Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Cá tra
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Cá tra

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 và triển vọng ngành Cá tra. Báo cáo có nội dung dự kiến như sau:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: CÂN ĐỐI CUNG CẦU CÁ TRA NGUYÊN LIỆU 6 THÁNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN VỌNG
1. Cung cầu thị trường cá tra 6 tháng đầu năm 2020
2. Triển vọng cung cầu thị trường cá tra dự kiến 6 tháng cuối năm 2020
PHẦN 2: DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRONG 6 THÁNG NĂM 2020
1. Sản xuất
2. Giá cá tra nguyên liệu – giá cá giống và giá xuất khẩu
2.1. Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ
2.2. Giá cá tra giống tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ
2.3. Giá cá tra xuất khẩu
PHẦN 3: XUẤT KHẨU CÁ TRA CỦA VIỆT NAM 6 THÁNG 2020
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam 6 tháng 2020
2. Xuất khẩu cá tra theo khu vực
3. Xuất khẩu cá tra theo thị trường
3.1. Tổng số lượng thị trường cá tra Việt Nam xuất khẩu
3.2. Sự chi phối của top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất
3.3. Sự thay đổi vị trí của top 20 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất
3.4. Sự thay đổi thị phần xuất khẩu của các thị trường xuất khẩu cá tra
PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ TRA VIỆT NAM 6 THÁNG 2020
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu
2.1. Sự thay đổi vị trí của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất 6 tháng 2020
2.2. Xuất khẩu của top 20 doanh nghiệp lớn nhất 6 tháng 2020 so với cùng kỳ 2019
2.2.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong 6 tháng 2020 so với cùng kỳ 2019
2.2.2. Sự thay đổi thị phần lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra
PHẦN 5: THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CÁ TRA TRỌNG ĐIỂM VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU
1. Thị trường Trung Quốc-Hồng Kông
1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông
1.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc - Hồng Kông
1.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc – Hồng Kông
2. Thị trường Mỹ
2.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Mỹ
2.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ
2.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ
2.4. Thuế chống bán phá giá cá tra POR15 chính thức & một số nhận định
2.5. Chương trình kiểm soát cá da trơn xuất khẩu sang Mỹ
3. Thị trường khu vực EU
3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực EU
3.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực EU
3.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực EU
3.4. Số đơn hàng cá tra bị cảnh báo về dư lượng kháng sinh/chất lượng thực phẩm 6 tháng 2020
4. Thị trường khu vực Bắc Mỹ
4.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Bắc Mỹ
4.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra vào khu vực Bắc Mỹ
4.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Bắc Mỹ
5. Thị trường khu vực ASEAN
5.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực ASEAN
5.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực ASEAN
5.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực ASEAN
6. Thị trường khu vực Trung Đông
6.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông
6.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông
6.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Trung Đông
7. Thị trường khu vực Nam Mỹ
7.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ
7.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ
7.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Nam Mỹ
PHẦN 6: THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN VIỆT NAM 6 THÁNG NĂM 2020
1. Sản lượng thủy sản của Việt Nam
2. Chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng và khai thác thủy sản
3. Xuất khẩu thủy sản chung
4. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 theo khu vực
PHẦN 7: PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Giá cám thủy sản của một số công ty từ tháng 3/2020-7/2020
Phụ lục 2: Nhập khẩu cá da trơn và cá rô phi của thị trường Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2020 (NOAA)

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua để được chuyển sớm các báo cáo, vui lòng liên hệ:
 

CUSTOMER DEPARTMENT
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 2606, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Website: agromonitor.vn | viettraders.com  | Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Hotline 1: 0943-411-411 Lúa gạo, Mía đường, Cà phê, Hồ tiêu
Hotline 2: 0936-288-112 Phân bón, Tôm, Cá tra, Cao su
Hotline 3: 0982-425-489 TACN, Chăn nuôi, Sắn, Ngô, Hạt điều

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện