Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Hồ tiêu và Triển vọng
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Hồ tiêu và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Hồ tiêu & Triển vọng, phát hành tháng 08/2019. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG    3
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    3
DANH MỤC CÁC HỘP    4
MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT    5
I. CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    6
II. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC    8
1. Sản xuất    8
2. Diễn biến giá tiêu nội địa trong 6 tháng đầu năm    8
3. Giá hồ tiêu xuất khẩu giảm cùng chiều với giá tiêu nội địa    12
4. Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019    14
4.1. Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu    14
4.2. Xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại    17
4.3. Xuất khẩu hồ tiêu theo thị trường/châu lục    18
4.4. Các doanh nghiệp xuất khẩu    24
5. Triển vọng ngành Hồ tiêu 6 tháng cuối năm 2019    26
6. Chuỗi giá trị ngành hồ tiêu    26
6.1. Người nông dân    28
6.2. Thương lái/Đại lý thu gom    28
6.3. Doanh nghiệp chế biến/xuất khẩu    29
6.4. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA)    30
6.5. Ngân hàng    31
III. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ    32
1. Diễn biến giá cả và thị trường hồ tiêu thế giới 6 tháng đầu năm    32
2. Một số nước sản xuất hồ tiêu lớn trên thế giới.    34
2.1. Ấn Độ    34
2.2. Campuchia    35
2.3.  Indonesia    36
2.4. Trung Quốc    37
2.5.  Sri Lanka    37
2.6. Brazil    38
2.7. Malaysia    38
3. Tin tức - Sự kiện Hồ tiêu đáng chú ý trong nước và quốc tế    39
IV. PHỤ LỤC SỐ LIỆU    40


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Xu hướng giá hồ tiêu 6 tháng đầu năm 2019, ngàn đồng/kg    9
Bảng 2: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại 6 tháng 2017-2019    17
Bảng 3: Tỷ trọng lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo chủng loại 2018 - 2019    17
Bảng 4: Lượng và tỷ trọng nhập khẩu tiêu Việt Nam của các châu lục 5 tháng đầu 2019 so sánh với cùng kỳ 2018    19
Bảng 5: So sánh Giá trung bình tiêu đen và tiêu trắng 2017/2019, tại các nước SX Hồ tiêu chính (Đơn vị: USD/tấn)    34
Bảng 6: Lượng xuất khẩu Hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, 2017-2019, (ngàn tấn)    40
Bảng 7: Kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu của Việt nam theo tháng, 2017-2019, (triệu USD)    40
Bảng 8: Top 10 DN xuất khẩu về lượng tháng 6/2019    41
Bảng 9: Top 10 DN xuất khẩu về lượng 6 tháng 2019    41
Bảng 10: Top 10 DN xuất khẩu về lượng 3 tháng 4-5-6/2019    41
Bảng 11: Top 10 DN xuất khẩu về lượng 3 tháng 1-2-3/2019    42
Bảng 12: Top 10 DN xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất về lượng tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó    42
Bảng 13: Top 10 DN xuất khẩu sụt giảm mạnh nhất về lượng tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó    43
Bảng 14: Top 10 DN xuất khẩu về kim ngạch tháng 6/2019    43
Bảng 15: Top 10 DN xuất khẩu về kim ngạch 6 tháng 2019    44
Bảng 16: Top 10 DN xuất khẩu về kim ngạch 3 tháng 4-5-6/2019    44
Bảng 17: Top 10 DN xuất khẩu về kim ngạch 3 tháng 1-2-3/2019    44
Bảng 18: Top 10 DN xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất về kim ngạch tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó    45
Bảng 19: Top 10 DN xuất khẩu sụt giảm mạnh nhất về kim ngạch tháng 4-5-6/2019 so với 3 tháng trước đó    45

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu 1: Giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, và Vũng Tàu 2018-2019 (ngàn đồng/kg)    10
Biểu 2: Giá xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam theo tháng 2018- 2019,  USD/tấn, FOB/HCM    13
Biểu 3: Tương quan giữa giá hồ tiêu nội địa và xuất khẩu của Việt Nam 2018-2019    14
Biểu 4: Lượng và Trị giá xuất khẩu hồ tiêu 6 tháng đầu năm, giai đoạn 2016 - 2019    15
Biểu 5: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, 2017-2019    15
Biểu 6: So sánh lượng xuất khẩu hồ tiêu theo tháng, 2017 – 2019, ngàn tấn.    16
Biểu 7: So sánh kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu theo tháng 2017 – 2019, triệu USD    16
Biểu 8: Xuất khẩu của Việt Nam 6 tháng đầu năm, 2018 –2019 (ngàn tấn)    18
Biểu 9: Tỷ trọng nhập khẩu tiêu Việt Nam của các châu lục 5 tháng đầu 2019 so sánh với cùng kỳ 2018    19
Biểu 10: Cơ cấu lượng và kim ngạch hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường 6 tháng 2019    20
Biểu 11: Cơ cấu lượng và kim ngạch hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường 6 tháng 2018    20
Biểu 12: So sánh Top 10 Thị trường nhập khẩu hồ tiêu từ Việt Nam 6 tháng 2018-2019 theo lượng (ngàn tấn)    21
Biểu 13: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam 6 tháng 2019 (ngàn tấn)    22
Biểu 14: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam 6 tháng 2018 (ngàn tấn)    22
Biểu 15: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam 6 tháng 2019 (triệu USD)    23
Biểu 16: Top 20 thị trường nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam 6 tháng 2018 (triệu USD)    24
Biểu 17: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 6 tháng 2019 theo lượng (ngàn tấn)    25
Biểu 18: So sánh Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 6 tháng 2018-2019 theo lượng (ngàn tấn)    25
Biểu 19: Tỷ trọng các DN xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 theo lượng    26

DANH MỤC CÁC HỘP
Hộp 1: Giá hồ tiêu đang tụt dốc    10
Hộp 2: Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam: Cần nâng cao chất lượng    11
Hộp 3: 20% hồ tiêu Việt Nam tồn dư hóa chất vượt ngưỡng EU    11

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hê:

BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam
P1604. Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0943.411.411, 84 4 666.241.57 | Fax: 84 4 35627705

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện