Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Tôm
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Tôm

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Tôm. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC HỘP
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
PHẦN 1: CUNG CẦU TÔM THẺ VÀ TÔM SÚ VIỆT NAM NĂM 2020 VÀ TRIỂN VỌNG
1. Cung cầu tôm thẻ và tôm sú của Việt Nam 
1.1. Cung cầu tôm thẻ Việt Nam 
1.2. Cung cầu tôm sú Việt Nam 
2. Triển vọng cung cầu tôm Việt Nam
PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG TÔM THẾ GIỚI 
1. Tác động của dịch COVID-19 đối với ngành tôm thế giới
2. Thị trường Trung Quốc
2.1. Diễn biến giá
2.2. Thương mại
3. Thị trường Thái Lan
3.1. Diễn biến giá
3.2. Thương mại
4. Thị trường Ecuador
4.1. Diễn biến giá
4.2. Thương mại
5. Thị trường Ấn Độ
5.1. Diễn biến giá
5.2. Thương mại
6. Thị trường Mỹ
7. Thị trường Nhật Bản
PHẦN 3: SẢN XUẤT TÔM THẺ, TÔM SÚ VÀ TIÊU THỤ THỨC ĂN TÔM CỦA VIỆT NAM
1. Sản xuất tôm của Việt Nam
2. Nhu cầu tiêu thụ thức ăn cho tôm
PHẦN 4: GIÁ TÔM THẺ, TÔM SÚ NGUYÊN LIỆU TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ TƯƠNG QUAN VỚI GIÁ XUẤT KHẨU
1. Giá tôm sú, tôm thẻ nguyên liệu tại thị trường Việt Nam
1.1. Giá tôm thẻ nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
1.1.1. Giá tôm thẻ nguyên liệu thương lái thu mua tại ao
1.1.2. Giá tôm thẻ nhà máy thu mua
1.2. Giá tôm sú nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
1.2.1. Giá tôm sú nguyên liệu tại ao
1.2.2. Giá tôm sú nhà máy thu mua
1.3. Giá tôm thẻ nguyên liệu tại khu vực miền Trung
1.4. Giá tôm nguyên liệu khu vực biên giới Việt- Trung
2. Tương quan giữa giá tôm sú nguyên liệu và giá tôm sú xuất khẩu
2.1. Giá xuất khẩu tôm sú
2.2. Giá xuất khẩu tôm thẻ
PHẦN 5: XUẤT KHẨU TÔM CỦA VIỆT NAM
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam
2. Xuất khẩu tôm theo chủng loại
3. Tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam, tôm thẻ và tôm sú theo khu vực
4. Tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam, tôm thẻ và tôm sú theo thị trường
4.1. Tổng số lượng thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam
4.2. Sự chi phối của top 10 thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất
4.3. Sự thay đổi vị trí của top 20 thị trường lớn nhất
4.4. Sự thay đổi thị phần xuất khẩu của các thị trường
PHẦN 6: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TÔM CỦA VIỆT NAM
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm hàng đầu
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm hàng đầu
2.1. Sự thay đổi vị trí của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất
2.2. Xuất khẩu của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019
2.2.1. Xuất khẩu tôm của top 20 doanh nghiệp lớn nhất 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ 2019
2.2.2. Sự thay đổi thị phần kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm
2.2.3. Sự thay đổi thị phần lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm
PHẦN 7: XUẤT KHẨU TÔM (TÔM THẺ, TÔM SÚ) THEO THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU
1. Thị trường Mỹ
1.1. Đơn hàng tôm của Việt Nam bị FDA từ chối
1.2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ
1.3. Đơn giá xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ
1.4. Doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ
2. Thị trường Trung Quốc
2.1. Xuất khẩu tôm qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc
2.2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
2.3. Đơn giá xuất khẩu tôm vào thị trường Trung Quốc
2.4. Doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào thị trường Trung Quốc
3. Thị trường Nhật Bản
3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
3.2. Đơn giá xuất khẩu tôm vào thị trường Nhật Bản
3.3. Doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào thị trường Nhật Bản
4. Thị trường Hàn Quốc
4.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc
4.2. Đơn giá xuất khẩu tôm vào thị trường Hàn Quốc
4.3. Doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào thị trường Hàn Quốc
5. Thị trường khu vực EU
5.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường EU
5.2. Đơn giá xuất khẩu tôm vào thị trường EU
5.3. Doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào thị trường EU
PHẦN 8: NHẬP KHẨU TÔM, CÁC HÌNH THỨC NHẬP KHẨU TÔM CỦA VIỆT NAM – THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP VÀ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU TÔM NGUYÊN LIỆU CHO VIỆT NAM
1. Nhập khẩu tôm của Việt Nam năm 6 tháng đầu năm 2020
1.1. Lượng và kim ngạch nhập khẩu tôm
1.2. Nhập khẩu tôm theo loại hình nhập khẩu
1.3. Nhập khẩu tôm theo chủng loại
2. Tôm nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu 
2.1. Lượng và kim ngạch
2.2. Nhập khẩu tôm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu theo chủng loại
2.3. Top 10 thị trường xuất khẩu tôm nguyên liệu vào Việt Nam lớn nhất 
2.4. Top 20 DN nhập khẩu tôm nguyên liệu vào Việt Nam lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2020
PHẦN 9: THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN VIỆT NAM 6 THÁNG NĂM 2020
1. Sản lượng thủy sản của Việt Nam
2. Chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng và khai thác thủy sản
3. Xuất khẩu thủy sản chung
4. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 theo khu vực
 
 
 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:
 

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện