Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Cá tra và Triển vọng
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Cá tra và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Cá tra và Triển vọng, phát hành ngày 16/7/2019. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
TỔNG LƯỢC
PHẦN 1: CÂN ĐỐI CUNG CẦU CÁ TRA NGUYÊN LIỆU TẠI ĐBSCL 6 THÁNG 2019 VÀ TRIỂN VỌNG 6 THÁNG CUỐI NĂM (Cập nhật 16/7/2019)
PHẦN 2: DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA TRONG 6 THÁNG 2019
1. Sản xuất
2. Giá cá tra nguyên liệu – giá cá giống và giá xuất khẩu
2.1. Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ
2.2. Giá cá tra giống tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ
2.3. Giá cá tra xuất khẩu
PHẦN 3: XUẤT KHẨU CÁ TRA CỦA VIỆT NAM 6 THÁNG 2019
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam 6 tháng 2019
2. Xuất khẩu cá tra theo khu vực
3. Xuất khẩu cá tra theo thị trường
3.1. Tổng số lượng thị trường cá tra Việt Nam xuất khẩu
3.2. Sự chi phối của top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất
3.3. Sự thay đổi vị trí của top 20 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất
3.4. Sự thay đổi thị phần xuất khẩu của các thị trường xuất khẩu cá tra
PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ TRA VIỆT NAM 6 THÁNG 2019
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu
2.1. Sự thay đổi vị trí của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất 6 tháng 2019
2.2. Xuất khẩu của top 20 doanh nghiệp lớn nhất 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
2.2.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu của top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
2.2.2. Sự thay đổi thị phần lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra
PHẦN 5: THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CÁ TRA TRỌNG ĐIỂM VÀ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU
1. Thị trường Trung Quốc-Hồng Kông
1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông
1.2. Xuất khẩu cá tra qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc – Tổng lượng điều chỉnh xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc trong 6 tháng 2019.
1.3. Đơn giá xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc - Hồng Kông
1.4. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc - HK
2. Thị trường Mỹ
2.1. Thuế chống bán phá giá cá tra của Việt Nam (POR14)
2.2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Mỹ
2.3. Đơn giá xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ
2.4. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ
3. Thị trường khu vực EU
3.1. Số đơn hàng cá tra bị cảnh báo về dư lượng kháng sinh/chất lượng thực phẩm 6 tháng 2019
3.2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực EU
3.3. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực EU
3.4. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực EU
4. Thị trường khu vực Bắc Mỹ
4.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Bắc Mỹ
4.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra vào khu vực Bắc Mỹ
4.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Bắc Mỹ
5. Thị trường khu vực ASEAN
5.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực ASEAN
5.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực ASEAN
5.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực ASEAN
6. Thị trường khu vực Trung Đông
6.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông
6.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông
6.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Trung Đông
7. Thị trường khu vực Nam Mỹ
7.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ
7.2. Đơn giá xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ
7.3. Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Nam Mỹ
PHẦN 6: PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Thuế VAT của Trung Quốc năm 2019
Phụ lục 2: Giá cám thủy sản của một số công ty từ tháng 9/2017-7/2019
Phụ lục 3: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và những tác động có thể ảnh hưởng đến nhóm ngành cá thịt trắng (cập nhật diễn biến quan trọng)
Phụ lục 4: Nhập khẩu cá da trơn và cá rô phi của thị trường Mỹ trong 5 tháng 2019 (NOAA)
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Lượng xuất khẩu cá tra năm 2018-2019 (cập nhật 16/7/2019), ĐVT: Nghìn tấn
Bảng 2: Bảng cân đối cung cầu cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL 6 tháng 2019 và triển vọng 6 tháng cuối năm (cập nhật 16/7/2019), ĐVT: Nghìn tấn
Bảng 3: Bảng cân đối cung cầu cá tra nguyên liệu theo tháng trong năm 2019 (Nghìn tấn) (Cập nhật 16/7/2019)
Bảng 4: Diện tích và sản lượng cá tra tại ĐBSCL trong 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 5: Lượng và giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam phân theo một số khu vực 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 6: Tỷ trọng lượng xuất khẩu cá tra đến top 10 thị trường lớn nhất 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018, %
Bảng 7: Sự thay đổi vị trí của top 20 thị trường tính theo lượng lớn nhất trong 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 8: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu (USD) của top 5 doanh nghiệp của 10 thị trường lớn nhất 6 tháng 2019 (%)
Bảng 9: Tỷ trọng về lượng của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra trong 6 tháng 2019
Bảng 10: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất 6 tháng 2019 theo lượng xuất khẩu so với cùng kỳ 2018
Bảng 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của top 20 doanh nghiệp lớn nhất trong 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 12: Lượng xuất khẩu (tấn) vào 5 thị trường lớn nhất của 5 doanh nghiệp lớn nhất trong 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 13: Kim ngạch xuất khẩu (USD) vào 5 thị trường lớn nhất của 5 doanh nghiệp lớn nhất trong 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 14: Lượng cá tra xuất khẩu chính ngạch qua cửa phía Bắc trong 6 tháng 2019, Tấn
Bảng 15: Ước tính lượng cá tra tiểu ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc trong 6 tháng 2019, Tấn
Bảng 16: Tổng điều chỉnh lượng cá tra xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc trong 6 tháng 2019, Tấn
Bảng 17: Lượng cá tra xuất khẩu điều chỉnh trong 6 tháng 2019, Tấn
Bảng 18: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Trung Quốc - Hồng Kông trong 6 tháng 2019
Bảng 19: Bảng thuế chống phá giá đối với cá tra của DN Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đợt POR10-POR14 chính thức, USD/kg
Bảng 20: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ trong 6 tháng 2019
Bảng 21: Danh mục 1 cảnh báo cá tra về dư lượng kháng sinh/chất lượng thực phẩm 6 tháng 2019 vào khu vực Châu Âu
Bảng 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi 10 thị trường lớn nhất khu vực EU trong 6 tháng 2019
Bảng 23: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính khu vực EU trong 6 tháng 2019 (USD/tấn)
Bảng 24: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực EU trong 6 tháng 2019
Bảng 25: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường trong khu vực Bắc Mỹ trong 6 tháng 2019
Bảng 26: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào khu vực Bắc Mỹ trong 6 tháng 2019 (USD/tấn)
Bảng 27: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Bắc Mỹ trong 6 tháng 2019
Bảng 28: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường lớn nhất khu vực ASEAN trong 6 tháng 2019
Bảng 29: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính khu vực ASEAN trong 6 tháng 2019 (USD/tấn)
Bảng 30: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực ASEAN trong 6 tháng 2019
Bảng 31: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường lớn nhất khu vực Trung Đông trong 6 tháng 2019
Bảng 32: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính khu vực Trung Đông trong 6 tháng 2019 (USD/tấn)
Bảng 33: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Trung Đông trong 6 tháng 2019
Bảng 34: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường lớn nhất khu vực Nam Mỹ trong 6 tháng 2019
Bảng 35: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào một số thị trường chính trong khu vực Nam Mỹ trong 6 tháng 2019 (USD/tấn)
Bảng 36: Đơn giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh vào thị trường Colombia trong 6 tháng 2019 (USD/tấn)
Bảng 37: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào khu vực Nam Mỹ trong 6 tháng 2019
Bảng 38: Bảng giá thức ăn cá da trơn (tra, basa) loại 26% đạm (đồng/kg) (thanh toán ngay)
Bảng 39: Bảng giá thức ăn cá có vảy loại 30% và 40% đạm (đồng/kg)
Bảng 40: Danh sách sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Trung Quốc bị Mỹ dự định áp thuế 25% theo USTR
Bảng 41: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cá da trơn của Mỹ trong tháng 5/2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 42: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cá da trơn của Mỹ trong 5 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 43: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cá rô phi của Mỹ trong tháng 5/2019 so với cùng kỳ 2018
Bảng 44: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cá rô phi của Mỹ trong 5 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
 
 
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu 1: Tương quan giá cá nguyên liệu, cá giống, giá xuất khẩu và chi phí sản xuất cá nguyên liệu năm 2017-2019 (Cập nhật 16/7/2019): Giá xuất khẩu đi Trung Quốc vẫn duy trì mức thấp mặc dù lượng đặt hàng bắt đầu gia tăng
Biểu 2: Lượng xuất khẩu cá tra đi Trung Quốc (tấn): Xu hướng xuất khẩu bắt đầu tăng từ đầu tháng 7/2019 do nhu cầu tiêu thụ cao lên và chính sách thúc đẩy thương mại chính ngạch
Biểu 3: Lượng xuất khẩu cá tra đi Mỹ (tấn): Kỳ vọng sẽ bắt đầu gia tăng trở lại từ tháng 6/2019 tương tự xu hướng của năm 2018
Biểu 4: Lượng xuất khẩu cá tra đi EU (tấn): Kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng dương trong nửa cuối năm 2019 nhờ các ưu đãi thuế quan trong Hiệp định EVFTA
Biểu 5: Dự kiến sản lượng cá tra nguyên liệu tăng trong nửa cuối năm 2019 nhưng xuất khẩu vẫn tồn tại những động lực tăng trưởng để khôi phục lại thị trường đã suy giảm trong nửa đầu năm 2019
Biểu 6: Sản lượng cá tra trong 6 tháng 2019 tăng 6% so với cùng kỳ 2018
Biểu 7: Tương quan giá cá giống, cá thịt và diện tích thả nuôi mới cá thịt từ tháng 1/2017-7/2019 (Cập nhật 16/7/2019): Cá thịt và cá giống bắt đầu bị bệnh gan thận khi mùa nước đổ về khiến nhu cầu thả mới giống vẫn chậm
Biểu 8: Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tháng 1/2017-7/2019 (Cập nhật 16/7/2019): Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2019, giá cá nguyên liệu đã liên tục suy giảm và có 3 tháng duy trì ở dưới mức giá thành sản xuất
Biểu 9: Diễn biến giá cá giống loại 30 con/kg tại ĐBSCL từ 1/2017-7/2019 (Cập nhật 16/7/2019): 6 tháng 2019 giá cá giống giảm sâu do cá nguyên liệu dư cung và giá giảm mạnh dưới giá thành sản xuất trong khi nguồn cung giống nhiều
Biểu 10: Giá xuất khẩu cá tra bình quân theo chủng loại vào một số thị trường (Mỹ, Trung Quốc, EU…)
Biểu 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam 1/2018-6/2019
Biểu 12: Tăng trưởng lượng và giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam theo từng tháng trong 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018 (%)
Biểu 13: Thị phần lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi một số khu vực chính trong 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018 (%)
Biểu 14: Lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất 6 tháng 2019 (Tấn)
Biểu 15: Lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam sang 20 thị trường lớn nhất 6 tháng 2018 (Tấn)
Biểu 16: Tăng trưởng lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam tới 20 thị trường lớn nhất 6 tháng 2019 (%)
Biểu 17: Thị phần theo lượng của các thị trường xuất khẩu cá tra trong 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018 (%)
Biểu 18: Thị phần theo lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong 6 tháng 2019 so với cùng kỳ 2018
Biểu 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc - Hồng Kông 1/2018-6/2019
Biểu 20: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet/nguyên con xẻ bướm đông lạnh sang thị trường Trung Quốc 1/2017-6/2019, USD/tấn, FOB
Biểu 21: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh sang thị trường Hồng Kông 1/2017-6/2019, USD/tấn, FOB
Biểu 22: Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra của các doanh nghiệp đi thị trường Mỹ giai đoạn POR16 (từ 1/8/2018-31/7/2019) (cập nhật 23/4/2019)
Biểu 23: Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra của các doanh nghiệp đi thị trường Mỹ giai đoạn POR15 (từ 1/8/2017-31/7/2018)
Biểu 24: Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra của các doanh nghiệp đi thị trường Mỹ giai đoạn POR14 (từ 1/8/2016-31/7/2017)
Biểu 25: Giá xuất khẩu cá tra fillet bình quân đi thị trường Mỹ và của riêng Hùng Vương trong giai đoạn POR14 (1/8/2016-31/7/2017), USD/tấn, CFR
Biểu 26: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Mỹ từ tháng 1/2018-6/2019
Biểu 27: Đơn giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 5-7oz vào thị trường Mỹ từ tháng 1/2017-6/2019, USD/tấn, FOB
Biểu 28: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực EU từ tháng 1/2018-6/2019
Biểu 29: Giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220gr vào một số thị trường chính khu vực EU từ 1/2017-6/2019 (USD/tấn, FOB)
Biểu 30: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Bắc Mỹ từ tháng 1/2018-6/2019
Biểu 31: Giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 5-7oz vào khu vực Bắc Mỹ từ 1/2017-6/2019 (USD/tấn, FOB)
Biểu 32: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực ASEAN từ tháng 1/2018-6/2019
Biểu 33: Giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220gr up vào một số thị trường chính khu vực ASEAN từ 1/2017-6/2019 (USD/tấn, FOB)
Biểu 34: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông từ tháng 1/2018-6/2019
Biểu 35: Giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220gr up vào một số thị trường chính khu vực Trung Đông từ 1/2017-6/2019 (USD/tấn, FOB)
Biểu 36: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang khu vực Nam Mỹ từ tháng 1/2018-6/2019
Biểu 37: Giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220gr up vào một số thị trường chính trong khu vực Nam Mỹ từ 1/2017-6/2019 (USD/tấn, FOB)

 

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện