Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Phân bón
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Phân bón

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Phân bón. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC
PHẦN 1: SẢN XUẤT-TIÊU THỤ-TỒN KHO CÁC LOẠI PHÂN BÓN CỦA VIỆT NAM
I. Sản lượng phân bón Việt Nam sản xuất 6 tháng đầu năm 2020
II. Chỉ số sản xuất ngành phân bón 6 tháng đầu năm 2020
III. Chỉ số tồn kho ngành phân bón 6 tháng đầu năm 2020
PHẦN 2: NHẬP KHẨU VÀ DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU PHÂN BÓN VIỆT NAM
I. Nhập khẩu phân bón của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón
2. Nhập khẩu phân bón theo chủng loại
II. Nhập khẩu phân bón theo thị trường 6 tháng đầu năm 2020
1. Top 10 thị trường nhập khẩu phân bón của Việt Nam
2. Thay đổi vị trí của top 10 thị trường nhập khẩu phân bón lớn nhất
3. Nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ chốt
III. Doanh nghiệp nhập khẩu phân bón Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. TOP các doanh nghiệp tham gia nhập khẩu phân bón Việt Nam
2. Thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất
PHẦN 3: XUẤT KHẨU VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN VIỆT NAM
I. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. Tạm nhập tái xuất
2. Xuất khẩu hàng xuất xứ Việt Nam
II. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu phân bón của Việt Nam
1. Xuất khẩu phân bón của Việt Nam theo chủng loại
2. Xuất khẩu phân bón của Việt Nam theo thị trường
3. Doanh nghiệp xuất khẩu phân bón của Việt Nam
3.1. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân bón lớn nhất Việt Nam
3.2. Thay đổi vị trí của top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân bón lớn nhất
PHẦN 4: THỊ TRƯỜNG URE THẾ GIỚI – TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
PHẦN 4.1: URE THẾ GIỚI VÀ TRUNG QUỐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
I. Thị trường Ure thế giới 6 tháng đầu năm 2020
II. Thị trường Ure Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2020
1. Sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu Ure của Trung Quốc
2. Giá Ure nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc
PHẦN 4.2: THỊ TRƯỜNG URE VIỆT NAM: CUNG CẦU – DOANH NGHIỆP - GIÁ URE VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ TRIỂN VỌNG
I. Cung cầu Ure Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng
II. Sản xuất Ure của Việt Nam
III. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu Ure của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu Ure của Việt Nam
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân Ure
3. Thị trường nhập khẩu Ure
IV. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu Ure của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu Ure của Việt Nam
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân Ure
3. Thị trường xuất khẩu Ure của Việt Nam
V. Giá Ure giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
PHẦN 5: THỊ TRƯỜNG DAP THẾ GIỚI – TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
PHẦN 5.1: DAP THẾ GIỚI VÀ TRUNG QUỐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
I. Thị trường DAP thế giới 6 tháng đầu năm 2020
II. Thị trường DAP Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2020
1. Sản xuất và xuất khẩu DAP Trung Quốc
2. Giá DAP nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc
PHẦN 5.2: THỊ TRƯỜNG DAP VIỆT NAM: CUNG CẦU – DOANH NGHIỆP – GIÁ DAP VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ TRIỂN VỌNG
I. Cung cầu DAP Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng
II. Sản xuất DAP của Việt Nam
III. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu DAP của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu DAP của Việt Nam
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân DAP
3. Thị trường nhập khẩu DAP
IV. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu DAP của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu DAP của Việt Nam
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân DAP
3. Thị trường xuất khẩu DAP của Việt Nam
V. Giá DAP giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
PHẦN 6: THỊ TRƯỜNG NPK VIỆT NAM: DOANH NGHIỆP - GIÁ NPK VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
I. Sản xuất NPK của Việt Nam
II. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu NPK của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu NPK của Việt Nam
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân NPK
3. Thị trường nhập khẩu NPK
III. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu NPK của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu NPK của Việt Nam
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân NPK
3. Thị trường xuất khẩu NPK của Việt Nam
IV. Giá NPK giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam
PHẦN 7: THỊ TRƯỜNG KALI THẾ GIỚI – TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
PHẦN 7.1: THỊ TRƯỜNG KALI THẾ GIỚI – TRUNG QUỐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
I. Thị trường Kali thế giới 6 tháng đầu năm 2020
II. Thị trường Kali Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2020
PHẦN 7.2: THỊ TRƯỜNG KALI VIỆT NAM: DOANH NGHIỆP – GIÁ KALI VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
I. Nhập khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu Kali của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu Kali của Việt Nam
2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu phân Kali
3. Thị trường nhập khẩu Kali
II. Xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu Kali của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu Kali của Việt Nam
2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu phân Kali
3. Thị trường xuất khẩu Kali
III. Giá Kali giao dịch tại thị trường nội địa Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020
PHẦN 8: PHỤ LỤC

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:
 

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện