Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Cao su
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Cao su

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Cao su. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HỘP
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: CUNG CẦU CAO SU THẾ GIỚI
1. Tổng cung cao su thiên nhiên tại các nước sản xuất lớn nhất thế giới
2. Nhu cầu, tiêu thụ, tồn kho cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp toàn thế giới
3. Sản xuất, xuất khẩu cao su thiên nhiên tại một số nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới
3.1. Thái Lan
3.2. Indonesia
3.3. Malaysia
4. Nhập khẩu và tiêu thụ cao su thiên nhiên tại một số nước lớn trên thế giới
4.1. Trung Quốc
4.2. Ấn Độ
PHẦN 2: SẢN XUẤT CAO SU THIÊN NHIÊN VIỆT NAM
PHẦN 3: XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2020
2. Xuất khẩu cao su theo thị trường
2.1. Sự chi phối của các thị trường xuất khẩu hàng đầu
2.2. Sự thay đổi vị trí của top 10 thị trường lớn nhất 6 tháng năm 2020
2.3. Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo thị trường 6 tháng năm 2020
2.4. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam đi 20 thị trường lớn nhất
3. Các thị trường xuất khẩu cao su lớn của Việt Nam
3.1. Thị trường Trung Quốc
3.1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
3.1.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc
3.1.3. Giá xuất khẩu cao su sang Trung Quốc
3.2. Thị trường Malaysia
3.2.1 Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia
3.2.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Malaysia
3.2.3. Giá xuất khẩu cao su sang Malaysia
3.3. Thị trường Ấn Độ
3.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ
3.3.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ
3.3.3. Giá xuất khẩu cao su sang Ấn Độ
4. Xuất khẩu cao su theo chủng loại và chủng loại cao su xuất khẩu theo thị trường
4.1. Xuất khẩu cao su 6 tháng năm 2020 theo chủng loại
4.2. Xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường
4.3. Xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường
4.4. Xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường
PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu
2.1. Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất 6 tháng năm 2020
2.2. Doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu trong 6 tháng năm 2020
PHẦN 5: GIÁ CAO SU THẾ GIỚI – GIÁ CAO SU VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
1. Giá cao su trên thị trường thế giới
2. Giá cao su tại thị trường trong nước
3. Giá xuất khẩu một số chủng loại cao su chính
3.1. Giá xuất khẩu cao su SVR10 trong 6 tháng năm 2020
3.2. Giá xuất khẩu cao su SVR3L trong 6 tháng năm 2020
PHẦN 6: NHẬP KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Tổng lượng và giá trị nhập khẩu cao su của Việt Nam
2. Cơ cấu nhập khẩu cao su từ các thị trường trong 6 tháng năm 2020
3. Các thị trường nhập khẩu cao su lớn của Việt Nam
3.1. Thị trường Campuchia
3.2. Thị trường Hàn Quốc
3.3. Thị trường Trung Quốc
PHẦN 7: TRIỂN VỌNG
1. Triển vọng kinh tế thế giới
2. Triển vọng giá dầu
3. Triển vọng thị trường cao su
 
 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:
 

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

 

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện