Báo cáo thường niên Thị trường Hạt điều 2018 và Triển vọng 2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường Hạt điều 2018 và Triển vọng 2019

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường hạt điều 2018 và triển vọng 2019, phát hành ngày 10/01/2019. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC

PHẦN 1: NGUỒN CUNG HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI NĂM 2018

1. Nguồn cung hạt điều thế giới năm 2018

2. Nguồn cung hạt điều của Việt Nam năm 2018

2.1. Nguồn cung nội địa

2.2. Nguồn cung nhập khẩu

2.2.1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2017-2018

2.2.2. Nhập khẩu hạt điều của Việt Nam theo thị trường

PHẦN 2: XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NĂM NĂM 2018

1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2017-2018

2. Xuất khẩu hạt điều theo thị trường

3. Xuất khẩu hạt điều theo doanh nghiệp

4. Xuất khẩu hạt điều theo chủng loại

5. Xuất khẩu hạt điều theo cảng/cửa khẩu

PHẦN 3: DIỄN BIẾN GIÁ HẠT ĐIỀU TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI NĂM 2018

1. Giá hạt điều Việt Nam

1.1. Giá hạt điều tại thị trường nội địa

1.2. Giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam

2. Giá hạt điều Ấn Độ

2.1. Giá nội địa

2.2. Giá xuất khẩu

PHẦN 4: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Diện tích điều đã cho thu hoạch của thế giới năm 2015-2017 (ha)

Hình 2: Diện tích điều đã cho thu hoạch của một số nước trên thế giới năm 2015-2017 (ha)

Hình 3: Sản lượng hạt điều tươi thế giới năm 2015-2017 (tấn)

Hình 4: Sản lượng hạt điều tươi của một số nước sản xuất điều lớn trên thế giới (tấn)

Hình 5: Sản lượng hạt điều nhân thế giới năm 2008-2018 (tấn)

Hình 6: Diện tích gieo trồng và cho thu hoạch hạt điều của Việt Nam năm 2008-2018 (nghìn ha)

Hình 7: Sản lượng hạt điều Việt Nam năm 2008-2018 (nghìn tấn)

Hình 8: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ năm 2008-2018 (triệu USD)

Hình 9: Lượng và kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng năm 2017-2018 (nghìn tấn, triệu USD)

Hình 10: Cơ cấu kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ các thị trường năm 2017 và 2018 (%)

Hình 11: Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất vào Việt Nam năm 2018 (theo giá trị, triệu USD)

Hình 12: Sản lượng hạt điều tươi của Bờ Biển Ngà từ năm 2010-2018 (nghìn tấn)

Hình 13: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Bờ Biển Ngà theo tháng năm 2017-2018 (triệu USD)

Hình 14: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Bờ Biển Nga theo tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017 (%)

Hình 15: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Tanzania năm 2017-2018 (triệu USD)

Hình 16: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Tanzania theo tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017 (%)

Hình 17: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Campuchia năm 2017-2018 (triệu USD)

Hình 18: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Campuchia theo tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017 (%)

Hình 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2013-2018 (nghìn tấn, triệu USD)

Hình 20: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng năm 2017-2018 (nghìn tấn, triệu USD)

Hình 21: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều theo tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm 2018 (%)

Hình 22: Cơ cấu lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo thị trường năm 2017 và 2018 (%)

Hình 23: Top 10 thị trường nhâp khẩu hạt điều lớn nhất từ Việt Nam năm 2018

Hình 24: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hoa Kỳ theo tháng năm 2017-2018 (nghìn ha, triệu USD)

Hình 25: Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2018 (%)

Hình 26: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hà Lan năm 2017-2018 (nghìn tấn, triệu USD)

Hình 27: Cơ cấu một số chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan năm 2018 (%)

Hình 28: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc năm 2017-2018

Hình 29: Cơ cấu một số chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc năm 2018 (%)

Hình 30: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017 (theo lượng, nghìn tấn)

Hình 31: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2018 (nghìn tấn)

Hình 32: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Hà Lan năm 2018 (nghìn tấn)

Hình 33: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm 2018 (nghìn tấn)

Hình 34: Cơ cấu một số chủng loại hạt điều xuất khẩu của Việt Nam năm 2018 (%)

Hình 35: Diễn biến giá hạt điều thô tại Đồng Nai/Bình Phước bình quân theo tháng năm 2017-2018 (VND/kg)

Hình 36: Diễn biến giá xuất khẩu hạt điều bình quân theo tháng năm 2017-2018 (USD/tấn, FOB)

Hình 37: Giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Việt Nam theo tháng năm 2017-2018 (USD/tấn, FOB)

Hình 38: Diễn biến giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ năm 2018 (Rs/kg)

Hình 39: Diễn biến giá xuất khẩu hạt điều của Ấn Độ qua cảng Tuticorincochin - Ấn Độ trong năm 2017-2018, USD/lb

Hình 40: Chuỗi giá trị ngành điều của Việt Nam

Hình 41: Dự báo tăng trưởng GDP thế giới năm 2019 (%)

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện