Báo cáo thường niên Thị trường Cao su 2019 & Triển vọng 2020
 

Báo cáo thường niên Thị trường Cao su 2019 & Triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Cao su 2019 & Triển vọng 2020, CẬP NHẬT ngày 17/2/2020. Báo cáo có nội dung CHÍNH THỨC như sau:

MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HỘP
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: CUNG CẦU CAO SU THẾ GIỚI
1. Tổng cung cao su thiên nhiên tại các nước sản xuất lớn nhất thế giới năm 2019
2. Nhu cầu, tiêu thụ, tồn kho cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp toàn thế giới
3. Sản xuất, xuất khẩu cao su thiên nhiên tại một số nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới
3.1. Thái Lan
3.2. Indonesia
3.3. Malaysia
4. Nhập khẩu và tiêu thụ cao su thiên nhiên tại một số nước lớn trên thế giới
4.1. Trung Quốc
4.2. Ấn Độ
PHẦN 2: SẢN XUẤT CAO SU THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
PHẦN 3: XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2019
2. Xuất khẩu cao su theo thị trường
2.1. Sự chi phối của các thị trường xuất khẩu hàng đầu
2.2. Sự thay đổi vị trí của top 20 thị trường lớn nhất năm 2019
2.3. Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo thị trường năm 2019
2.4. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam đi 20 thị trường lớn nhất
3. Các thị trường xuất khẩu cao su lớn của Việt Nam
3.1. Thị trường Trung Quốc
3.1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
3.1.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc
3.1.3. Giá xuất khẩu cao su sang Trung Quốc
3.2. Thị trường Malaysia
3.2.1 Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia
3.2.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Malaysia
3.2.3. Giá xuất khẩu cao su sang Malaysia
3.3. Thị trường Ấn Độ
3.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ
3.3.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ
3.3.3. Giá xuất khẩu cao su sang Ấn Độ
4. Xuất khẩu cao su theo chủng loại và chủng loại cao su xuất khẩu theo thị trường
4.1. Xuất khẩu cao su năm 2019 theo chủng loại
4.2. Xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường
4.3. Xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường
4.4. Xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường
PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu
2.1. Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất năm 2019
2.2. Doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu trong năm 2019
PHẦN 5: GIÁ CAO SU THẾ GIỚI – GIÁ CAO SU VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
1. Giá cao su trên thị trường thế giới
2. Giá cao su tại thị trường trong nước
3. Giá xuất khẩu một số chủng loại cao su chính
3.1. Giá xuất khẩu cao su SVR10 trong năm 2019
3.2. Giá xuất khẩu cao su SVR3L trong năm 2019
PHẦN 6: NHẬP KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Tổng lượng và giá trị nhập khẩu cao su của Việt Nam
2. Cơ cấu nhập khẩu cao su từ các thị trường trong năm 2019
3. Các thị trường nhập khẩu cao su lớn của Việt Nam
3.1. Thị trường Campuchia
3.2. Thị trường Hàn Quốc
3.3. Thị trường Trung Quốc
PHẦN 7: TRIỂN VỌNG
1. Triển vọng kinh tế thế giới
2. Triển vọng giá dầu
3. Triển vọng thị trường cao su
PHẦN 8: CẬP NHẬT VĂN BẢN CHÍNH SÁCH NGÀNH 2019
 
 
 
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1: Tổng sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu, 2007 – 2020, (Nghìn tấn)
Hình 2: Sản lượng cao su thiên nhiên của một số quốc gia hàng đầu, 2018-2020, (Nghìn tấn)
Hình 3: Tiêu thụ cao su thiên nhiên thế giới, năm 2006 – 2020, (Nghìn tấn)
Hình 4: Tiêu thụ cao su thiên nhiên của một số quốc gia hàng đầu, 2018-2020, (Nghìn tấn)
Hình 5: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Thái Lan, năm 2013 – năm 2019*, (Nghìn tấn)
Hình 6: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Indonesia, năm 2013-2019*, (Nghìn tấn)
Hình 7: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Malaysia, năm 2013 – năm 2019*, (Nghìn tấn)
Hình 8: Tổng tiêu dùng cao su thiên nhiên Trung Quốc, 2013-2019* (Nghìn tấn)
Hình 9: Tổng tiêu dùng cao su thiên nhiên Ấn Độ, 2013 – 2019* (Nghìn tấn)
Hình 10: Diện tích cao su theo cơ cấu thu hoạch - chưa thu hoạch
Hình 11: Sản lượng và năng suất cao su của Việt Nam, 2007-2019
Hình 12: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1/2018 – tháng 12/2019
Hình 13: Tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng của năm 2019 so với năm 2018, (%)
Hình 14: Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, năm 2003-2019
Hình 15: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam theo lượng năm 2019 và cùng kỳ 2018, (%)
Hình 16: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, tháng 1/2018 – tháng 12/2019
Hình 17: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Hình 18: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia, tháng 1/2018 – tháng 12/2019
Hình 19: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Hình 20: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ, tháng 1/2018 – tháng 12/2019
Hình 21: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Hình 22: Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018, (%)
Hình 23: Xuất khẩu cao su SVR3L của Việt Nam từ 1/2018-12/2019
Hình 24: Xuất khẩu cao su SVR10 của Việt Nam từ 1/2018-12/2019
Hình 25: Xuất khẩu cao su RSS3 của Việt Nam từ 1/2018-12/2019
Hình 26: Giá cao su RSS3 tại sàn giao dịch TOCOM, tháng 1/2018 – 12/2019, (USD/kg)
Hình 27: Giá cao su RSS3 tại sàn giao dịch SICOM, tháng 1/2018 – 12/2019, (USD/kg)
Hình 28: Diễn biến giá một số loại mủ tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2018 – tháng 12/2019, đồng/kg
Hình 29: Diễn biến giá một số loại cao su thành phẩm tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2018 – tháng 12/2019, đồng/kg
Hình 30: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam, tháng 1/2018 – tháng 12/2019
Hình 31: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su trung bình theo tháng trong năm 2019 so với năm 2018, %
Hình 32: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su của Việt Nam theo trị giá năm 2019 so với năm 2018, (%)
Hình 33: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Campuchia từ tháng 1/2018 – 12/2019, triệu USD
Hình 34: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Hàn Quốc từ tháng 1/2018 – 12/2019, triệu USD
Hình 35: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc từ tháng 1/2018 – 12/2019, triệu USD
Hình 36: Diễn biến giá hàng hóa nông sản 1/2015-10/2019 (USD)
Hình 37: Diễn biến giá dầu thô Brent, USD/thùng, tháng 10/2018 – tháng 11/2019
Hình 38: Diễn biến giá dầu WTI, USD/thùng, tháng 10/2018 – tháng 11/2019
Hình 39: Dự báo giá dầu của World Bank đến năm 2030 (USD/thùng)
Hình 40: Dự báo giá cao su thiên nhiên của World Bank đến năm 2030 (USD/kg)
Hình 41: Dự báo sản lượng cao su của Việt Nam đến năm 2020 (tấn)
Hình 42: Tồn kho cao su tại các kho được chỉ định của Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải SHFE trong năm 2019, (tấn)
Hình 43: Mức thuế nhập khẩu hiện hành với các sản phẩm cao su
Hình 44: Mức thuế cơ sở trong ngành cao su
Hình 45: Cắt giảm thuế quan ngành cao su trong CPTPP
Hình 46: Cắt giảm thuế quan ngành cao su trong EVFTA
 
 
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Cung cầu cao su thiên nhiên thế giới trong năm 2019, ước tính năm 2020, (nghìn tấn)
Bảng 2: Bảng cân đối cung cầu cao su Thái Lan (Nghìn tấn)
Bảng 3: Bảng cân đối cung cầu cao su Indonesia (Nghìn tấn)
Bảng 4: Bảng cân đối cung cầu cao su Malaysia (Nghìn tấn)
Bảng 5: Sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu cao su của Trung Quốc, 2013-2019, (Nghìn tấn)
Bảng 6: Tỷ trọng lượng của top 10 thị trường xuất khẩu cao su năm 2019
Bảng 7: Sự thay đổi vị trí của Top 20 thị trường tính theo lượng lớn nhất năm 2019
Bảng 8: Xuất khẩu cao su đi 20 thị trường lớn nhất của Việt Nam năm 2019 so với cùng kỳ 2018, (tấn)
Bảng 9: Lượng và kim ngạch xuất khẩu theo chủng loại của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 10: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-12/2019, (USD/tấn)
Bảng 11: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Malaysia năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 12: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng FOB từ tháng 1-12/2019, (USD/tấn)
Bảng 13: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Ấn Độ năm 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 14: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-12/2019, (USD/tấn)
Bảng 15: Xuất khẩu các chủng loại cao su của Việt Nam năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 16: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 17: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 18: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 19: Tỷ trọng lượng của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su năm 2019
Bảng 20: Tỷ trọng trị giá của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su năm 2019
Bảng 21: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất về lượng năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 22: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất về trị giá năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 23: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 24: Xuất khẩu cao su Việt Nam sang một số thị trường của một số doanh nghiệp lớn năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 25: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Trung Quốc năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 26: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Malaysia năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 27: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Ấn Độ năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
Bảng 28: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng FOB từ tháng 1-12/2019, (USD/tấn)
Bảng 29: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-12/2019, (USD/tấn)
Bảng 30: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ một số thị trường lớn nhất năm 2019 và thay đổi so với năm 2018, USD
Bảng 31: Dự báo GDP thế giới 2019, (%)
Bảng 32: Dự báo cung cầu cao su thế giới đến năm 2020
 
 
 
DANH MỤC CÁC HỘP
Hộp 1: ITRC thống nhất hạn chế xuất khẩu 240.000 tấn cao su từ ngày 1/4
Hộp 2: Thái Lan vươn lên trở thành nước xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới sau 7 tháng năm 2019
Hộp 3: CAAM dự kiến doanh số bán ô tô của Trung Quốc năm 2019 sẽ giảm khoảng 10%
Hộp 4: Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm cao su tổng hợp
Hộp 5: Hội đồng cao su Ấn Độ gia hạn hỗ trợ tài chính cho người trồng cao su
Hộp 6: Thâm hụt cao su thiên nhiên của Ấn Độ trong năm 2018-19 đạt khoảng 559.000 tấn
Hộp 7: Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng yếu nhất 6 năm
Hộp 8: Doanh nghiệp cao su Việt Nam giữ chặt thị trường Trung Quốc
Hộp 9: ADB giảm dự báo tăng trưởng toàn châu Á nhưng tăng mức dự báo 2019-2020 cho Việt Nam

---

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:
 

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện