Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Cao su và Triển vọng
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Cao su và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Cao su và Triển vọng, phát hành ngày 02/08/2018. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HỘP
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1: CUNG CẦU CAO SU THẾ GIỚI
1. Tổng cung cao su thiên nhiên tại các nước sản xuất lớn nhất thế giới năm 2017
2. Nhu cầu, tiêu thụ, tồn kho cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp toàn thế giới
3. Sản xuất, xuất khẩu cao su thiên nhiên tại một số nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới
3.1. Thái Lan
3.2. Indonesia
3.3. Malaysia
4. Nhập khẩu và tiêu thụ cao su thiên nhiên tại một số nước lớn trên thế giới
4.1. Trung Quốc
4.2. Ấn Độ
PHẦN 2: SẢN XUẤT CAO SU THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
PHẦN 3: XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2017
2. Xuất khẩu cao su theo thị trường
2.1. Sự chi phối của các thị trường xuất khẩu hàng đầu
2.2. Sự thay đổi vị trí của top 10 thị trường lớn nhất 10 tháng 2017
3. Xuất khẩu cao su theo thị trường
3.1. Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo thị trường 10 tháng 2017
3.2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam đi 20 thị trường lớn nhất
4. Các thị trường xuất khẩu cao su lớn của Việt Nam
4.1. Thị trường Trung Quốc – thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam
4.1.1. Tại thị trường biên mậu
4.1.2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
4.1.3. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc
4.1.4. Giá xuất khẩu cao su sang Trung Quốc
4.2. Thị trường Malaysia
4.2.1 Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia
4.2.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Malaysia
4.2.3. Giá xuất khẩu cao su sang Malaysia
4.3. Thị trường Ấn Độ
4.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ
4.3.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ
4.3.3. Giá xuất khẩu cao su sang Ấn Độ
5. Xuất khẩu cao su theo chủng loại và chủng loại cao su xuất khẩu theo thị trường
5.1. Xuất khẩu cao su 10 tháng năm 2017 theo chủng loại
5.2. Xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường
5.3. Xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường
5.4. Xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường
PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu
2.1. Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất 10 tháng năm 2017
2.2. Doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu trong 10 tháng năm 2017
PHẦN 5: GIÁ CAO SU THẾ GIỚI – GIÁ CAO SU VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
1. Giá cao su trên thị trường thế giới
2. Giá cao su tại thị trường trong nước
3. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam
3.1. Tại thị trường biên mậu
3.2. Giá xuất khẩu một số chủng loại cao su chính
3.2.1 Giá xuất khẩu cao su SVR 10 trong 10 tháng 2017
3.2.2 Giá xuất khẩu cao su SVR3L trong 10 tháng 2017
PHẦN 6: NHẬP KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Tổng lượng và giá trị nhập khẩu cao su của Việt Nam
2. Cơ cấu nhập khẩu cao su từ các thị trường trong năm 2017
3. Các thị trường nhập khẩu cao su lớn của Việt Nam
3.1. Thị trường Campuchia
3.2. Thị trường Hàn Quốc
3.3. Thị trường Trung Quốc
PHẦN 7: TRIỂN VỌNG
1. Triển vọng kinh tế thế giới
2. Triển vọng giá dầu
3. Triển vọng thị trường cao su
PHẦN 8: CẬP NHẬT VĂN BẢN CHÍNH SÁCH NGÀNH 2017
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1: Tổng sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu, 2006 – 2017, (Nghìn tấn)
Hình 2: Sản lượng cao su thiên nhiên, sản lượng cao su tổng hợp toàn thế giới, năm 2000 – 2017, (Nghìn tấn)
Hình 3: Sản lượng cao su thiên nhiên tại các nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới theo quý từ 2008-2017, (Nghìn tấn)
Hình 4: Tiêu thụ cao su thiên nhiên thế giới, năm 2000 – 2017, (Nghìn tấn)
Hình 5: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Thái Lan, năm 2011 – năm 2017*, (Nghìn tấn)
Hình 6: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Indonesia, năm 2011-2017*, (Nghìn tấn)
Hình 7: Sản lượng sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên của Malaysia, năm 2011 – năm 2017*, (Nghìn tấn)
Hình 8: Tổng tiêu dùng cao su thiên nhiên Trung Quốc, 2011-2017* (Nghìn tấn)
Hình 9: Tổng tiêu dùng cao su thiên nhiên Ấn Độ, 2011 – 2017* (Nghìn tấn)
Hình 10: Sản lượng cao su thiên nhiên của Việt Nam niên vụ 2012/2013-2016/2017, (Nghìn tấn)
Hình 11: Cơ cấu diện tích cao su theo khu vực, 2016-2017, (%)
Hình 12: Cơ cấu sản lượng cao su theo khu vực, 2016-2017, (%)
Hình 13: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1/2016 – tháng 11/2017
Hình 14: Tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng 2017 so với năm 2016, (%)
Hình 15: Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, năm 2001- 11T/2017
Hình 16: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam theo lượng 10 tháng 2017 và cùng kỳ 2016, (%)
Hình 17: Lượng xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng, tháng 1/2017-11/2017, tấn
Hình 18: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, tháng 1/2016 – tháng 10/2017
Hình 19: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 10 tháng 2017 so với cùng kỳ 2016
Hình 20: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia, tháng 1/2016 – tháng 10/2017
Hình 21: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia 10 tháng 2017 so với cùng kỳ 2016
Hình 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ, tháng 1/2016 – tháng 10/2017
Hình 23: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ 10 tháng 2017 so với cùng kỳ 2016
Hình 24: Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016, (%)
Hình 25: Xuất khẩu cao su SVR3L của Việt Nam từ 1/2016-10/2017
Hình 26: Xuất khẩu cao su SVR10 của Việt Nam từ 1/2016-10/2017
Hình 27: Xuất khẩu cao su RSS3 của Việt Nam từ 1/2016-10/2017
Hình 28: Giá cao su RSS3 tại sàn giao dịch SICOM, tháng 1/2016 – 10/2017, (USD/kg)
Hình 29: Diễn biến giá một số loại mủ tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2016 – tháng 11/2017, đồng/kg
Hình 30: Diễn biến giá một số loại cao su thành phẩm tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2016 – tháng 11/2017, đồng/kg
Hình 31: Giá cao su SVR 3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng, tháng 1/2017-11/2017, (VND/kg)
Hình 32: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam, tháng 1/2016 – tháng 10/2017
Hình 33: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su trung bình theo tháng trong năm 2017 so với năm 2016, %
Hình 34: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su của Việt Nam theo trị giá 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016, (%)
Hình 35: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Campuchia từ tháng 1/2016 – 10/2017, triệu USD
Hình 36: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Hàn Quốc từ tháng 1/2016 – 10/2017, triệu USD
Hình 37: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc từ tháng 1/2016 – 10/2017, triệu USD
Hình 38: Diễn biến giá hàng hóa nông sản 1/2010-1/2018 (USD)
Hình 39: Diễn biến giá dầu thô Brent, USD/thùng, tháng 10/2016 – tháng 11/2017
Hình 40: Dự báo cung cầu cao su thiên nhiên 1995-2035 (triệu tấn)
Hình 41: Dự báo giá cao su thiên nhiên thế giới (USD/tấn)
Hình 42: Dự báo giá cao su thiên nhiên của World Bank, 2017-2030 (USD/tấn)
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Dự báo thiếu hụt nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới trong năm 2017
Bảng 2: Bảng cân đối cung cầu cao su Thái Lan (Nghìn tấn)
Bảng 3: Bảng cân đối cung cầu cao su Indonesia (Nghìn tấn)
Bảng 4: Bảng cân đối cung cầu cao su Malaysia (Nghìn tấn)
Bảng 5: Tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc)
Bảng 6: Sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu cao su của Trung Quốc, 2010-2017, (Nghìn tấn)
Bảng 7: Sản xuất, tiêu thụ và nhập khẩu cao su của Ấn Độ, 2010-2017, (Nghìn tấn)
Bảng 8: Diện tích, năng suất cây cao su vùng Tây Nguyên năm 2017
Bảng 9: Diện tích, năng suất, sản lượng cây cao su vùng Duyên hải Nam Trung bộ năm 2017
Bảng 10: Tỷ trọng lượng của top 10 thị trường xuất khẩu cao su 10 tháng 2017
Bảng 11: Sự thay đổi vị trí của Top 20 thị trường tính theo lượng lớn nhất 10 tháng năm 2017
Bảng 12: Xuất khẩu cao su đi 20 thị trường lớn nhất của Việt Nam 10 tháng 2017 so với cùng kỳ 2016, (tấn)
Bảng 13: Lượng và kim ngạch xuất khẩu theo chủng loại của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 10 tháng 2017 so với cùng kỳ 2016
Bảng 14: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-10/2017, (USD/tấn)
Bảng 15: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Malaysia 10 tháng 2017 so với cùng kỳ 2016
Bảng 16: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-10/2017, (USD/tấn)
Bảng 17: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Ấn Độ 10 tháng 2017 so với cùng kỳ 2016
Bảng 18: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-10/2017, (USD/tấn)
Bảng 19: Xuất khẩu các chủng loại cao su của Việt Nam 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Bảng 20: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Bảng 21: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Bảng 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Bảng 23: Tỷ trọng lượng của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su 10 tháng 2017
Bảng 24: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất về lượng 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Bảng 25: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Bảng 26: Xuất khẩu cao su Việt Nam sang một số thị trường của một số doanh nghiệp lớn 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Bảng 27: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Trung Quốc 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Bảng 28: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Malaysia 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Bảng 29: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Hàn Quốc 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
Bảng 30: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng FOB từ tháng 1-10/2017, (USD/tấn)
Bảng 31: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-10/2017
Bảng 32: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ một số thị trường lớn nhất 10 tháng năm 2017 và thay đổi so với cùng kỳ năm 2016, USD
Bảng 33: Dự báo GDP thế giới 2017, (%)
 
DANH MỤC CÁC HỘP
Hộp 1: Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng cao su tổng hợp từ Nhật Bản, Mỹ và các nước Liên minh châu Âu (EU)
Hộp 2: Chính phủ Ấn Độ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá lên một số loại cao su trong năm 2017
 
---
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện