Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Chăn nuôi
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Chăn nuôi

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Chăn nuôi. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

A.THỊ TRƯỜNG HEO VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

I. Thị trường heo thế giới

1. Sản xuất và tiêu thụ thịt heo của thế giới

2. Thương mại thịt heo thế giới

3. Giá cả

II.Thị trường heo Việt Nam

1. Sản xuất thịt heo Việt Nam

2. Tiêu thụ thịt heo Việt Nam

3. Thương mại thịt heo Việt Nam

3.1. Nhập khẩu

3.1.1. Nhập khẩu heo sống

3.1.2. Nhập khẩu heo đã qua giết mổ, chế biến

3.2. Xuất khẩu

3.2.1. Xuất khẩu heo sống theo đường biên mậu

3.2.2. Xuất khẩu thịt heo theo đường chính ngạch

4. Diễn biến giá heo hơi 6 tháng đầu năm 2020

III. Triển vọng thị trường thịt heo Việt Nam và thế giới 6 tháng cuối năm 2020

B. THỊ TRƯỜNG THỊT GÀ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

I. Thị trường thịt gà thế giới

II. Thị trường thịt gà Việt Nam

1. Chăn nuôi gà Việt Nam 2020

2. Tiêu thụ thịt gà Việt Nam

3. Thương mại thịt gà Việt Nam

3.1 Nhập khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ

3.2. Xuất khẩu thịt gia cầm đã qua giết mổ

4. Diễn biến giá gà 6 tháng đầu năm 2020

4.1. Giá gà tam hoàng

4.2. Giá gà trắng

5. Chăn nuôi vịt tại Việt Nam

III. Triển vọng thị trường thịt gà Việt Nam và thế giới 6 tháng cuối năm 2020

D. THỊ TRƯỜNG THỊT BÒ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

I. Thị trường thịt bò thế giới

II. Thị trường thịt bò Việt Nam

1. Sản xuất thịt bò Việt Nam

2. Thương mại thịt bò Việt Nam

2.1. Nhập khẩu bò sống theo đường biển và đường biên mậu

2.2.  Nhập khẩu thịt trâu/bò tươi sống/đông lạnh/ướp lạnh

3. Xuất khẩu trâu/bò sống và thịt trâu/bò theo đường biên mậu

III. Triển vọng thị trường thịt bò Việt Nam và thế giới năm 2020

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:
 

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

 

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện