Báo cáo thường niên Thị trường Cà phê 2017 và Triển vọng 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo thường niên Thị trường Cà phê 2017 và Triển vọng 2018

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo thường niên thị trường cà phê 2017 và triển vọng 2018, phát hành ngày 10/01/2018. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC
TỔNG LƯỢC
I. CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH CÀ PHÊ
1. Chuỗi giá trị cà phê toàn cầu
2. Chuỗi giá trị cà phê Việt Nam, vị thế trong chuỗi cà phê toàn cầu
II. PHÂN TÍCH SWOT NGÀNH CÀ PHÊ
PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI
I.   SẢN XUẤT CÀ PHÊ THẾ GIỚI
1. Gieo trồng và thu hoạch cà phê trên thế giới
2. Tổng sản lượng cà phê toàn thế giới
3. Top 10 quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới niên vụ 2016/17, dự báo cho niên vụ 2017/18
II. XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THẾ GIỚI
1. Xuất khẩu cà phê theo niên vụ
2. Xuất khẩu cà phê theo chủng loại
III. NHẬP KHẨU
IV. TIÊU THỤ VÀ TỒN KHO
1. Tiêu thụ
2. Tồn kho
PHẦN 3. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM
I. SẢN XUẤT
II. XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê
2. Giá cà phê Việt Nam
3. Xuất khẩu cà phê theo tháng năm 2017
4. Xuất khẩu cà phê theo chủng loại
5. Xuất khẩu cà phê theo thị trường
6. Xuất khẩu theo doanh nghiệp
III. NHẬP KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM
PHẦN 4. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
I. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
1. Tồn kho cà phê thế giới
2. Diễn biến tỷ giá các đồng tiền chủ chốt (USD, BRL) 
II. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
1. Quy hoạch/kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu
2. Cân đối cung cầu cà phê Việt Nam
3. Dự báo xu hướng thị trường cà phê Việt Nam niên vụ 2017/18

 

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện