Báo cáo thường niên Thị trường Hạt điều 2018 và Triển vọng 2019
 

Báo cáo thường niên Thị trường Hạt điều 2018 và Triển vọng 2019

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường hạt điều 2018 và triển vọng 2019, phát hành ngày 18/02/2019. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT          

TỔNG LƯỢC      

PHẦN 1: NGUỒN CUNG HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI NĂM 2018           

1. Nguồn cung hạt điều thế giới

2. Nguồn cung hạt điều của Việt Nam    

2.1. Nguồn cung nội địa

2.2. Nguồn cung nhập khẩu        

2.2.1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2017-2018              

2.2.2. Nhập khẩu hạt điều của Việt Nam theo thị trường               

3. Chi phối của các thị trường hàng đầu 

PHẦN 2: XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM NĂM 2018           

1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2017-2018      

2. Thị trường xuất khẩu hạt điều nhân năm 2018               

2.1. Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt điều             

2.2. Thị trường Hoa Kỳ  

2.3. Thị trường Hà Lan   

2.4. Thị trường Trung Quốc         

3. Chi phối của các thị trường hàng đầu 

2.5.2. Thay đổi vị trí của top 10 thị trường lớn nhất           

3. Xuất khẩu hạt điều theo doanh nghiệp             

3.1. Tỷ trọng chi phối của các doanh nghiệp hàng đầu     

3.2. Thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp lớn nhất       

4. Xuất khẩu hạt điều nhân theo chủng loại         

5. Xuất khẩu hạt điều theo cảng/cửa khẩu           

PHẦN 3: DIỄN BIẾN GIÁ HẠT ĐIỀU TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NĂM 2018               

1. Giá hạt điều Việt Nam              

1.1. Giá hạt điều tại thị trường nội địa    

1.2. Giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam             

2. Giá hạt điều Ấn Độ     

2.1. Giá nội địa  

2.2. Giá xuất khẩu           

PHẦN 4: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM NĂM 2018      

1. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến giá hạt hạnh nhân trở nên cạnh tranh hơn so với hạt điều tại thị trường Hoa Kỳ 

2. Trung Quốc thay đổi chính sách nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam qua kênh biên mậu              

3. Đồng nhân dân tệ mất giá mạnh trong nửa cuối năm 2018 gây bất lợi cho các hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc, đặc biệt là qua khu biên mậu             

4. Ngân hàng thắt chặt tín dụng

5. Năm 2018, đồng Rupee mất giá rất mạnh so với đô la Mỹ, qua đó hỗ trợ khá tích cực cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ  

PHẦN 5: TRIỂN VỌNG NGÀNH HẠT ĐIỀU 2019    

1. Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019        

2. Triển vọng ngành điều thế giới và Việt Nam năm 2019               

3. Bảng cân đối cung-cầu hạt điều của Việt Nam năm 2019            

PHẦN 6: PHỤ LỤC           

 

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Diện tích điều đã cho thu hoạch của thế giới năm 2014-2017 (ha)

Hình 2: Diện tích điều đã cho thu hoạch của một số nước trên thế giới năm 2014-2017 (ha)           

Hình 3: Sản lượng điều tươi thế giới năm 2014-2017 (tấn)

Hình 4: Sản lượng điều tươi của một số nước sản xuất điều lớn trên thế giới (tấn)             

Hình 5: Sản lượng hạt điều nhân thế giới năm 2009-2019 (tấn)    

Hình 6: Sản lượng điều nhân của một nước/khu vực sản xuất chính trên thế giới niên vụ 2018/2018 (tấn)               

Hình 7: Diện tích gieo trồng và cho thu hoạch hạt điều của Việt Nam năm 2008-2018 (nghìn ha)   

Hình 8: Sản lượng hạt điều Việt Nam năm 2008-2018 (quy đổi theo sản lượng điều thô) (nghìn tấn)

Hình 9: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2008-2018 (triệu USD)

Hình 10: Lượng và kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng năm 2017-2018 (nghìn tấn, triệu USD)               

Hình 11: Cơ cấu kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ các thị trường năm 2017 và 2018 (%)

Hình 12: Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất vào Việt Nam 12 tháng năm 2018 (theo giá trị, triệu USD)       

Hình 13: Kim ngạch nhập khẩu điều thô của Top 10 thị trường trong năm 2018, so với cùng kỳ năm trước

Hình 14: Sản lượng hạt điều tươi của Bờ Biển Ngà từ năm 2010-2018 (nghìn tấn)

Hình 15: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Bờ Biển Ngà theo tháng năm 2017-2018 (triệu USD)       

Hình 16: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Bờ Biển Nga theo tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017 (%)              

Hình 17: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Tanzania năm 2017-2018 (triệu USD)      

Hình 18: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Tanzania theo tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017 (%)              

Hình 19: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Campuchia năm 2017-2018 (triệu USD) 

Hình 20: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Campuchia theo tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017 (%)              

Hình 21: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Ghana năm 2017-2018 (triệu USD)          

Hình 22: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Ghana theo tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017 (%)        

Hình 23: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ thị trường Nigeria năm 2017-2018, triệu USD

Hình 24: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Nigeria theo tháng trong năm 2018 so với các tháng cùng kỳ năm 2017           

Hình 25: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2012-2018 (nghìn tấn, triệu USD)

Hình 26: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng năm 2017-2018            

Hình 27: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều theo tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017, %           

Hình 28: Top 20 thị trường nhâp khẩu hạt điều lớn nhất từ Việt Nam 12 tháng năm 2018

Hình 29: Cơ cấu lượng và kim ngạch hạt điều xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường trong năm 2017 và năm 2018, %

Hình 30: Lượng và kim ngạch hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ từ tháng 01/2017-12/2018 (nghìn tấn, triệu USD)     

Hình 31: Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2018, %               

Hình 32: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hà Lan năm 2017-2018 (nghìn tấn, triệu USD)    

Hình 33: Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan 12 tháng năm 2018 (%)       

Hình 34: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc năm 2017-2018       

Hình 35: Cơ cấu một số chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong năm 2018 (%)    

Hình 36: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2018 (theo lượng, nghìn tấn)

Hình 37: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ trong 11 tháng đầu năm 2018 (nghìn tấn)               

Hình 38: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc trong năm 2018 (nghìn tấn)

Hình 39: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Hà Lan trong năm 2018 (nghìn tấn)          

Hình 40: Cơ cấu chủng loại hạt điều nhân xuất khẩu trong năm 2018 (%)

Hình 41: Diễn biến giá hạt điều thô tại Đồng Nai/ Bình Phước bình quân theo tháng năm 2017-2018 (đồng/kg)     

Hình 42: Diễn biến giá hạt điều xuất khẩu trung bình theo tháng, 2016-2018 (USD/tấn, FOB)         

Hình 43: Giá xuất khẩu trung bình một số chủng loại điều của Việt Nam theo tháng năm 2017-2018 (USD/tấn, FOB)               

Hình 44: Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ năm 2018 (Rs/kg)        

Hình 45: Diễn biến một số chủng loại hạt điều giao dịch tại cảng Tuticorincochin - Ấn Độ trong năm 2017-2018, USD/lb.               

Hình 46: Diễn biến tỷ giá USD/CNY và USD/VND năm 2016-2018 

Hình 47: Diễn biến tỷ giá USD/Rupee và USD/VND năm 2016-2018            

Hình 48: Dự báo tăng trưởng GDP thế giới 2019 (%)         

Hình 49: Dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc 2019 (%)             

DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Kim ngạch nhập khẩu điều phân theo thị trường trong năm 2018, so với năm 2017            

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Bờ Biển Ngà theo tháng năm 2017-2018 (triệu USD)         

Bảng 3: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Tanzania năm 2017-2018 (triệu USD)       

Bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Campuchia năm 2017-2018 (triệu USD)   

Bảng 5: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Ghana năm 2017-2018 (triệu USD)            

Bảng 6: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ thị trường Nigeria năm 2017-2018 (triệu USD)

Bảng 7: Tỷ trọng top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều sang Việt Nam trong năm 2018 (%)              

Bảng 8: Thay đổi vị trí của top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất vào Việt Nam trong năm 2018    

Bảng 9: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo thị trường trong 11 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm trước         

Bảng 10: Tỷ trọng theo lượng Top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong năm 2017-2018 (%)               

Bảng 11: Thay đổi vị trí của top 10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam năm 2016-2018 (theo lượng)               

Bảng 12: Thay đổi tỷ trọng của Top 20 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu hạt điều lớn nhất năm 2016- 11T.2018 (%)               

Bảng 13: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều trong 12 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm trước (%)           

Bảng 14: Thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu hạt điều lớn nhất năm 2016-12T.2018    

Bảng 15: Lượng và kim ngạch xuất khẩu theo chủng loại điều nhân trong 12 tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017 (%)        

Bảng 16: Giá xuất khẩu bình quân hạt điều nhân W320 đi một số thị trường chính năm 2018 (FOB/tấn)    

Bảng 17: Giá xuất khẩu bình quân hạt điều loại W240 đi một số thị trường năm 2018 (FOB/tấn)   

Bảng 18: Giá xuất khẩu bình quân hạt điều loại W450 đi một số thị trường năm 2018 (FOB/tấn)   

Bảng 19: Giá xuất khẩu bình quân hạt điều WS đi một số thị trường chính năm 2018 (FOB/tấn)    

Bảng 20: Giá xuất khẩu bình quân chung các loại hạt điều đi một số thị trường chính năm 2018, so với năm 2017 (FOB/tấn)           

Bảng 21: Xuất khẩu hạt điều qua kênh đường biển trong 12 tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm trước (%)           

Bảng 22: Xuất khẩu hạt điều qua kênh đường biên mậu trong 12 tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm trước (%) 

Bảng 23: Mức thuế nhập khẩu và thuế VAT của Trung Quốc áp dụng với một số loại hạt/quả khô năm 2018           

Bảng 24: Cung và cầu tiêu thụ hạt hạnh nhân thế giới năm 2014-2019 (tấn)           

Bảng 25: Tỷ trọng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc qua kênh biên mậu và đường biển (%)               

Bảng 26: Cân đối cung cầu điều Việt Nam 2017-2019 (nghìn tấn) 

Bảng 27: Diện tích cây điều gieo trồng và cho thu hoạch cả nước giai đoạn từ 2007-2018  

Bảng 28: Sản lượng hạt điều cả nước (nghìn tấn), năm 2001 – 2018           

Bảng 29: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trung bình năm từ năm 2005– 2018

Bảng 30: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trung bình theo tháng, từ tháng 1/2017 – 12/2018               

Bảng 31: Lượng và kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trung bình theo tháng, từ tháng 1/2017 – 12/2018               

Bảng 32: Mùa vụ thu hoạch hạt điều tại một số nước trên thế giới            

         

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện