Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Mía đường và Triển vọng
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Mía đường và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Mía đường và Triển vọng, phát hành ngày 02/08/2018. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
 
DANH MỤC CÁC BẢNG 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ     
DANH MỤC HÌNH ẢNH 
CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018        
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG          
I. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC   
1. Sản xuất mía đường 6 tháng năm 2018              
2. Tồn kho          
3. Diễn biến giá mía đường 6 tháng đầu năm       
3.1. Giá mía        
3.2. Giá đường nội địa   
3.3. Giá đường nhập lậu               
4. Xuất nhập khẩu mía đường 6 tháng năm 2018
4.1. Xuất khẩu đường 6 tháng năm 2018
4.2. Nhập khẩu đường 6 tháng năm 2018              
5. Tiêu thụ đường 6 tháng đầu năm 2018              
6. Doanh nghiệp mía đường 6 tháng năm 2018   
7. Văn bản, chính sách về mía đường 6 tháng năm 2018 
8. Chuỗi giá trị ngành mía đường              
9. Biện pháp, giải pháp và kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các thành viên
II. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
1. Trung Quốc   
2. Ấn Độ              
3. Brazil
4. Thái Lan          
III. PHỤ LỤC       
1. Sự kiện ngành mía đường 6 tháng đầu năm 2018          
1.1. Sự kiện trong nước
1.2. Sự kiện Quốc tế       
2. Số liệu xuất nhập khẩu đường Việt Nam          
3. Một số thuật ngữ và khái niệm thường sử dụng trong báo cáo              
4. Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030              
5. Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017            
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
 
Bảng 1: Kế hoạch sản xuất mía đường niên vụ 2017/18
Bảng 2: So sánh lượng đường tồn kho từ niên vụ 2014/15 - 2017/18
Bảng 3: Tổng hợp số liệu sản xuất của các nhà máy đường trong nước đến ngày 30/6/2018           
Bảng 4: Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2018 của một số nhà máy đường            
Bảng 5: Thống kê một số tàu đường vận chuyển ra Cảng Hải Phòng trong 6 tháng năm 2018         
Bảng 6: Cân đối cung cầu đường thế giới niên vụ 2017/18 so với 2016/17 (đơn vị: triệu tấn)           
Bảng 7: Xuất khẩu đường Việt Nam theo tháng qua các năm (triệu USD)
Bảng 8: Nhập khẩu đường Việt Nam theo tháng qua các năm (triệu USD)              
Bảng 9: Các thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam trong tháng 6 năm 2018 
Bảng 10: Các thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 11: Nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng 2015-2018 (nghìn tấn)    
Bảng 12: Lượng đường tồn kho 6 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn)              
Bảng 13: Giá đường RS nội địa tại 3 miền trong 6 tháng đầu năm 2018 (đ/kg)        
Bảng 14: Bảng: Giá đường nhập lậu Thái Lan tại 3 miền trong 6 tháng đầu năm 2018 (đ/kg)            
Bảng 15: Các thị trường xuất khẩu đường 6 tháng đầu năm 2018
Bảng 16: Các thị trường xuất khẩu đường 6 tháng đầu năm 2017
Bảng 17: Giá thu mua mía tại các vùng miền 6 tháng đầu năm 2018 (đ/kg)              
Bảng 18: Lượng tiêu thụ mía đường nội địa từ T8/2017-T5/2018 
 
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
 
Biểu 1: Lượng đường tồn kho qua các tháng năm 2018 (ngàn tấn)             
Biểu 2: Giá thu mua mía trung bình của các vùng tại nhà máy và tại ruộng 6 tháng 2018    
Biểu 3: Giá đường RS nội địa tại nhà máy của 3 miền trong 6 tháng đầu năm 2018 (đ/kg) 
Biểu 4: Giá đường nhập lậu Thái Lan của 3 miền trong 6 tháng đầu năm 2018 (đ/kg)          
Biểu 5: Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam 6 tháng, 2015-2018 (USD)        
Biểu 6: Top 10 thị trường xuất khẩu đường 6 tháng năm 2018     
Biểu 7: Top 10 thị trường xuất khẩu đường 6 tháng năm 2017     
Biểu 8: Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam giai đoạn 2015-2018  
Biểu 9: Các thị trường nhập khẩu đường của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018          
Biểu 10: Lượng đường tiêu thụ nội địa từ đầu vụ đến t5/2018 (đơn vị: ngàn tấn)
Biểu 11: Nhập khẩu đường của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn)      
 
 
 DANH MỤC HÌNH ẢNH
 
Hình 1: Tàu Công Minh 18 đang dỡ 3000 tấn đường tại Cảng Hải Phòng.  
Hình 2: Tàu Hải Phương đang dỡ hàng tại Cảng Hải Phòng             
Hình 3: Đường trắng từ Miền Trung đang dỡ hàng tại Cảng Hải Phòng và chất trong kho 
Hình 4: Đơn vị kinh doanh đường mua đường Cát trắng tại nhà máy đường Miền Trung để giao dịch tại biên mậu Cao Bằng     

---
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor | Zalo/Viber +84 936.288.112

 

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện