Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2018 và Triển vọng 2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2018 và Triển vọng 2019

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Hồ tiêu 2018 và triển vọng 2019, phát hành ngày 10/1/2019. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI

1.    Sản lượng hồ tiêu thế giới 2018

1.1.    Tổng sản lượng tiêu đen thế giới năm 2018

1.2.    Tổng sản lượng tiêu trắng thế giới năm 2018

2.    Tiêu dùng hồ tiêu của các nước sản xuất trong năm 2018

3.    Tổng xuất khẩu hồ tiêu thế giới 2018

4.    Dự trữ hồ tiêu thế giới 2018

5.    Diễn biến giá thị trường hồ tiêu thế giới 2018

PHẦN 2: MỘT SỐ NƯỚC SẢN XUẤT HỒ TIÊU LỚN

1.    Ấn Độ

2.    Indonesia

3.    Brazil

4.    Trung Quốc

5.    Malaysia

6.    Sri Lanka

PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM 2018

1.    Sản xuất

1.1.    Diện tích trồng hồ tiêu Việt Nam

1.2.    Diện tích trồng hồ tiêu Việt Nam

1.3.    Sản lượng hồ tiêu Việt Nam

2.    Giá hồ tiêu Việt Nam

2.1.    Giá hồ tiêu nội địa

2.2.    Giá hồ tiêu nội địa

PHẦN 4: XUẤT KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM

1.    Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm 2018

2.    Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng

3.    Xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại

4.    Xuất khẩu hồ tiêu theo thị trường

5.    Xuất khẩu tiêu đen của Việt Nam theo thị trường

6.    Xuất khẩu tiêu trắng của Việt Nam theo thị trường

7.    Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam

PHẦN 5: NHẬP KHẨU HỒ TIÊU VIỆT NAM

1.    Nhập khẩu chung

2.    Nhập khẩu theo thị trường

PHẦN 6: CÂN ĐỐI CUNG CẦU VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH HỒ TIÊU VIỆT NAM

1.    Cân đối cung cầu hồ tiêu Việt Nam

2.    Triển vọng hồ tiêu năm 2019

PHẦN 7: PHÂN TÍCH SWOT VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH HỒ TIÊU

1.    SWOT

2.    Chuỗi giá trị ngành hồ tiêu

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện