Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Hạt điều và Triển vọng
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Hạt điều và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Hạt điều và Triển vọng, phát hành ngày 14/08/2018. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC
 
DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO              
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO             
PHẦN 1. NGUỒN CUNG HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM NĂM 2017/2018          
1. NGUỒN CUNG NỘI ĐỊA           
2. NGUỒN CUNG NHẬP KHẨU  
2.1. Tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2017-2018
2.2. Nhập khẩu hạt điều theo thị trường               
PHẦN 2. XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM NĂM 2018           
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2017-2018
2. Xuất khẩu hạt điều theo thị trường    
2.1. Thị trường Hoa Kỳ  
2.2. Thị trường Hà Lan   
2.3. Thị trường Trung Quốc         
3. Xuất khẩu hạt điều theo doanh nghiệp             
4. Xuất khẩu hạt điều theo chủng loại    
5. Xuất khẩu theo cảng/cửa khẩu             
PHẦN 3. DIỄN BIẾN GIÁ HẠT ĐIỀU TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI NĂM 2018   
1. Giá hạt điều Việt Nam              
1.1. Giá hạt điều tại thị trường nội địa    
1.2. Giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam             
2. Giá hạt điều trên thị trường thế giới  
PHẦN 4. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
 
DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO
Hình 1: Sản lượng hạt điều cả nước theo năm (quy đổi theo sản lượng điều thô, nghìn tấn)          
Hình 2: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2012-2018 (triệu USD)
Hình 3: Lượng và giá trị nhập khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng năm 2017-2018       
Hình 4: Top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 (triệu USD)   
Hình 5: Cơ cấu kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2017 và 2018, %               
Hình 6: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Tanznia theo tháng năm 2017-2018 (triệu USD)   
Hình 7: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Bờ Biển Ngà theo tháng năm 2017-2018 (triệu USD)          
Hình 8: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Campuchia theo tháng năm 2017-2018 (triệu USD)            
Hình 9: Kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ Nigeria theo tháng năm 2017-2018 (triệu USD)    
Hình 10: Sản lượng hạt điều xuất khẩu của Việt Nam năm 2012-2018 (nghìn tấn)
Hình 11: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng năm 2017-2018     
Hình 12: Cơ cấu lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các thị trường 6 tháng đầu năm 2018 (%)               
Hình 13: Lượng và kim ngạch hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ theo tháng năm 2017-2018         
Hình 14: Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018, %             
Hình 15: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hà Lan năm 2017-2018 
Hình 16: Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan 6 tháng đầu năm 2018 (%) 
Hình 17: Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc năm 2017-2018       
Hình 18: Cơ cấu một số chủng loại hạt điều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2018 (%)               
Hình 19: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 (lượng, nghìn tấn)       
Hình 20: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017-2018 (lượng, nghìn tấn)          
Hình 21: Cơ cấu chủng loại hạt điều nhân xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2018 (%)        
Hình 22: Giá hạt điều khô bán về nhà máy tại Bình Phước/Đồng Nai (VND/kg)     
Hình 23: Giá hạt điều nhân tại Bình Phước năm 2017-2018 (VND/kg)        
Hình 24: Diễn biến giá hạt điều xuất khẩu trung bình theo tháng năm 2016-2018 (USD/tấn, FOB)
Hình 25: Giá xuất khẩu trung bình một số chủng loại điều của Việt Nam theo tháng năm2016-2018 (USD/tấn, FOB)               
Hình 26: Diễn biến một số chủng loại hạt điều giao dịch tại cảng Tuticorincochin - Ấn Độ trong năm 2017-2018, USD/lb.               
DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO
Bảng 1: Lượng và kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2017-2018 (nghìn tấn, triệu USD)
Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu điều phân theo thị trường trong 6 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm trước 
Bảng 3: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo thị trường trong 6 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm trước         
Bảng 4: Bình quân giá xuất khẩu hạt điều đi các thị trường chính năm 2017-2018 (USD/tấn, FOB)
Bảng 5: Xuất khẩu hạt điều theo doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm trước (%)
Bảng 6: Xuất khẩu hạt điều theo chủng loại trong 6 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm trước (%)   
Bảng 7: Xuất khẩu hạt điều qua cảng/cửa khẩu trong 6 tháng đầu năm 2018, so với cùng kỳ năm trước (%)            
Bảng 8: Giá hạt điều xuất khẩu trung bình theo tháng năm 2017-2018 (USD/tấn, FOB)     

---
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor | Zalo/Viber +84 936.288.112

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện