Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Cà phê và Triển vọng
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Cà phê và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 Thị trường Cà phê & Triển vọng, phát hành tháng 08/2019. Báo cáo có nội dung như sau:

MỤC LỤC

PHỤ LỤC BIỂU ĐỒ    5
PHỤ LỤC CÁC BẢNG    6
CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    10
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ    12
1. Nguồn cung cà phê thế giới trong niên vụ 2018/19    12
2. Tiêu thụ.    14
3. Thương mại    15
4. Tồn kho    19
5. Diễn biến giá cà phê quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2019    21
5.1. Robusta    21
5.2. Arabica    23
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC    25
1. Nguồn cung cà phê trong nước    25
2. Tiêu thụ nội địa    25
3. Thương mại    25
3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu    25
3.2. Xuất khẩu cà phê theo thị trường    26
3.3. Xuất khẩu theo doanh nghiệp    28
4. Diễn biến giá cà phê nội địa và xuất khẩu của Việt Nam    33
5. Chuỗi giá trị ngành cà phê    36
5.1. Chuỗi giá trị cà phê toàn cầu    36
5.2. Chuỗi giá trị cà phê Việt Nam, vị thế trong chuỗi cà phê toàn cầu    38
CÁC QUỐC GIA SẢN XUẤT CÀ PHÊ LỚN KHÁC    40
1. Brazil    40
2. Trung Mỹ và Mexico    41
3. Colombia    41
4. Indonesia    42
5. Nhật Bản    42
PHỤ LỤC SỐ LIỆU XUẤT KHẨU VIỆT NAM    43


PHỤ LỤC BIỂU ĐỒ
Biểu 1: Top 10 quốc gia có sản lượng cà phê cao nhất thế giới niên vụ 2017/18 và dự báo 2018/19 (triệu bao)    12
Biểu 2: Tỷ trọng các nước sản xuất cà phê Robusta lớn niên vụ 2018/19    13
Biểu 3: Tỷ trọng các nước sản xuất cà phê Arabica lớn niên vụ 2018/19    14
Biểu 4: Tỷ trọng tiêu thụ cà phê của các thị trường chính trên thế giới niên vụ 2018/19    14
Biểu 5: Dự báo thị phần xuất khẩu cà phê của các nước niên vụ 2018/19 (%)    16
Biểu 6: Dự báo thị phần nhập khẩu cà phê của các thị trường niên vụ 2018/19 (%)    18
Biểu 7: Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2017-2019) – triệu bao 60kg    19
Biểu 8: Diễn biến giá cà phê Robusta theo tuần trong năm 2018 và 6 tháng đầu 2019, cập nhật đến tuần 2/7/2019    22
Biểu 9: Diễn biến giá cà phê Arabica theo tuần trong năm 2018 và 6 tháng đầu 2019, cập nhật đến tuần 2/7/2019    24
Biểu 10: Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2017 – 6/2019)    26
Biểu 11: Cơ cấu về lượng các thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam 5 tháng đầu 2019    26
Biểu 12: Cơ cấu về lượng các thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam 6 tháng đầu 2018    27
Biểu 13: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2019 (ngàn tấn)    29
Biểu 14: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn)    29
Biểu 15: Tỷ trọng của các DN xuất khẩu cà phê theo lượng 5 tháng đầu năm 2019    30
Biểu 16: Tỷ trọng của các DN xuất khẩu cà phê theo lượng 6 tháng đầu năm 2018    30
Biểu 17: Top 20 DN xuất khẩu cà phê Robusta 5 tháng đầu năm 2019 (ngàn tấn)    31
Biểu 18: Top 20 DN xuất khẩu cà phê Arabica 5 tháng đầu năm 2019 (ngàn tấn)    32
Biểu 19: Diễn biến giá cà phê vối nhân xô nội địa tại Đắk Lắk theo tuần trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, đồng/kg (cập nhật 03/07/2019)    34
Biểu 20: Giá xuất khẩu cà phê Robusta theo ngày 6 tháng đầu năm 2019 (FOB HCM, USD/tấn) – cập nhật 02/07/2019    34

 

PHỤ LỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Dự báo sản lượng một số nước sản xuất lớn niên vụ 2018/19 của USDA tháng 06/2019 (ngàn bao 60kg)    13
Bảng 2: Dự báo số liệu xuất khẩu niên vụ 2018/19 của USDA tháng 06/2019 (ngàn bao)    16
Bảng 3: Dự báo nhập khẩu niên vụ 2018/19 của USDA tháng 06/2019 (ngàn bao)    18
Bảng 5: Giá một số đơn hàng cà phê Robusta 5 tháng đầu năm 2019 (FOB)    35
Bảng 6: Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng, từ 1/2017-6/2019    43
Bảng 7: Top 10 DN về lượng tháng 5/2019    43
Bảng 8: Top 10 DN về lượng 5 tháng đầu năm 2019    44
Bảng 9: Top 10 DN về lũy kế lượng 3 tháng các tháng 3-4-5/2019    44
Bảng 10: Top 10 DN về lũy kế lượng 3 tháng các tháng 12/2018 và 1-2/2019    45
Bảng 11: Top 10 DN sụt giảm manh nhất về lượng tháng 3-4-5/2019 so với 3 tháng trước đó (ngàn tấn)    45
Bảng 12: Top 10 DN về kim ngạch tháng 5/2019    46
Bảng 13: Top 10 DN về kim ngạch 5 tháng đầu năm 2019    46
Bảng 14: Top 10 DN về lũy kế kim ngạch 3 tháng các tháng 3-4-5/2019    47
Bảng 15: Top 10 DN về lũy kế kim ngạch 3 tháng các tháng 12/2018 và 1-2/2019    47
Bảng 16: Top 10 DN tăng trưởng manh nhất về kim ngạch tháng 3-4-5/2019 so với 3 tháng trước đó (triệu USD)    48
Bảng 17: Top 10 DN sụt giảm manh nhất về kim ngạch tháng 3-4-5/2019 so với 3 tháng trước đó (triệu USD)    48

 

Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hê:

BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam
P1604. Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0943.411.411, 84 4 666.241.57 | Fax: 84 4 35627705

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện