Báo cáo thường niên Thị trường Cà phê 2018 và Triển vọng 2019
 

Báo cáo thường niên Thị trường Cà phê 2018 và Triển vọng 2019

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên Thị trường Cà phê 2018 & Triển vọng 2019, phát hành ngày 10/01/2019. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC BẢNG   

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ          

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH      

NIÊN VỤ CÀ PHÊ MỘT SỐ NƯỚC          

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI NĂM 2018

1. Sản xuất cà phê thế giới niên vụ 2017/18  

1.1. Gieo trồng và thu hoạch cà phê trên thế giới      

1.2. Tổng sản lượng cà phê toàn thế giới       

1.3. Top 10 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới niên vụ 2017/18       

2. Xuất khẩu cà phê thế giới niên vụ 2017/18           

2.1. Xuất khẩu cà phê theo niên vụ   

2.2. Xuất khẩu cà phê theo chủng loại           

3. Nhập khẩu cà phê thế giới niên vụ 2017/18          

4. Tiêu thụ và Tồn kho niên vụ 2017/18        

4.1. Tiêu thụ   

4.2. Tồn kho   

5. Giá cà phê thế giới 

5.1. Robusta   

5.2. Arabica    

 

PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM NĂM 2018          

1. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam    

1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê   

1.2. Xuất khẩu cà phê theo chủng loại           

1.3. Xuất khẩu theo doanh nghiệp     

1.4. Xuất khẩu cà phê theo thị trường           

2. Nhập khẩu cà phê của Việt Nam   

3. Giá cà phê Việt Nam         

3.1. Giá cà phê nội địa

3.2. Giá cà phê xuất khẩu      

 

PHẦN 3. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NĂM 2019     

1. Thị trường thế giới 

2. Thị trường Việt Nam         

 

PHẦN 4: CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH CÀ PHÊ      

1. Chuỗi giá trị cà phê toàn cầu         

2. Chuỗi giá trị cà phê Việt Nam, vị thế trong chuỗi cà phê toàn cầu           

3. Phân tích SWOT ngành cà phê      

 

PHẦN 5: PHỤ LỤC 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Thời vụ thu hoạch cà phê tại một số quốc gia sản xuất chính          

Bảng 2: Top 10 nước có sản lượng cà phê lớn nhất thế giới cùng thời vụ thu hoạch niên vụ 2017/18 (triệu bao)           

Bảng 3: Sản lượng cà phê toàn cầu theo niên vụ giai đoạn 2015-2018 và dự báo niên vụ 2018/19 (triệu bao)           

Bảng 4: Top 10 nước có sản lượng cà phê Arabica lớn nhất thế giới niên vụ 2017/18 (triệu bao)

Bảng 5: Top 10 nước có sản lượng cà phê Robusta lớn nhất thế giới niên vụ 2017/18 (triệu bao)

Bảng 6: Top 10 quốc gia xuất khẩu cà phê niên vụ 2017/18 so sánh với 2016/17, triệu bao (1bao=60kg)  

Bảng 7: Xuất khẩu cà phê theo chủng loại của thế giới, triệu bao (1bao=60kg)       

Bảng 8: Top 20 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất từ niên vụ 2013/14 đến 2017/18, triệu bao

Bảng 9: Top 10 quốc gia có tồn kho cà phê lớn nhất từ niên vụ 2013/14 đến 2017/18, triệu bao

Bảng 10: Tồn kho cà phê hạt tại một số cảng tại Mỹ (triệu bao)       

Bảng 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2018 so với năm 2017     

Bảng 12: Top 20 thị trường nhập khẩu cà phê hàng đầu 11 tháng đầu năm 2018 (so sánh với cùng kỳ 2017) – ngàn tấn         

Bảng 13: Giá trị nhập khẩu cà phê của Việt Nam theo năm (triệu USD)      

Bảng 14: Giá trị nhập khẩu cà phê của Việt Nam theo thị trường (triệu USD)        

Bảng 15: Giá một số đơn hàng cà phê Robusta năm 2018 (FOB)    

Bảng 16: Giá một số đơn hàng cà phê Arabica năm 2018 (FOB)     

Bảng 17: Cân đối cung cầu cà phê thế giới niên vụ 2018/19 (triệu bao)       

Bảng 18: Lượng tồn kho cuối niên vụ 2014-2019     

Bảng 19: Thương mại toàn cầu niên vụ 2014-2019   

Bảng 20: Tiêu thụ toàn cầu niên vụ 2014-2019         

Bảng 21: Bảng xu hướng nhập khẩu của 10 thị trường lớn niên vụ 2018/19

Bảng 22: Bảng cân đối cung – cầu cà phê của Việt Nam niên vụ 2016/17 – 2018/19, ngàn bao      

 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu 1: Top 10 quốc gia có sản lượng cà phê cao nhất thế giới niên vụ 2016/17, 2017/18 (triệu bao)         

Biểu 2: Tỷ trọng các nước sản xuất cà phê Arabica lớn niên vụ 2017/18     

Biểu 3: Tỷ trọng các nước sản xuất cà phê Robusta lớn niên vụ 2017/18     

Biểu 4: Thị phần xuất khẩu cà phê của các nước niên vụ 2017/18 (%)         

Biểu 5: Thị phần xuất khẩu cà phê của các nước niên vụ 2016/17 (%)         

Biểu 6: Cơ cấu xuất khẩu cà phê thế giới theo chủng loại niên vụ 2017/18 (%)       

Biểu 7: Top 10 quốc gia, khu vực nhập khẩu cà phê trong niên vụ 2017/18 và dự báo 2018/19 (triệu bao)

Biểu 8: Thị phần nhập khẩu cà phê của các nước niên vụ 2017/18   

Biểu 9: Thị phần nhập khẩu cà phê của các nước niên vụ 2016/17   

Biểu 10: Tồn kho cà phê thế giới giai đoạn 2014-2018, triệu bao     

Biểu 11: Tồn kho cà phê hạt tại một số quốc gia và khu vực (triệu bao 60kg)          

Biểu 12: Lượng tồn kho cà phê hạt của Hoa Kỳ giai đoạn 2017-2018 ( triệu bao)   

Biểu 13: Diễn biến giá cà phê Robusta theo tuần 2017- 2018, cập nhật đến tuần 19/12-25/12/2018           

Biểu 14: Diễn biến giá cà phê Arabica theo tuần 2017- 2018, cập nhật đến tuần 19/12-25/12/2018

Biểu 16: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam từ năm 2008-2018  

Biểu 17: Cơ cấu về lượng các chủng loại cà phê xuất khẩu của Việt Nam 11 tháng đầu 2018 và năm 2017           

Biểu 18: Cơ cấu về kim ngạch các chủng loại cà phê xuất khẩu của Việt Nam, 11 tháng 2018 và năm 2017           

Biểu 19: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất năm 2018 (ngàn tấn)      

Biểu 20: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất năm 2017 (ngàn tấn)      

Biểu 21: Tỷ trọng của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê theo lượng, 11 tháng đầu năm 2018 (%)           

Biểu 22: Tỷ trọng của các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê theo lượng, năm 2017, (%)       

Biểu 23: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất năm 2018 (ngàn tấn)    

Biểu 24: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Arabica lớn nhất năm 2018 (ngàn tấn)     

Biểu 25: Cơ cấu về lượng các thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2018 

Biểu 26: Cơ cấu về lượng các thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2017          

Biểu 27: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đến thị trường EU 11 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn)    

Biểu 28: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đến thị trường USA 11 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn)  

Biểu 29: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đến thị trường Nhật Bản 11 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn)           

Biểu 30: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đến thị trường Spain 11 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn) 

Biểu 31: Giá cà phê vối nhân xô tại Đăk Lắk và Lâm Đồng theo tuần (2017-2018) cập nhật đến tuần 20-26/12/2018, đồng/kg  

Biểu 32: Giá cà phê Robusta xuất khẩu tại cảng Sài Gòn năm 2018, theo tuần       

Biểu 33: Giá xuất khẩu cà phê Robusta theo tháng từ 1/2016-12/2018 (FOB HCM, USD/tấn)      

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1: Cây cà phê dự kiến thu hoạch vào đầu tháng 11 tới tại huyện Cư Mgar - Đắk Lắk. Người nông dân cho biết thời tiết rất thuận lợi cho việc thu hoạch.           

Hình 2: Cây cà phê còn xanh – dự kiến thu hoạch vào tháng 12 tại tỉnh Đắk Nông.           

Hình 3: Cây cà phê đã chín đều và đẹp chuẩn bị được thu hoạch vào cuối tháng 11 tại huyện Cư Mgar - Đắk Lắk     

Hình 4: Nông dân huyện Cư Mgar – Đắk Lắk tiến hành sấy khô cà phê vừa mới thu hoạch, trời nắng không nhiều nên việc phơi sấy gặp đôi chút khó khăn.        

Hình 5: Chuỗi giá trị cà phê toàn cầu

Hình 6: Chuỗi giá trị cà phê Việt Nam         

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện