Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Lúa gạo và Triển vọng
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Lúa gạo và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Lúa gạo & Triển vọng, phát hành tháng 08/2019. Báo cáo có nội dung như sau:


MỤC LỤC

CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ THÔNG DỤNG    7
1. CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU 2019    15
2. CÂN ĐỐI CUNG CẦU NĂM 2019 VÙNG ĐBSCL    17
3. DỰ BÁO USDA 7/2019: DỰ BÁO NHẬP KHẨU GẠO CỦA TRUNG QUỐC NĂM 2019 TIẾP TỤC GIẢM    17
4. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC    20
4.1. Gạo trắng IR50404    20
4.2. Gạo thơm    25
4.3. Gạo nếp    29
4.4. Giá xuất khẩu tham chiếu.    31
5. SỐ LIỆU XUẤT KHẨU    33
5.1. Thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam    34
5.2. Xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại    38
5.3. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu.    40
5.4. Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu    42
6. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ    44
6.1. Các nước xuất khẩu    44
6.1.1. Thái Lan    44
6.1.2. Ấn Độ    46
6.1.3. Myanmar    47
6.1.4. Campuchia    48
6.2. Các nước nhập khẩu    48
6.2.1. Trung Quốc    48
6.2.2. Philippines    49
6.2.3. Cote Divoire    50
6.2.4. Ai Cập    50
6.2.5. Bangladesh    50
6.2.6. Iraq    50
7. SỰ KIỆN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ    51
8. PHỤ LỤC SỐ LIỆU    54
8.1. Top thị trường nhập khẩu chính    55
8.2. Top các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu    57
8.3. Top các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu    63
8.4. Top các doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo chủng loại    69
8.4.1. IR50404 5% tấm    69
8.4.2. OM5451    70
8.4.3. Gạo 100% tấm    71
8.4.4. Japonica    72
8.4.5. Jasmine    73
8.4.6. ST21    74
8.4.7. KDM    75
8.4.8. Nàng Hoa    76
8.4.9. Đài Thơm 8    77
8.4.10. Tấm thơm    78
8.4.11. Nếp    79
8.4.12. Tấm nếp    80


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2019 (ngàn tấn)    17
Bảng 2: Những thay đổi về thương mại năm 2019 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):    18
Bảng 3: Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2019 (triệu tấn)    18
Bảng 4: Bảng dự báo xuất khẩu niên vụ 2018/19 của USDA tháng 7/2019 (triệu tấn)    19
Bảng 5: Bảng dự báo nhập khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 7/2019 (triệu tấn)    19
Bảng 6: Lượng gạo xuất khẩu phân theo chủng loại của Việt Nam theo tháng năm 2019 (ngàn tấn)    38
Bảng 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo 1/2017-6/2019    54
Bảng 20: Top 20 thị trường 6 tháng đầu năm 2019 theo lượng    55
Bảng 21: Top 20 thị trường 6 tháng đầu năm 2019 theo kim ngạch    56
Bảng 22: Top 10 DN xuất khẩu về lượng tháng 6/2019    57
Bảng 23: Top 10 DN xuất khẩu về lượng 6 tháng đầu năm 2019    57
Bảng 24: Top 10 DN xuất khẩu về lũy kế lượng 3 tháng các tháng 4-5-6/2019    58
Bảng 25: Top 10 DN về lũy kế lượng 3 tháng các tháng 1-2-3/2019    58
Bảng 26: Top 10 DN xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất về lượng tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó (ngàn tấn)    59
Bảng 27: Top 10 DN xuất khẩu sụt giảm mạnh nhất về lượng tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó (ngàn tấn)    59
Bảng 28: Top 10 DN xuất khẩu về kim ngạch tháng 6/2019    60
Bảng 29: Top 10 DN xuất khẩu về kim ngạch 6 tháng đầu năm 2019    60
Bảng 30: Top 10 DN xuất khẩu về lũy kế kim ngạch 3 tháng các tháng 4-5-6/2019    61
Bảng 31: Top 10 DN xuất khẩu về lũy kế kim ngạch 3 tháng các tháng 1-2-3/2019    61
Bảng 32: Top 10 DN xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất về kim ngạch tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó (triệu USD)    62
Bảng 33: Top 10 DN xuất khẩu sụt giảm mạnh nhất về kim ngạch tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó (triệu USD)    62
Bảng 34: Top 10 DN nhập khẩu về lượng tháng 6/2019    63
Bảng 35: Top 10 DN nhập khẩu về lượng 6 tháng đầu năm 2019    63
Bảng 36: Top 10 DN nhập khẩu về lũy kế lượng 3 tháng các tháng 4-5-6/2019    64
Bảng 37: Top 10 DN về lũy kế lượng 3 tháng các tháng 1-2-3/2019    64
Bảng 38: Top 10 DN nhập khẩu tăng trưởng mạnh nhất về lượng tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó (ngàn tấn)    65
Bảng 39: Top 10 DN nhập khẩu sụt giảm mạnh nhất về lượng tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó (ngàn tấn)    65
Bảng 40: Top 10 DN nhập khẩu về kim ngạch tháng 6/2019    66
Bảng 41: Top 10 DN nhập khẩu về kim ngạch 6 tháng đầu năm 2019    66
Bảng 42: Top 10 DN nhập khẩu về lũy kế kim ngạch 3 tháng các tháng 4-5-6/2019    67
Bảng 43: Top 10 DN nhập khẩu về lũy kế kim ngạch 3 tháng các tháng 1-2-3/2019    67
Bảng 44: Top 10 DN nhập khẩu tăng trưởng mạnh nhất về kim ngạch tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó (triệu USD)    68
Bảng 45: Top 10 DN nhập khẩu sụt giảm mạnh nhất về kim ngạch tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó (triệu USD)    68
Bảng 46: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    69
Bảng 47: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    69
Bảng 48: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    70
Bảng 49: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    70
Bảng 50: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    71
Bảng 51: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    71
Bảng 52: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    72
Bảng 53: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    72
Bảng 54: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    73
Bảng 55: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    73
Bảng 56: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    74
Bảng 57: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    74
Bảng 58: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    75
Bảng 59: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    75
Bảng 60: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    76
Bảng 61: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    76
Bảng 62: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    77
Bảng 63: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    77
Bảng 64: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    78
Bảng 65: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    78
Bảng 66: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    79
Bảng 67: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    79
Bảng 68: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019    80
Bảng 69: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019    80


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu 1: Giá nguyên liệu IR50404 tới kho theo tuần, năm 2018-2019, cập nhật đến tuần 1/7-5/7/2019    22
Biểu 2: Giá gạo trắng TP Đài Thơm 8 chưa sortex, tại nền theo tuần, năm 2018-2019, cập nhật đến tuần 1/7-5/7/2019    27
Biểu 3: Giá gạo trắng TP Nếp Long An 10% tấm lên cont tại kho theo tuần, năm 2018-2019, cập nhật đến tuần 1/7-5/7/2019    29
Biểu 4: Giá chào xuất khẩu theo tuần, 2018-2019, cập nhật đến tuần 1/7-5/7/2019, FOB, USD/tấn    32
Biểu 5: Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam theo tháng, 2017-2019 – cập nhật đến 6/2019    33
Biểu 6: Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo chủng loại luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019 (ngàn tấn)    34
Biểu 7: Cơ cấu xuất khẩu gạo theo chủng loại 6 tháng đầu năm 2019 (%)    39
Biểu 8: Cơ cấu xuất khẩu gạo theo chủng loại 6 tháng đầu năm 2018 (%)    39
Biểu 9: Top 20 DN xuất khẩu gạo luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019 (ngàn tấn)    40
Biểu 10: Top 10 DN xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2019 theo chủng loại (ngàn tấn)    41
Biểu 11: Top 10 DN xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2018 theo chủng loại (ngàn tấn)    41
Biểu 12: Top 20 DN nhập khẩu gạo luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019 (ngàn tấn)    42
Biểu 13: Top 10 DN nhập khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2019 theo chủng loại (ngàn tấn)    43
Biểu 14: Top 10 DN nhập khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2018 theo chủng loại (ngàn tấn)    43
Biểu 15: Giá chào xuất khẩu gạo của Việt Nam, Thái, Ấn Độ theo tuần, cập nhật đến tuần 24/6-28/6/2019 (USD/tấn, FOB, hàng tàu)    44

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1: Mẫu gạo TP IR50404 5% tấm giao hợp đồng Malaysia.    20
Hình 2: Chi nhánh kho thành viên VinaFood 2 đang đóng hàng IR50404 5% tấm giao VinaFood 2 để đi Bernas/Malaysia. Kho này được giao đóng 1000 tấn, đến sáng 4/3 đã đóng xong 700 tấn và chuẩn bị giao lên cảng Sài Gòn.    21
Hình 3: TP IR50404 Hè Thu đầu vụ (hàng về từ Đồng Tháp), thương lái chào bán giá 7,200 tại nền nhưng nhà máy khu vực Chợ Mới không dám mua vào do chất lượng gạo quá xấu, sợ không bán được cho các kho xuất khẩu.    23
Hình 4: Lúa IR50404 bị mưa lớn làm đổ ngã rất nhiều tại Tân Hiệp - Kiên Giang (vùng chuyên trồng IR50404 và OM5451).    24
Hình 5: Lúa IR50404 Campuchia ở bến Bắc Đai, giá lúa 3,900 đ/kg lọt lòng ghe, thu hồi 13,2kg NL/20kg lúa. Thương lái bóc vỏ bằng tay 16 hạt ra gạo NL để kiểm tra chất lượng (cảm quan bằng mắt) thấy gạo có chất lượng đẹp, mặt gạo trong    25
Hình 6: Gạo TP Đài Thơm 8 tại nền chưa sortex lau bóng 2 pass, độ lẫn dưới 20% hàng đẹp. Thương lái An Giang đã bán xong 300 tấn giá 8,350 sáng 14/3    26
Hình 7: gạo TP Đài thơm 8 Đông Xuân và TP Đài thơm 8 Hè Thu của kho gạo cung ứng xuất khẩu tại Cái Bè.  Nhà kho đang giao gạo Đài thơm 8 Đông Xuân và Hè Thu mix Đông Xuân cho doanh nghiệp thương mại ở Sài Gòn đi Philippines    28
Hình 8: Nếp An Giang 3,5 tháng tại xã Phú Mỹ - Phú Tân - An Giang dự kiến 2 tuần nữa bắt đầu thu hoạch (dự kiến là diện tích thu hoạch đầu tiên của huyện này), giá lúa thương lái bắt đầu cọc là 5,400-5,500 (tuần trước 5,300)    30
Hình 9: Tàu ROYAL 18 vào cảng ngày 8/3 ăn hàng 5 ngàn tấn gạo IR50404 5% của Thành Tín giao cho tư nhân Philippines    35
Hình 10: Tàu TTC VĨNH AN vào cảng ngày 5/3 ăn hàng 6,1 ngàn tấn gạo 5% của VNF 2 đi Bernas/Malaysia    36
Hình 11: Tàu LEONOR vào cảng ngày 18/2 ăn hàng 29 ngàn tấn gạo 5% của VNF 1 đi CuBa    37
Hình 12: Tàu MARAKI vào cảng ngày 26/2 ăn hàng 23 ngàn tấn gạo 5% và gạo thơm của nhiều doanh nghiệp tư nhân (GAP, Intimex, Kigimex…) đi Châu Phi với người mua là Phoenix    37

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hê:

BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam
P1604. Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0943.411.411, 84 4 666.241.57 | Fax: 84 4 35627705

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện