Báo cáo thường niên Thị trường Cao su 2018 và Triển vọng 2019
 

Báo cáo thường niên Thị trường Cao su 2018 và Triển vọng 2019

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường cao su 2018 và triển vọng 2019, phát hành ngày 30/12/2018. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HỘP
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1: CUNG CẦU CAO SU THẾ GIỚI
1. Tổng cung cao su thiên nhiên tại các nước sản xuất lớn nhất thế giới năm 2018
2. Nhu cầu, tiêu thụ, tồn kho cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp toàn thế giới
3. Sản xuất, xuất khẩu cao su thiên nhiên tại một số nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới
3.1. Thái Lan
3.2. Indonesia
3.3. Malaysia
4. Nhập khẩu và tiêu thụ cao su thiên nhiên tại một số nước lớn trên thế giới
4.1. Trung Quốc
4.2. Ấn Độ
PHẦN 2: SẢN XUẤT CAO SU THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
PHẦN 3: XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2018
2. Xuất khẩu cao su theo thị trường
2.1. Sự chi phối của các thị trường xuất khẩu hàng đầu
2.2. Sự thay đổi vị trí của top 10 thị trường lớn nhất năm 2018
2.3. Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo thị trường năm 2018
2.4. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam đi 20 thị trường lớn nhất
3. Các thị trường xuất khẩu cao su lớn của Việt Nam
3.1. Thị trường Trung Quốc – thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam
3.1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
3.1.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc
3.1.3. Giá xuất khẩu cao su sang Trung Quốc
3.2. Thị trường Malaysia
3.2.1 Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia
3.2.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Malaysia
3.2.3. Giá xuất khẩu cao su sang Malaysia
3.3. Thị trường Ấn Độ
3.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ
3.3.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ
3.3.3. Giá xuất khẩu cao su sang Ấn Độ
4. Xuất khẩu cao su theo chủng loại và chủng loại cao su xuất khẩu theo thị trường
4.1. Xuất khẩu cao su năm 2018 theo chủng loại
4.2. Xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường
4.3. Xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường
4.4. Xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường
PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu
2.1. Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất năm 2018
2.2. Doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu trong năm 2018
PHẦN 5: GIÁ CAO SU THẾ GIỚI – GIÁ CAO SU VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
1. Giá cao su trên thị trường thế giới
2. Giá cao su tại thị trường trong nước
3. Giá xuất khẩu một số chủng loại cao su chính
3.1. Giá xuất khẩu cao su SVR10 trong năm 2018
3.2. Giá xuất khẩu cao su SVR3L trong năm 2018
PHẦN 6: NHẬP KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Tổng lượng và giá trị nhập khẩu cao su của Việt Nam
2. Cơ cấu nhập khẩu cao su từ các thị trường trong năm 2018
3. Các thị trường nhập khẩu cao su lớn của Việt Nam
3.1. Thị trường Campuchia
3.2. Thị trường Hàn Quốc
3.3. Thị trường Trung Quốc
PHẦN 7: TRIỂN VỌNG
1. Triển vọng kinh tế thế giới
2. Triển vọng giá dầu
3. Triển vọng thị trường cao su
PHẦN 8: CẬP NHẬT VĂN BẢN CHÍNH SÁCH NGÀNH 2018
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1: Tổng sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu, 2007 – 2018, (Nghìn tấn)
Hình 2: Tiêu thụ cao su thiên nhiên thế giới, năm 2001 – 2018, (Nghìn tấn)
Hình 3: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Thái Lan, năm 2012 – năm 2018*, (Nghìn tấn)
Hình 4: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Indonesia, năm 2012-2018*, (Nghìn tấn)
Hình 5: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Malaysia, năm 2012 – năm 2018*, (Nghìn tấn)
Hình 6: Tổng tiêu dùng cao su thiên nhiên Trung Quốc, 2012-2018* (Nghìn tấn)
Hình 7: Tổng tiêu dùng cao su thiên nhiên Ấn Độ, 2012 – 2018* (Nghìn tấn)
Hình 8: Diện tích cao su theo cơ cấu thu hoạch - chưa thu hoạch, 2007-2018
Hình 9: Sản lượng và năng suất cao su của Việt Nam, 2007-2018
Hình 10: Cơ cấu diện tích cao su theo khu vực, 2017-2018, (%)
Hình 11: Cơ cấu sản lượng cao su theo khu vực, 2017-2018, (%)
Hình 12: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1/2017 – tháng 12/2018
Hình 13: Tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng 2018 so với năm 2017, (%)
Hình 14: Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, năm 2002-2018
Hình 15: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam theo lượng năm 2018 và năm 2017, (%)
Hình 16: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, tháng 1/2017 – tháng 12/2018
Hình 17: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc năm 2018 so với năm 2017
Hình 18: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia, tháng 1/2017 – tháng 12/2018
Hình 19: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia năm 2018 so với năm 2017
Hình 20: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ, tháng 1/2017 – tháng 12/2018
Hình 21: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ năm 2018 so với năm 2017
Hình 22: Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại năm 2018 so với năm 2017, (%)
Hình 23: Xuất khẩu cao su SVR3L của Việt Nam từ 1/2017-12/2018
Hình 24: Xuất khẩu cao su SVR10 của Việt Nam từ 1/2017-12/2018
Hình 25: Xuất khẩu cao su RSS3 của Việt Nam từ 1/2017-12/2018
Hình 26: Giá cao su RSS3 tại sàn giao dịch TOCOM, tháng 1/2017 – 12/2018, (USD/kg)
Hình 27: Giá cao su RSS3 tại sàn giao dịch SICOM, tháng 1/2017 – 12/2018, (USD/kg)
Hình 28: Diễn biến giá một số loại mủ tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2017 – tháng 12/2018, đồng/kg
Hình 29: Diễn biến giá một số loại cao su thành phẩm tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2017 – tháng 12/2018, đồng/kg
Hình 30: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam, tháng 1/2017 – tháng 12/2018
Hình 31: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su trung bình theo tháng trong năm 2018 so với năm 2017, %
Hình 32: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su của Việt Nam theo trị giá năm 2018 so với năm 2017, (%)
Hình 33: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Campuchia từ tháng 1/2017 – 12/2018, triệu USD
Hình 34: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Hàn Quốc từ tháng 1/2017 – 12/2018, triệu USD
Hình 35: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc từ tháng 1/2017 – 12/2018, triệu USD
Hình 36: Diễn biến giá hàng hóa nông sản 1/2010-1/2018 (USD)
Hình 37: Diễn biến giá dầu thô Brent, USD/thùng, tháng 12/2017 – tháng 12/2018
Hình 38: Diễn biến giá dầu WTI, USD/thùng, tháng 12/2017 – tháng 12/2018
Hình 39: Tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc lên 1 số ngành hàng của Việt Nam
Hình 40: Dự báo giá cao su thiên nhiên của World Bank đến năm 2030 (USD/kg)
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Cung cầu cao su thiên nhiên thế giới trong năm 2018 và dự báo thiếu hụt nguồn cung, (nghìn tấn)
Bảng 2: Bảng cân đối cung cầu cao su Thái Lan (Nghìn tấn)
Bảng 3: Bảng cân đối cung cầu cao su Indonesia (Nghìn tấn)
Bảng 4: Bảng cân đối cung cầu cao su Malaysia (Nghìn tấn)
Bảng 5: Tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc)
Bảng 6: Sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu cao su của Trung Quốc, 2012-2018, (Nghìn tấn)
Bảng 7: Sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu cao su của Ấn Độ, 2012-2018, (Nghìn tấn)
Bảng 8: Diện tích, sản lượng và năng suất cao su tại Việt Nam theo loại hình sản xuất, 2015 – 2017
Bảng 9: Diện tích, sản lượng và năng suất cao su theo vùng tại Việt Nam, 2015 – 2018
Bảng 10: Tỷ trọng lượng của top 10 thị trường xuất khẩu cao su năm 2018
Bảng 11: Sự thay đổi vị trí của Top 20 thị trường tính theo lượng lớn nhất năm 2018
Bảng 12: Xuất khẩu cao su đi 20 thị trường lớn nhất của Việt Nam năm 2018 so với năm 2017, (tấn)
Bảng 13: Lượng và kim ngạch xuất khẩu theo chủng loại của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc năm 2018 so với năm 2017
Bảng 14: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-12/2018, (USD/tấn)
Bảng 15: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Malaysia năm 2018 so với năm 2017
Bảng 16: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-12/2018, (USD/tấn)
Bảng 17: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Ấn Độ năm 2018 so với năm 2017
Bảng 18: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-12/2018, (USD/tấn)
Bảng 19: Xuất khẩu các chủng loại cao su của Việt Nam năm 2018 so với năm 2017
Bảng 20: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường năm 2018 so với năm 2017
Bảng 21: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường năm 2018 so với năm 2017
Bảng 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường năm 2018 so với năm 2017
Bảng 23: Tỷ trọng lượng của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su năm 2018
Bảng 24: Tỷ trọng trị giá của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su năm 2018
Bảng 25: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất về lượng năm 2018 so với năm 2017
Bảng 26: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất về trị giá năm 2018 so với năm 2017
Bảng 27: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất năm 2018 so với năm 2017
Bảng 28: Xuất khẩu cao su Việt Nam sang một số thị trường của một số doanh nghiệp lớn năm 2018 so với năm 2017
Bảng 29: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Trung Quốc năm 2018 so với năm 2017
Bảng 30: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Malaysia năm 2018 so với năm 2017
Bảng 31: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Ấn Độ năm 2018 so với năm 2017
Bảng 32: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng FOB từ tháng 1-12/2018, (USD/tấn)
Bảng 33: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-12/2018, (USD/tấn)
Bảng 34: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ một số thị trường lớn nhất năm 2018 và thay đổi so với năm 2017, USD
Bảng 35: Dự báo GDP thế giới 2018, (%)
 
DANH MỤC CÁC HỘP
Hộp 1: Chính phủ Thái Lan tiếp tục kế hoạch cắt giảm sản lượng cao su trong năm 2018
Hộp 2: Malaysia tăng trợ cấp cho người trồng để thúc đẩy sản xuất cao su
Hộp 3: Trung Quốc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với ô tô nguyên chiếc từ 1/7/2018
Hộp 4: Lũ lụt, mưa lớn gây thiệt hại nặng cho sản xuất cao su của Ấn Độ
Hộp 5: Thâm hụt sản xuất – tiêu dùng cao su tự nhiên Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện