Báo cáo thường niên Thị trường Cà phê 2019 & Triển vọng 2020
 

Báo cáo thường niên Thị trường Cà phê 2019 & Triển vọng 2020

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Cà phê 2019 & Triển vọng 2020, dự kiến phát hành ngày 10/1/2019.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ 2019 & TRIỂN VỌNG 2020

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

NIÊN VỤ CÀ PHÊ MỘT SỐ NƯỚC

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI NĂM 2019

1. Sản xuất cà phê thế giới niên vụ 2018/19

1.1. Gieo trồng và thu hoạch cà phê trên thế giới

1.2. Tổng sản lượng cà phê toàn thế giới

1.3. Top 10 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới niên vụ 2018/19

2. Xuất khẩu cà phê thế giới niên vụ 2018/19

2.1. Xuất khẩu cà phê theo niên vụ

2.2. Xuất khẩu cà phê theo chủng loại

3. Nhập khẩu cà phê thế giới niên vụ 2018/19

4. Tiêu thụ và Tồn kho niên vụ 2018/19

4.1. Tiêu thụ

4.2. Tồn kho

5. Giá cà phê thế giới

5.1. Robusta

5.2. Arabica

PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2019

1. Sản xuất cà phê của Việt Nam

2. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam

2.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê

2.2. Xuất khẩu cà phê theo chủng loại

2.3. Xuất khẩu theo doanh nghiệp

2.4. Xuất khẩu cà phê theo thị trường

3. Nhập khẩu cà phê của Việt Nam

4. Giá cà phê Việt Nam

4.1. Giá cà phê nội địa

4.2. Giá cà phê xuất khẩu

PHẦN 3. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NĂM 2020

1. Thị trường thế giới

2. Thị trường Việt Nam

PHẦN 4: CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH CÀ PHÊ

1. Chuỗi giá trị cà phê toàn cầu

2. Chuỗi giá trị cà phê Việt Nam, vị thế trong chuỗi cà phê toàn cầu

3. Phân tích SWOT ngành cà phê

PHẦN 5: PHỤ LỤC

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện