Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Lúa gạo và Triển vọng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Lúa gạo và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Lúa gạo và Triển vọng, phát hành ngày 06/08/2018. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
 
1. CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018     
2. CÂN ĐỐI CUNG CẦU NĂM 2018 VÙNG ĐBSCL – CẬP NHẬT 13/7/2018
3. DỰ BÁO USDA 7/2018: DỰ BÁO XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TĂNG TIẾP            
4. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC  
4.1. Gạo trắng IR50404  
4.2. Gạo thơm  
4.3. Gạo nếp     
4.4. Giá xuất khẩu tham chiếu.
5. SỐ LIỆU XUẤT KHẨU 
5.1. Thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam        
5.2. Xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại      
5.3. Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu.         
5.4. Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu         
6. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ             
6.1. Các nước xuất khẩu
6.2. Các nước nhập khẩu              
7. PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP TRUNG QUỐC ÁP THUẾ NHẬP KHẨU NẾP   
8. PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THẦU HÀN QUỐC VỚI TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU GẠO JAPONICA    
9. SỰ KIỆN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 
10. PHỤ LỤC SỐ LIỆU     
10.1. Top thị trường nhập khẩu chính     
10.2. Top các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu
10.3. Top các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu              
10.4. Top các doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo chủng loại
 
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2018 (ngàn tấn)             
Bảng 2: Những thay đổi về thương mại năm 2018 so với dự báo tháng trước (triệu tấn): 
Bảng 3: Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2018 (triệu tấn)             
Bảng 4: Bảng dự báo xuất khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 7/2018 (triệu tấn)          
Bảng 5: Bảng dự báo nhập khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 7/2018 (triệu tấn)        
Bảng 6: Lượng gạo xuất khẩu phân theo chủng loại của Việt Nam theo tháng năm 2018 (ngàn tấn)            
Bảng 7: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu nếp 6 tháng 2018             
Bảng 8: TOP 10 doanh nghiệp nhập khẩu nếp 6 tháng 2018           
Bảng 9: Xuất khẩu các chủng loại gạo đi Trung Quốc năm 2017 (ngàn tấn)               
Bảng 10: Xuất khẩu gạo theo chủng loại đi Trung Quốc năm 2018 (ngàn tấn)         
Bảng 11: Mức thay đổi 6 tháng cuối năm 2018 so với 6 tháng cuối năm 2017 (ngàn tấn)    
Bảng 12: Mức thay đổi xuất khẩu các chủng loại gạo đi Trung Quốc 2018 so với 2017 (ngàn tấn)    
Bảng 13: Kết quả thầu gạo Hàn Quốc qua các năm            
Bảng 14: Lượng nhập khẩu gạo Lức hạt ngắn của Hàn Quốc (tấn)
Bảng 15: Giá trúng thầu gạo LỨC hạt ngắn (USD/tấn, CIP)             
Bảng 16: Kết quả các phiên thầu gạo Lức hạt ngắn năm 2017        
Bảng 17: Mời thầu của Hàn Quốc công bố ngày 27/4        
Bảng 18: Kết quả thầu Hàn Quốc công bố ngày 10/5         
Bảng 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo 1/2017-6/2018          
Bảng 20: Top 20 thị trường 6 tháng đầu năm 2018 theo lượng     
Bảng 21: Top 20 thị trường 6 tháng đầu năm 2018 theo kim ngạch             
Bảng 22: Top 10 DN xuất khẩu về lượng tháng 6/2018     
Bảng 23: Top 10 DN xuất khẩu về lượng 6 tháng đầu năm 2018   
Bảng 24: Top 10 DN xuất khẩu về lũy kế lượng 3 tháng các tháng 4-5-6/2018         
Bảng 25: Top 10 DN về lũy kế lượng 3 tháng các tháng 1-2-3/2018              
Bảng 26: Top 10 DN xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất về lượng tháng 4-5-6/2018 so với 3 tháng trước đó (ngàn tấn)               
Bảng 27: Top 10 DN xuất khẩu sụt giảm mạnh nhất về lượng tháng 4-5-6/2018 so với 3 tháng trước đó (ngàn tấn)               
Bảng 28: Top 10 DN xuất khẩu về kim ngạch tháng 6/2018             
Bảng 29: Top 10 DN xuất khẩu về kim ngạch 6 tháng đầu năm 2018           
Bảng 30: Top 10 DN xuất khẩu về lũy kế kim ngạch 3 tháng các tháng 4-5-6/2018
Bảng 31: Top 10 DN xuất khẩu về lũy kế kim ngạch 3 tháng các tháng 1-2-3/2018
Bảng 32: Top 10 DN xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất về kim ngạch tháng 4-5-6/2018 so với 3 tháng trước đó (triệu USD)     
Bảng 33: Top 10 DN xuất khẩu sụt giảm mạnh nhất về kim ngạch tháng 4-5-6/2018 so với 3 tháng trước đó (triệu USD)               
Bảng 34: Top 10 DN nhập khẩu về lượng tháng 6/2018    
Bảng 35: Top 10 DN nhập khẩu về lượng 6 tháng đầu năm 2018  
Bảng 36: Top 10 DN nhập khẩu về lũy kế lượng 3 tháng các tháng 4-5-6/2018       
Bảng 37: Top 10 DN về lũy kế lượng 3 tháng các tháng 1-2-3/2018              
Bảng 38: Top 10 DN nhập khẩu tăng trưởng mạnh nhất về lượng tháng 4-5-6/2018 so với 3 tháng trước đó (ngàn tấn)               
Bảng 39: Top 10 DN nhập khẩu sụt giảm mạnh nhất về lượng tháng 4-5-6/2018 so với 3 tháng trước đó (ngàn tấn)               
Bảng 40: Top 10 DN nhập khẩu về kim ngạch tháng 6/2018           
Bảng 41: Top 10 DN nhập khẩu về kim ngạch 6 tháng đầu năm 2018          
Bảng 42: Top 10 DN nhập khẩu về lũy kế kim ngạch 3 tháng các tháng 4-5-6/2018               
Bảng 43: Top 10 DN nhập khẩu về lũy kế kim ngạch 3 tháng các tháng 1-2-3/2018               
Bảng 44: Top 10 DN nhập khẩu tăng trưởng mạnh nhất về kim ngạch tháng 4-5-6/2018 so với 3 tháng trước đó (triệu tấn)
Bảng 45: Top 10 DN nhập khẩu sụt giảm mạnh nhất về kim ngạch tháng 4-5-6/2018 so với 3 tháng trước đó (triệu tấn)               
Bảng 46: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 47: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
Bảng 48: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 49: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018
Bảng 50: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 51: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
Bảng 52: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 53: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
Bảng 54: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 55: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
Bảng 56: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018
Bảng 57: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
Bảng 58: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 59: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
Bảng 60: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 61: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
Bảng 62: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 63: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
Bảng 64: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 65: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
Bảng 66: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 67: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
Bảng 68: Top 10 DN xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 69: Top 10 DN nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018     
 
 
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu 1: Giá nguyên liệu IR50404 tới kho theo tuần, năm 2017-2018, đến tuần 23/7-27/7/2018       
Biểu 2: Giá gạo trắng TP Jasmine và Nàng Hoa cập mạn theo tuần, năm 2017-2018, cập nhật đến tuần 23/7-27/7/2018               
Biểu 3: Giá gạo trắng TP Nếp Long An 10% tấm lên cont tại kho theo tuần, năm 2017-2018, cập nhật đến tuần 23/7-27/7/2018
Biểu 4: Giá chào xuất khẩu theo tuần, 2017-2018, đến tuần 23/7-27/7/2018, FOB, USD/tấn           
Biểu 5: Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam theo tháng, 2016-2018 – cập nhật đến 6/2018           
Biểu 6: Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo chủng loại luỹ kế 6 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn)
Biểu 7: Cơ cấu xuất khẩu gạo theo chủng loại 6 tháng đầu năm 2018 (%)
Biểu 8: Cơ cấu xuất khẩu gạo theo chủng loại 6 tháng đầu năm 2017 (%)
Biểu 9: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu gạo luỹ kế 6 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn)         
Biểu 10: Top 10 DN xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2018 theo chủng loại (ngàn tấn)         
Biểu 11: Top 10 DN xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2017 theo chủng loại (ngàn tấn)         
Biểu 12: Top 20 doanh nghiệp nhập khẩu gạo luỹ kế 6 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn)     
Biểu 13: Top 10 DN nhập khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2018 theo chủng loại (ngàn tấn)        
Biểu 14: Top 10 DN nhập khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2017 theo chủng loại (ngàn tấn)        
Biểu 15: Giá chào xuất khẩu gạo của Việt Nam, Thái, Ấn Độ theo tuần, cập nhật đến tuần 23/7-27/7/2018 (USD/tấn, FOB, hàng tàu) 
Biểu 16: Xuất khẩu gạo nếp đi Trung Quốc và toàn bộ các thị trường theo tháng (ngàn tấn)           
Biểu 17: Diễn biến giá TP nếp Long An tại kho theo tuần (đồng/kg) từ 2016-2018
Biểu 18: Diễn biến giá xuất khẩu nếp Long An theo tuần (USD/tấn) từ 2016-2018               
 
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1: Lúa IR50404 chuẩn bị thu hoạch tại Cao Lãnh - Đồng Tháp (sớm nhất toàn vùng ĐBSCL)    
Hình 2: Gạo TP IR50404 thương lái Cần Thơ xay ra từ lúa thu hoạch tại Kiên Giang              
Hình 3: Lúa CPC về lượng ít, giá lúa đẹp 5,570 đ/kg lọt lòng ghe   
Hình 4: Thu hoạch lúa IR50404 tại Thoại Sơn - An Giang (cuối vụ Hè Thu)
Hình 5: Lúa Đài Thơm 8 vụ Hè Thu sớm thu hoạch tại Cao Lãnh - Đồng Tháp          
Hình 6: Gạo Đài Thơm 8 Hè Thu (xay ra từ lúa thu hoạch ngày 5/6 tại Kiên Giang)
Hình 7: Thu hoạch lúa tươi nếp An Giang 3,5 tháng tại Phú Tân - An Giang             
Hình 8: Tàu MY THINH vào cảng ngày 8/6 ăn hàng 12 ngàn tấn gạo 15% của VNF 2 đi Indonesia    
Hình 9: Tàu AFRICAN IBIS vào cảng ngày 25/6 ăn hàng 29 ngàn tấn gạo 5% của VNF 1 đi CuBa        
Hình 10: Tàu Hải Hà 283 ăn hàng 3,85 ngàn tấn gạo 15% tấm đi Malaysia tại cảng MỸ THỚI.
 

---
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor | Zalo/Viber +84 936.288.112

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện