    
Biểu 5: Giá gạo thành phẩm cập mạn ở một số địa phương theo tháng, 2013 – 2016 (đồng/kg)    
Biểu 6: Giá gạo 5% xuất khẩu của Việt Nam, Ấn Độ và Thái Lan theo tuần, năm 2016 (USD/tấn, FOB)    
Biểu 7: Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 2015 – 2016    
Biểu 8: Chu trình hàng đi Bắc    
Biểu 9: Tổng xuất khẩu điều chỉnh theo tháng – Tổng cả chính ngạch và tiểu ngạch, năm 2015-2016 (ngàn tấn)    
Biểu 10: Tổng xuất khẩu đi Trung Quốc theo tháng – Tổng cả chính ngạch và tiểu ngạch, năm 2015-2016 (ngàn tấn)    
Biểu 11: Cơ cấu xuất khẩu gạo theo thị trường năm 2015 và 10 tháng 2016    
Biểu 12: So sánh cơ cấu xuất khẩu gạo theo chủng loại 10 tháng đầu năm 2016 và năm 2015    
Biểu 13: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2016 theo chủng loại (ngàn tấn)    
Biểu 14: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo năm 2015 theo chủng loại (ngàn tấn)    
Biểu 15: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu gạo 10 tháng năm 2016 theo chủng loại (ngàn tấn)    
Biểu 16: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu gạo năm 2015 theo chủng loại (ngàn tấn)    
Biểu 17: Diễn biến giá gạo thành phẩm Jasmine cập mạn theo tuần, năm 2015-2016, đồng/kg    
Biểu 18: Lượng xuất khẩu gạo thơm theo tháng 2015-2016 (ngàn tấn)    
Biểu 19: Lượng xuất khẩu gạo Jasmine theo tháng, 2015-2016 (ngàn tấn)    
Biểu 20: Lượng xuất khẩu gạo OM 4900 theo tháng, 2015-2016 (ngàn tấn)    
Biểu 21: Lượng xuất khẩu gạo KDM theo tháng, 2015-2016 (ngàn tấn)    
Biểu 22: Lượng xuất khẩu gạo tấm thơm theo tháng 2015-2016 (ngàn tấn)    
Biểu 23: Cơ cấu chủng loại xuất khẩu gạo thơm năm 2015 và 10 tháng 2016    
Biểu 24: Giá 3 đơn hàng lớn nhất gạo Jasmine, năm 2015-2016, USD/tấn, FOB    
Biểu 25: Giá 3 đơn hàng lớn nhất gạo OM 4900, năm 2015-2016, USD/tấn, FOB    
Biểu 26: Giá 3 đơn hàng lớn nhất gạo KDM, năm 2015-2016, USD/tấn, FOB    
Biểu 27: Giá nếp tại kho Long An theo tuần, năm 2015-2016, đồng/kg    
Biểu 28: Lượng xuất khẩu gạo nếp theo tháng 2015-2016 (ngàn tấn)    
Biểu 29: Lượng xuất khẩu gạo nếp đi Trung Quốc theo tháng 2015-2016 (ngàn tấn)    
Biểu 30: Top 10 thị trường nhập khẩu nếp Việt Nam 10 tháng 2016 (tấn)    
Biểu 31: Top 10 thị trường nhập khẩu nếp Việt Nam năm 2015 (tấn)    
Biểu 32: Giá 3 đơn hàng lớn nhất nếp 10% tấm, năm 2015-2016, USD/tấn, FOB    
Biểu 33: Chuỗi giá trị gạo tiểu ngạch    
Biểu 34: Thời gian giao dịch tiểu ngạch từ lúa tươi đến biên giới phía Bắc    
Biểu 35: Bản đồ cụm cảng Hải Phòng    
Biểu 36: Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo    
Biểu 37: Hàng tàu Sài Gòn theo tháng, năm 2015-2016 (ngàn tấn)    

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2017 (triệu tấn)    
Bảng 2: Dự báo xuất khẩu năm 2016 và 2017 của USDA tháng 11/2016 (triệu tấn)    
Bảng 3: Dự báo nhập khẩu năm 2016 và 2017 của USDA tháng 11/2016 (triệu tấn)    
Bảng 4: Một số chỉ tiêu cân đối cung cầu năm 2016 (ngàn tấn)    
Bảng 5: Một số chỉ tiêu cân đối cung cầu năm 2015 (ngàn tấn)    
Bảng 6: Các chỉ tiêu cân đối cung cầu cho đồng bằng Sông Cửu Long năm 2016 so với 2015 (ngàn tấn)    
Bảng 7: Sản lượng lúa các vụ mùa năm 2016 so với 2015 (ngàn tấn)    
Bảng 8: Bảng cân đối cung cầu lúa gạo năm 2016 của đồng bằng Sông Cửu Long    
Bảng 9: Các chỉ tiêu trên bảng cân đối cung cầu năm 2016 vùng đồng bằng Sông Cửu Long    
Bảng 10: Sản lượng lúa vụ mùa theo năm 2015-2017    
Bảng 11: So sánh diện tích và sản lượng gạo thơm năm 2016-2017    
Bảng 12: So sánh diện tích và sản lượng gạo nếp năm 2016-2017    
Bảng 13: Các chỉ tiêu cân đối cung cầu cho đồng bằng Sông Cửu Long năm 2017 so với 2016 (ngàn tấn)    
Bảng 14: Bảng cần đối cung cầu 6 tháng đầu năm 2017 vùng đồng bằng Sông Cửu Long    
Bảng 15: Bảng cần đối cung cầu năm 2017 vùng đồng bằng Sông Cửu Long theo quý    
Bảng 16: Sản xuất lúa tại các tỉnh ĐBSCL năm 2016    
Bảng 17: Dự kiến sản xuất lúa Đông Xuân ĐBSCL 2016-2017    
Bảng 18: Tiến độ thu hoạch, gieo cấy năm 2016 đồng bằng Sông Cửu Long    
Bảng 19: Tiến độ thu hoạch, gieo cấy năm 2015 đồng bằng Sông Cửu Long    
Bảng 20: Kế hoạch sản xuất tại Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2017    
Bảng 21: Kế hoạch sản xuất cả nước năm 2017    
Bảng 22: Giá một số đơn hàng gạo thành phẩm 5% trong năm 2016 (FOB)    
Bảng 23: Giá một số đơn hàng gạo thành phẩm 10% trong năm 2016 (FOB)    
Bảng 24: Giá một số đơn hàng gạo thành phẩm 15% năm 2016 (FOB)    
Bảng 25: Giá một số đơn hàng gạo thành phẩm 25% năm 2016 (FOB)    
Bảng 26: Giá một số đơn hàng gạo 100% tấm năm 2016 (FOB)    
Bảng 27: Giá một số đơn hàng gạo thơm năm 2016 (FOB)    
Bảng 28: Giá một số đơn hàng gạo tấm thơm năm 2016 (FOB)    
Bảng 29: Giá một số đơn hàng gạo nếp năm 2016 (FOB)
Bảng 30: Giá một số đơn hàng gạo đồ năm 2016 (FOB)    
Bảng 31: Giá một số đơn hàng gạo giống Nhật năm 2016 (FOB)    
Bảng 32: Tồn kho và hợp đồng đăng ký năm 2016 (ngàn tấn)    
Bảng 33: Tồn kho và hợp đồng đăng ký năm 2015 (ngàn tấn)    
Bảng 34: Xuất khẩu gạo theo tháng, 2014-2016 (ngàn tấn)    
Bảng 35: Cập nhật chỉ tiêu xuất khẩu ngày 10/11/2016 (ngàn tấn)    
Bảng 36: Xuất khẩu tiểu ngạch năm 2016 theo Quý so với năm 2015 (ngàn tấn)    
Bảng 37: Chi tiết ước tính xuất khẩu tiểu ngạch năm 2016 (ngàn tấn)    
Bảng 38: Tổng xuất khẩu điều chỉnh theo tháng, năm 2016 (ngàn tấn)    
Bảng 39: So sánh tiểu ngạch 2015 và 2016 (ngàn tấn)    
Bảng 40: Sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam 2015-2016 (triệu tấn)    
Bảng 41: Dự báo xuất khẩu gạo năm 2016 của AgroMonitor (triệu tấn)    
Bảng 42: Nhập khẩu của các thị trường chính của Việt Nam 2015 – 2016, ước tính của USDA và của hải quan Việt Nam (ngàn tấn)    
Bảng 43: Thay đổi xếp hạng top 10 thị trường năm 2015-2016    
Bảng 44: Lượng gạo xuất khẩu đi các thị trường 10 tháng năm 2016 (tấn)    
Bảng 45: Lượng gạo xuất khẩu đi các thị trường năm 2015 (tấn)    
Bảng 46: Lượng gạo xuất khẩu 10 tháng năm 2016 đi các châu lục (tấn)    
Bảng 47: Lượng gạo xuất khẩu năm 2015 đi các châu lục (tấn)    
Bảng 48: Top 20 thị trường nhập khẩu gạo theo chủng loại 10 tháng năm 2016    
Bảng 49: Lượng gạo xuất khẩu phân theo chủng loại của Việt Nam 10 tháng năm 2016 (tấn)    
Bảng 50: Lượng gạo xuất khẩu phân theo chủng loại của Việt Nam năm 2015 (tấn)    
Bảng 51: Tỷ trọng xuất khẩu của top 10 doanh nghiệp năm 2016 và 10 tháng năm 2015 theo lượng (tấn)    
Bảng 52: Bảng thứ tự xếp hạng của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu năm 2016 và 10 tháng năm 2016 theo lượng    
Bảng 53: Tỷ trọng nhập khẩu của top 10 doanh nghiệp năm 2015 và 10 tháng năm 2016 theo lượng (tấn)    
Bảng 54: Bảng thứ tự xếp hạng của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu năm 2015 và 10 tháng năm 2016 theo lượng    
Bảng 55: Top 20 thị trường nhập khẩu gạo Thơm theo chủng loại 10 tháng đầu năm 2016 (tấn)    
Bảng 56: Xuất khẩu gạo thơm đi thị trường Trung Quốc theo tháng năm 2016 (tấn)    
Bảng 57: Xuất khẩu gạo thơm đi thị trường Ghana theo tháng năm 2016 (tấn)    
Bảng 58: Top 10 thị trường nhập khẩu gạo tấm thơm năm 2015 và 10 tháng đầu năm 2016
Bảng 59: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo Thơm 10 tháng 2016    
Bảng 60: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo Thơm năm 2015    
Bảng 61: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu gạo Thơm 10 tháng 2016    
Bảng 62: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu gạo Thơm năm 2015    
Bảng 63: Ước tính sản lượng nếp 2016    
Bảng 64: Dự báo sản lượng nếp 2017    
Bảng 65: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo nếp 10 tháng 2016    
Bảng 66: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo nếp năm 2015    
Bảng 67: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu gạo nếp 10 tháng 2016    
Bảng 68: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu gạo nếp năm 2015    
Bảng 69: Chi phí và lợi nhuận của thương lái vụ Đông xuân 2015-16    
Bảng 70: Chi phí và lợi nhuận của nhà máy vụ Đông xuân 2015-16    
Bảng 71: Chi phí và lợi nhuận của nhà kho vụ Đông xuân 2015-16    
Bảng 72: Chi phí và lợi nhuận của thương nhân Hải phòng vụ Đông xuân 2015-16    
Bảng 73: Chi phí và lợi nhuận của thương nhân biên giới vụ Đông xuân 2015-16    
Bảng 74: Lượng hàng gạo cập cảng Hải Phòng theo năm (tấn) – tàu rời    
Bảng 75: Chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu, đối với gạo trắng 5% tấm vụ Đông xuân 2015-16
Bảng 76: So sánh giá một số chủng loại gạo tại Chợ Bà Đắc, Sa Đéc và nhà kho xuất khẩu    
Bảng 77: Chi phí và lợi nhuận của thương lái kênh nội địa vụ Đông xuân 2015-16 (đồng)    
Bảng 78: Chi phí và lợi nhuận của nhà máy kênh gạo nội địa vụ Đông xuân 2015-16 (đồng)    
Bảng 79: Chi phí và lợi nhuận của vựa gạo tại Chợ Bà Đắc vụ Đông xuân 2015-16 (đồng)    
Bảng 80: Chi phí và lợi nhuận của đại lý cấp 1 tại miền Đông Nam Bộ vụ Đông xuân 2015-16 (đồng)    
Bảng 81: Chi phí và lợi nhuận của đại lý cấp 1 tại miền Đông Nam Bộ vụ Đông xuân 2015-16 (đồng)    
Bảng 82: Hàng tàu cập cảng Hải Phòng theo tháng, năm 2016 (ngàn tấn)    
Bảng 83: Hàng tàu cập cảng Hải Phòng theo tháng, năm 2015 (ngàn tấn)    
Bảng 84: Hàng tàu cập cảng Sài Gòn theo tháng, năm 2016 (tấn)    
Bảng 85: Hàng tàu cập cảng Sài Gòn theo chủ hàng, năm 2016 (ngàn tấn)    
Bảng 86: Hàng tàu cập cảng Sài Gòn theo chủ hàng, năm 2015 (ngàn tấn)    

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 1: Hình ảnh ghe lúa của thương lái tại ĐBSCL    
Hình 2: Hình ảnh ghe lúa và nhà máy xay xát    
Hình 3: Nhà kho tại ĐBSCL    
Hình 4: Hình ảnh nhà kho cảng Hải Phòng    
Hình 5: Hình ảnh vận chuyển gạo tại Cao Bằng 2015 và 2016    
Hình 6: Cảng nội địa tại Hải Phòng ngày 07/07/2016: Tàu cập giao hàng ít    
Hình 7: Nhà kho tại Hải Phòng    
Hình 8: Hình ảnh doanh nghiệp xuất khẩu tại Tiền Giang    
Hình 9: Hình ảnh nhà máy xay xát tại Chợ Bà Đắc, Tiền Giang    
Hình 10: Nhà kho gạo nội tại ĐBSCL    
Hình 11: Đóng container từ Miền Tây ra Miền bắc    
Hình 12: Dỡ gạo được vận chuyển từ Miền Tây ra Miền bắc    
 

DANH MỤC CÁC HỘP
Hộp 1: Đánh giá về nguồn cung lúa IR 50404 vụ Đông Xuân 2015-2016 ở Đồng bằng Sông Cửu Long - AgroMonitor
Hộp 2: Thị trường nội địa phản ứng khá yếu khi Việt trúng thầu Philippines  150 ngàn tấn gạo vào cuối tháng 8    
Hộp 3: Những nguyên nhân giá gạo trong tháng 10 tăng mạnh    

 

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hê:

BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam
P1604. Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0943.411.411, 84 4 666.241.57 | Fax: 84 4 35627705
Hotline: 0943.411.411 (Chị Mai) hoặc 0936.288.112 (Chị Hương)

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện