Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Cao su và Triển vọng
 

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Cao su và Triển vọng

Công ty CP Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu những PHÂN TÍCH & DỰ BÁO chuyên sâu về ngành hàng nông sản. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 Thị trường Cao su và Triển vọng, phát hành ngày 06/08/2018. Báo cáo có nội dung chi tiết như sau:

MỤC LỤC            
DANH MỤC CÁC HÌNH  
DANH MỤC CÁC BẢNG 
DANH MỤC CÁC HỘP    
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT    
TỔNG LƯỢC      
PHẦN 1: CUNG CẦU CAO SU THẾ GIỚI   
1. Tổng cung cao su thiên nhiên tại các nước sản xuất lớn nhất thế giới năm 2018              
2. Nhu cầu, tiêu thụ, tồn kho cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp toàn thế giới              
3. Sản xuất, xuất khẩu cao su thiên nhiên tại một số nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới          
3.1. Thái Lan      
3.2. Malaysia     
4. Nhập khẩu và tiêu thụ cao su thiên nhiên tại một số nước lớn trên thế giới     
4.1. Trung Quốc
4.2. Ấn Độ          
PHẦN 2: SẢN XUẤT CAO SU THIÊN NHIÊN VIỆT NAM      
PHẦN 3: XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM     
1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2018       
2. Xuất khẩu cao su theo thị trường        
2.1. Sự chi phối của các thị trường xuất khẩu hàng đầu   
2.2. Sự thay đổi vị trí của top 10 thị trường lớn nhất 6 tháng đầu năm 2018            
3. Xuất khẩu cao su theo thị trường        
3.1. Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo thị trường 6 tháng đầu năm 2018             
3.2. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam đi 20 thị trường lớn nhất              
4. Các thị trường xuất khẩu cao su lớn của Việt Nam       
4.1. Thị trường Trung Quốc – thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam               
4.1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc            
4.1.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc       
4.1.3. Giá xuất khẩu cao su sang Trung Quốc       
4.2. Thị trường Malaysia               
4.2.1 Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia
4.2.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Malaysia
4.2.3. Giá xuất khẩu cao su sang Malaysia
4.3. Thị trường Ấn Độ
4.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ       
4.3.2. Chủng loại cao su chính xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ
4.3.3. Giá xuất khẩu cao su sang Ấn Độ  
5. Xuất khẩu cao su theo chủng loại và chủng loại cao su xuất khẩu theo thị trường          
5.1. Xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2018 theo chủng loại        
5.2. Xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường      
5.3. Xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường     
5.4. Xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường        
PHẦN 4: DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM   
1. Sự chi phối của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu
2. Các doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu
2.1. Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất 6 tháng đầu năm 2018    
2.2. Doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu trong 6 tháng đầu năm 2018           
PHẦN 5: GIÁ CAO SU THẾ GIỚI – GIÁ CAO SU VIỆT NAM VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG      
1. Giá cao su trên thị trường thế giới
2. Giá cao su tại thị trường trong nước   
3. Giá xuất khẩu một số chủng loại cao su chính của Việt Nam     
3.1. Giá xuất khẩu cao su SVR 10 trong 6 tháng đầu năm 2018      
3.2. Giá xuất khẩu cao su SVR 3L trong 6 tháng đầu năm 2018      
PHẦN 6: NHẬP KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM    
1. Tổng lượng và giá trị nhập khẩu cao su của Việt Nam
2. Cơ cấu nhập khẩu cao su từ các thị trường trong năm 2018      
3. Các thị trường nhập khẩu cao su lớn của Việt Nam      
3.1. Thị trường Campuchia          
3.2. Thị trường Hàn Quốc             
3.3. Thị trường Trung Quốc         
PHẦN 7: TRIỂN VỌNG   
1. Triển vọng kinh tế thế giới      
2. Triển vọng giá dầu      
3. Triển vọng thị trường cao su  
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1: Tổng sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu, 2007 – 2018, (Nghìn tấn)     
Hình 2: Sản lượng cao su thiên nhiên của Việt Nam niên vụ 2012/2013-2017/2018, (Nghìn tấn)
Hình 3: Cơ cấu diện tích cao su theo khu vực, 2017-2018, (%)      
Hình 4: Cơ cấu sản lượng cao su theo khu vực, 2017-2018, (%)    
Hình 5: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1/2017 – tháng 6/2018     
Hình 6: Tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng của năm 2018 so với năm 2017, (%)        
Hình 7: Tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, năm 2002- 6T/2018               
Hình 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam theo lượng 6 tháng đầu năm 2018 và cùng kỳ 2017, (%)       
Hình 9: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, tháng 1/2017 – tháng 6/2018               
Hình 10: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ 2017
Hình 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia, tháng 1/2017 – tháng 6/2018
Hình 12: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ 2017      
Hình 13: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Ấn Độ, tháng 1/2017 – tháng 6/2018     
Hình 14: Cơ cấu chủng loại cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ 2017      
Hình 15: Cơ cấu xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017, (%)               
Hình 16: Xuất khẩu cao su SVR3L của Việt Nam từ 1/2017-6/2018              
Hình 17: Xuất khẩu cao su SVR10 của Việt Nam từ 1/2017-6/2018              
Hình 18: Xuất khẩu cao su RSS3 của Việt Nam từ 1/2017-6/2018  38
Hình 19: Giá cao su RSS3 tại sàn giao dịch TOCOM, tháng 1/2017 – 7/2018, (USD/kg)        
Hình 20: Diễn biến giá một số loại mủ tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2017 – tháng 6/2018, đồng/kg              
Hình 21: Diễn biến giá một số loại cao su thành phẩm tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên từ tháng 1/2017 – tháng 6/2018, đồng/kg 
Hình 22: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam, tháng 1/2017 – tháng 6/2018         
Hình 23: Tốc độ tăng trưởng về lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su trung bình theo tháng trong năm 2018 so với năm 2017, %      
Hình 24: Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su của Việt Nam theo trị giá 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017, (%)        
Hình 25: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Campuchia từ tháng 1/2017 – 6/2018, triệu USD               
Hình 26: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Hàn Quốc từ tháng 1/2017 – 6/2018, triệu USD
Hình 27: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc từ tháng 1/2017 – 6/2018, triệu USD               
Hình 28: Diễn biến giá dầu thô Brent, USD/thùng, tháng 7/2017 – tháng 7/2018 
Hình 29: Diễn biến giá dầu WTI, USD/thùng, tháng 7/2017 – tháng 7/2018             
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Dự báo thiếu hụt nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới trong năm 2018             
Bảng 2: Sản lượng, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn kho cao su của Malaysia  
Bảng 3: Tồn kho cao su tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc)              
Bảng 4: Tỷ trọng lượng của top 10 thị trường xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2018      
Bảng 5: Sự thay đổi vị trí của Top 20 thị trường tính theo lượng lớn nhất 6 tháng đầu năm 2018   
Bảng 6: Xuất khẩu cao su đi 20 thị trường lớn nhất của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ 2017, (tấn)               
Bảng 7: Lượng và kim ngạch xuất khẩu theo chủng loại của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ 2017           
Bảng 8: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-6/2018, (USD/tấn)               
Bảng 9: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Malaysia 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ 2017      
Bảng 10: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-6/2018, (USD/tấn)               
Bảng 11: Xuất khẩu cao su của Việt Nam theo chủng loại sang thị trường Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ 2017      
Bảng 12: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR 3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-6/2018, (USD/tấn)               
Bảng 13: Xuất khẩu các chủng loại cao su của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017   
Bảng 14: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR3L đi các thị trường 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017               
Bảng 15: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su SVR10 đi các thị trường 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017               
Bảng 16: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su RSS3 đi các thị trường 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017               
Bảng 17: Tỷ trọng lượng của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2018            
Bảng 18: Tỷ trọng trị giá của Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2018             
Bảng 19: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất về lượng 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017               
Bảng 20: Sự thay đổi vị trí của Top 20 doanh nghiệp lớn nhất về trị giá 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017               
Bảng 21: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017            
Bảng 22: Xuất khẩu cao su Việt Nam sang một số thị trường của một số doanh nghiệp lớn 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017    
Bảng 23: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017           
Bảng 24: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Malaysia 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017      
Bảng 25: Xuất khẩu cao su của 20 doanh nghiệp lớn nhất sang thị trường Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017            
Bảng 26: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR10 lớn nhất theo điều kiện giao hàng FOB từ tháng 1-6/2018, (USD/tấn)               
Bảng 27: Giá xuất khẩu của 3 đơn hàng SVR3L lớn nhất theo điều kiện giao hàng CIF từ tháng 1-6/2018   
Bảng 28: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ một số thị trường lớn nhất 6 tháng đầu năm 2018 và thay đổi so với cùng kỳ năm 2017, USD   
Bảng 29: Dự báo GDP thế giới 2018, (%)
 
DANH MỤC CÁC HỘP
Hộp 1: Chính phủ Thái Lan tiếp tục kế hoạch cắt giảm sản lượng cao su trong năm 2018   
Hộp 2: Trung Quốc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với ô tô nguyên chiếc từ 1/7/2018           
Hộp 3: Thâm hụt sản xuất – tiêu dùng cao su tự nhiên Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục

---
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua, xin vui lòng liên hệ:

CUSTOMER DEPARTMENT | +84 936.288.112
AGROMONITOR | VIETTRADERS
Address : Room 1604, Building no.101, Lang Ha St., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tax Code: 0104 253 397
Tel: + 84 024 35627684 - Fax: + 84 024 35627705

Website: agromonitor.vn | viettraders.com
Email: sales@agromonitor.vn | Skype: agromonitor | Zalo/Viber +84 936.288.112

Sản phẩm liên quanVay tín chấp theo hóa đơn tiền điện