Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2019 và Triển vọng 2020
 

Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2019 và Triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2019 và triển vọng 2020, dự kiến phát hành ngày 10/1/2020. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

DANH MỤC CÁC HỘP

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI 2019

1. Sản lượng hồ tiêu thế giới 2019

2. Diễn biến giá hồ tiêu thế giới năm 2019

3. Triển vọng thị trường hồ tiêu thế giới năm 2020

PHẦN 2: MỘT SỐ NƯỚC SẢN XUẤT HỒ TIÊU LỚN

1. Ấn Độ

2. Indonesia

3. Brazil

4. Trung Quốc

5. Malaysia

6. Sri Lanka

PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM 2019

1. Sản xuất

1.1. Diện tích trồng hồ tiêu Việt Nam

1.2. Năng suất hồ tiêu Việt Nam vụ 2019

1.3. Sản lượng hồ tiêu Việt Nam vụ 2019

2. Giá hồ tiêu Việt Nam

2.1. Giá hồ tiêu nội địa

2.2. Giá hồ tiêu xuất khẩu

PHẦN 4: XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM

1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2019

2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam theo tháng

3. Xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại

4. Xuất khẩu hồ tiêu theo thị trường

5. Xuất khẩu tiêu đen của Việt Nam theo thị trường

6. Xuất khẩu tiêu trắng của Việt Nam theo thị trường

7. Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam

PHẦN 5: NHẬP KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM NĂM 2019

1. Nhập khẩu chung

2. Nhập khẩu theo thị trường

PHẦN 6: CÂN ĐỐI CUNG CẦU VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM 2020

1. Cân đối cung cầu hồ tiêu Việt Nam

2. Triển vọng ngành hồ tiêu năm 2020

PHẦN 7: PHÂN TÍCH SWOT VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HỒ TIÊU

1. SWOT

2. Chuỗi giá trị ngành hồ tiêu

3. Các sự kiện ngành hồ tiêu năm 2019

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện